Menu

Archiv akcí

FotoarchivTOPlist

Fotogalerie roku 2016

Návštěva u sestry Venclíčkové
V Adventu proběhla tradiční návštěva u sestry Venclíčkové, jedné z nejstarších členek našeho sboru, která se stále těší dobrému zdraví a duševní svěžesti.Pobožnost 31.12.2016
31. prosinec 2016


(celkem 3 fotky)

Bohoslužba v DD
25. prosinec 2016


(celkem 4 fotky)

Vánoční bohoslužba a křest
25. prosinec 2016


(celkem 21 fotek)

Půlnoční bohoslužba 2016
24. prosinec 2016


(celkem 23 fotek)

Půjdem spolu do Betléma
20. prosinec 2016


(celkem 11 fotek)

Bohoslužba 4. neděle adventní
18. prosinec 2016


(celkem 16 fotek)

Koncert ZUŠ Louny
16. prosinec 2016


(celkem 20 fotek)

Vernisáž výstavy ZRCADLENÍ
15. prosinec 2016


(celkem 12 fotek)

Beseda o adventu v církevní a lidové tradici s dětmi ze ZŠ
15. prosinec 2016


(celkem 7 fotek)

Přednáška Miloše Davida o putování z Egypta do Sv. země
11. prosinec 2016


(celkem 8 fotek)

Adventní koncert v Lounech
4. prosinec 2016


(celkem 22 fotek)

1. neděle adventní v kostele CČSH v Lounech
27. listopad 2016


foto: Miloš David
(celkem 11 fotek)

Pátek 28. 10. 2016
28. říjen 2016 v Lounech.

Výročí vzniku republiky jsme v náboženské obci Louny připomněli také letos koncertem pěveckého sboru „Harmonie“ pod vedením Jiřího Kůrky.
Karel Ploranský nás svým komentářem provedl českými i československými dějinami od dob knížete Václava až po dobu současnou, v níž je Česká republika součástí společenství evropských národů, které si za svou hymnu zvolilo Beethovenovu „Ódu na radost“. Sbor ji zazpíval německy s původním textem Friedricha Schillera.
Součástí programu svátečního odpoledne bylo znovuuvedení busty Dr. K. Farského do života náboženské obce. Zvolili jsme toto datum proto, že vyhlášení samostatné Československé církve v r. 1920 úzce souvisí se vznikem Československé republiky. Po prvním patriarchovi a zakladateli církve je pojmenován lounský sbor, při jehož otevření 23. 10. 1932 již busta Dr. K. Farského zdobila bohoslužebný prostor. Bratři a sestry pro ni vybrali místo před obětním stolem. Autorem busty je sochař a medailér Miloslav Beutler (1897-1964), který patří k významným výtvarníkům 20. století. Absolvent Akademie výtvarných umění v Praze, žák Otakara Španiela, byl za své dílo několikrát oceněn např. Českou akademií věd a umění v Praze (1949, 1950 a 1951) a na sklonku svého života převzal vyznamenání za vynikající práci v oboru reliéfu a medaile (1963).
V r. 1933 byl interiér sboru doplněn také bustou Mistra Jana Husa, již zhotovil začínající výtvarník Váchal. Tato busta se žel později ztratila a o jejím dalším osudu nemáme žádné informace.
V 50. letech (záznamy kronikáře Tvrzníka z Lenešic se zcela neshodují v dataci) byly obě busty z chrámového prostoru přeneseny do zpěvní síně a nahradily je biblické citáty umístěné na bočních stranách kněžiště.
Kronikář náboženské obce hovoří o nestejnorodosti obou bust, pokud jde o velikost, zmiňuje rovněž chybějící požadované umělecké provedení. Obojí mělo přispět ke změně úpravy liturgického prostoru. Důvodem ovšem mohl být i vývoj bohosloveckého myšlení v Církvi československé, která se ve 2. generaci přimknula více k Bibli a její učitelé byli osloveni německou protestantskou teologií.
Navrácení busty Dr. K. Farského z depositu do užívání náboženské obce bylo inspirováno především pojmenováním lounského sboru po prvním patriarchovi církve. Dalším dobrým důvodem k připomenutí Dr. Farského je rovněž blížící se 90. výročí jeho úmrtí (1927). Členové náboženské obce a další posluchači, kteří přijali pozvání na slavnostní program, dali svou spokojenost s pěveckým vystoupením sboru najevo dlouhým potleskem, na nějž zpěváci odpověděli přídavkem „Aby nás Pán Bůh miloval“. Tato skladba velmi symbolicky uzavřela sváteční odpoledne.

- Helena Smolová, farářka CČSH Louny -


     

(celkem 17 fotek)

Čtvrtek 15. 9. 2016
Přednáška Dr. Petera Morée.
V kostele CČSH v Lounech se dne 15. 9. 2016 uskutečnila přednáška s názvem "Druhý život Jeronýma Pražského".

(celkem 15 fotek)

Úterý 9. 8. 2016
Varhanní koncert a výtvarná dílna v Lounech

Stalo se již tradicí pořádat v naší náboženské obci letní program pro děti a dospělé z Loun a pro prázdninové hosty. Varhanní koncert v provedení MgA. Jany Marcinkové byl věnován památce obětí teroristických útoků z Francie a Německa z posledních měsíců. Zvláště jsme vzpomněli P. Jacquese Hamela, zavražděného v St. - Etienne - du - Rouvray na severu Francie 26. 7. 2016.
9. srpen je zároveň svátkem Terezie Benedikty od Kříže, občanským jménem Edith Steinové, filozofky a mučednice koncentračního tábora Osvětim, která zahynula před 74 lety pro svůj neárijský původ a jako věrná dcera církve. Stala se obětí teroru německých okupačních úřadů v Holandsku.
Ještě před svou smrtí v r. 1939 – snad v předtuše blížících se událostí – prosila svou představenou o svolení nabídnout se za pravý mír, za odvrácení světové války a nastolení nového pořádku. Svou touhu po sebevydání vyjádřila znovu pár týdnů před smrtí ve své závěti (9. 6. 1942.
Bůh její přání vyslyšel. Válečné peklo sice trvalo ještě několik let, přesto nakonec mnohé touhy duchovní části závěti Edith Steinové byly naplněny.
Násilná smrt prostého kněze Jacquese Hamela se stala podnětem k projevům solidarity mezi tolerantními muslimy, odsuzujícími násilí jako poskvrnění islámu, a křesťany ve Francii i jinde. Kéž by tento strašný čin nakonec přinesl toužený pokoj, za který se stále modlíme! Děti v lounské výtvarné dílně napodobovaly stvoření světa podle Genesis 2. V rohu kostela tak vyrostl strom života a strom poznání dobrého a zlého. Vedle nich rozkvetly květiny všech barev a v jejich stínu se schovala zvířata, na větvích se usadili broučci a motýli. Z balkónu od varhan se během koncertu rozzářilo několik červenožlutých sluníček.
Náš sbor očividně ožil dětskými výtvory, které ho budou zdobit do příští výtvarné dílny, než si vymyslíme jiné téma. Děti potvrdily, že si přejí, aby stvořený svět, ve kterém žijí, byl opravdu dobrým stvořením.
Koncert byl pravděpodobně posledním před plánovanou rekonstrukcí varhan, která zlepší technické vlastnosti nástroje. Během něj zazněla mj. díla německé barokní a francouzské postromantické provenience (Johann Pachelbel, J. S. Bach, Alexandre Guilmant). Závěr patřil sólu z Janáčkovy Glagolské mše. Obohatilo ho vystoupení začínajícího flétnisty Šimona Marcinka, který přednesl renesanční tanec a úpravu černošského spirituálu.
S příznivci varhanní hudby se budeme těšit na příští setkání v Adventu 2016. S dětmi se uvidíme při výuce náboženství v novém školním roce 2016/2017 a snad také při další výtvarné dílně.

- Helena Smolová, farářka CČSH Louny -(celkem 10 fotek)

Sestra Venclíčková oslavila 6. 8. 2016 své 92. narozeniny!
(pro zvětšení kliněte na obrázek)
 

Středa 6. 7. 2016
Bohoslužba v Lenešicích.


(celkem 25 fotek)

Neděle 3. 7. 2016
Připomínka M. Jana Husa při výročí jeho upálení u Husova pomníku na lounském náměstí.


(celkem 10 fotek)

Neděle 26. 6. 2016
Koncert Ročovského pěveckého sboru a Gregoriánské scholy

O poslední červnové neděli 26. 6. 2016 jsme v kostele Církve československé husitské v Lounech uspořádali koncert Ročovského pěveckého sboru, jehož hostem byla Gregoriánská schola z pražských Vinohrad.
Ročovský sbor pod vedením Karla Chlouby vystupuje v našem kostele zpravidla dvakrát ročně o Velikonocích a v Adventu. Gregoriánská schola měla naopak u nás premiéru, přestože se nejedná o soubor, který by byl na Lounsku či Litoměřicku neznámý. Jeho umělecká vedoucí Dagmar Štefancová pochází z Ročova a s Ročovským sborem zpívá a spolupracuje. Schola účinkovala např. v kostele sv. Bartoloměje ve Smolnici u Loun nebo v Křesicích na Litoměřicku.
Soubor existuje již patnáct let, tvoří ho deset členek, jedná se o uskupení čistě ženské, a působí při kostele sv. Ludmily v Praze. Jeho hlavním posláním je doprovázet latinskou liturgii zpěvem gregoriánského chorálu a zprostředkovávat veřejnosti středověkou hudbu.
Latinu a ambrosiánský či gregoriánský chorál v našem kostele opravdu neslýcháme často. Byla to výjimečná příležitost, díky níž jsme si mohli uvědomit, že různými hudebními žánry je chválen tentýž Bůh.
Zcela neplánovaně se součástí koncertu stalo vystoupení studentky Ynonge z Namibie. Byla tou dobou shodou okolností na Lounsku se svým českým přítelem. I ona zpívala Kristu, ovšem v duchu černošských tradic. Ke svému zpěvu nepotřebovala ani mikrofon, bohatě obsáhla prostor jedenáct metrů vysoký!
Nálada posluchačů, příznivců Ročovského pěveckého sboru a Gregoriánské scholy, byla vskutku povznesená. Nutno podotknout, že navzdory počátečním obavám se koncertu zúčastnili v hojném počtu!

- Helena Smolová, farářka CČSH Louny -(celkem 17 fotek)

Neděle 12. 6. 2016
Křtiny Kristýny Jany Bechynské v kostele CČSH v Lounech


(celkem 15 fotek)

Sobota 11. 6. 2016
Stuha na praporu 46. pěšího pluku

V sobotu 11. 6. 2016 proběhl na lounském výstavišti „Den záchranářů“, pořádaný Ústeckým krajem. Jeho cílem bylo prezentovat práci hasičských sborů, policistů a vojska ústeckého regionu. Návštěvníci si mohli prohlédnout současnou záchranářskou techniku nebo sledovat simulovaný zásah v terénu.
Mimořádně zábavný byl program pro rodiny s dětmi, kterých přišlo v tomto deštivém dni opravdu hodně. Pořadatelé připravili pro děti nejrůznější sportovní, vědomostní či dovednostní soutěže a samozřejmě lákavé ceny! Snad nejvíce radosti přinesla historická stříkačka, kterou muselo rozpohybovat několik slušivě oblečených hasičů v dobových stejnokrojích. Každé dítě si chtělo také zkusit, jak se pumpuje nebo stříká z hadice, naštěstí jen do stromů v parku.
Zvláštností tohoto dne byl úvodní ceremoniál, při němž byla na repliku historického praporu 46. pěšího pluku z Chomutova připevněna kopie stuhy, kterou nechali zhotovit – jako před 90 lety – lounští občané. Československým vojákům z Chomutova tehdy právě převážně české Louny věnovaly prapor i stuhu.
Lounské organizace – mezi nimi také Náboženská obec Církve československé husitské – darovaly na prapor své menší stuhy. Bylo nám ctí, že jsme se této slavnosti mohli jako náboženská obec zúčastnit. Československá hymna i husitský chorál, které při slavnosti zazněly, nás ujistily o tom, že zde i naše církev měla své legitimní místo.

- Helena Smolová, farářka CČSH Louny -(celkem 21 fotek)

Pátek 10. 6. 2016
NOC KOSTELŮ V LOUNECH
„Jeho brány zůstanou ve dne otevřené, noc už tam nebude.“
(Zj 21, 25)

Zajímavý projekt, který je dnes znám a oblíben v mnoha zemích Evropy, vznikl před 12 lety ve Vídni pod názvem „Lange Nacht der Kirchen“. V České republice se do něj připojily nejprve sbory a farnosti v Brně a v Plzni v r. 2009. Zájem veřejnosti byl tehdy veliký a nadšení pořadatelů obrovské, takže se projekt rychle rozšířil hned v následujícím roce do dalších měst a obcí. O letošním 8. ročníku bylo přihlášeno už více než 1400 kostelů a modliteben v celé České republice.
Sbory a farnosti chtějí 1x v roce umožnit příchozím, aby zažili atmosféru chrámu či modlitebny za soumraku a po setmění, a to „trochu jinak“ než obvykle.
Větší města se doslova předhánějí v originalitě nápadů. Zatímco v Praze se letos lidé mohli povozit v tramvaji s duchovním programem, na Ústecku nebo i na Lounsku (!) byl zase připraven autobus, který s návštěvníky objel hned několik kostelů během jediného večera.
Naše letošní nabídka Noci kostelů v Lounech vycházela z dobrých zkušeností předešlých ročníků. Zároveň jsme se i letos snažili připravit něco nového, dosud „neokoukaného“. Takto byl nově zařazen do programu varhanní koncert žáků ZUŠ Louny a jejich hostů. Naopak tradičně jsme uspořádali soutěž ve znalostech židovství a křesťanství pro děti mladšího školního věku.
Blok přednášek pro dospělé byl věnován jednak židovskému tématu, jednak literární historii. PhDr. Jan Mareš, Ph. D. promluvil o soužití židů a křesťanů v Lounech v průběhu staletí. Mgr. Vladimír Hons hovořil o otisku literární historie v pečeti města.
Výpadek přednášejícího z Hotelové školy v Teplicích nás postavil do nepříjemné situace, kterou jsme museli improvizovaně zvládnout…Tématem jeho promluvy měla být židovská kuchyně. Ochutnávku „košer“ jídla i vína jsme měli připravenou, ale odborný výklad jsme museli narychlo uchystat! Vláďa Hons nastudoval osvědčený recept na šoulet od vedoucí školní kuchyně a podal ho tak věrohodně, že jsme mu skoro uvěřili, že je fakt odborník na vaření! Sestra farářka zase oprášila vědomosti o čistých a nečistých zvířatech z Knihy Leviticus (11. kap.) a přidala své zkušenosti z přípravy sederové večeře, kterou jsme už dvakrát o Velikonocích v našem sboru pořádali. Hospodin nám byl milostiv, židovskou večeři jsme dobře naservírovali!
Závěrečná část večera patřila chrámovému sboru pod vedením Ivany Derflerové, naší předsedkyně rady starších a varhanice v jedné osobě. Koncert s názvem „Shalom“ byl tentokrát hudební ochutnávkou židovského repertoáru.
Noční průvod se svíčkami a modlitebními zastaveními městem propojil oba zúčastněné kostely. V modlitbách a krátkých promluvách jsme mysleli na potřebné lidi z různých částí světa, včetně syrských uprchlíků, bezdomovců, negramotných nebo jinak sociálně vyloučených.
Áronské požehnání (Nu 6, 24-26), které přednesli vojenský kaplan Petr Fiala a farářka CČSH Helena Smolová, uzavřelo program Noci kostelů 2016 v Lounech, při níž náš kostel navštívilo cca 380 lidí.

- Helena Smolová, farářka CČSH Louny -
(celkem 28 fotek)

Úterý 17. 5. 2016
Přednáška o CČSH v kostele pro Spolek lounských rodáků


(celkem 11 fotek)

Neděle 15. 5. 2016
O svatodušní neděli přijali ve sboru křest sourozenci Vladimír, Karel a Filip Vackovi z Loun. Ať je jim Kristus světlem a spolehlivým ukazatelem cesty životem!


(celkem 24 fotek)

Neděle 15. 5. 2016
Zahájení výstavy žáku ZUŠ Louny s názvem Houby


(celkem 14 fotek)

Neděle 8. 5. 2016
Koncert pěveckého sboru Harmonie ve prospěch Svazu tělesně postižených v kostele CČSH v Lounech


(celkem 9 fotek)

Čtvrtek 14. 4. 2016
Vernisáž výstavy ZUŠ Louny "Gotika".


(celkem 39 fotek)

Neděle 10. 4. 2016
Výroční shromáždění náboženské obce.


(celkem 16 fotek)

Neděle 30. 3. 2016
Přednáška dr. Petera Morée.


(celkem 18 fotek)

Neděle 27. 3. 2016
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.


(celkem 20 fotek)

Pátek 25. 3. 2016
Bohoslužba Velkého pátku.


(celkem 17 fotek)

Neděle 20. 3. 2016
Sederová večeře na květnou neděli.


(celkem 36 fotek)

Sobota 19. 3. 2016
Svátost manželství přijali Pavla a Josef.


(celkem 12 fotek)

Křest v kostele Náboženské obce CČSH v Lounech
V pátek 4. března 2016 přijal ve sboru CČSH v Lounech svátost křtu Josef Jan Hromádka.


Neděle 28. 2. 2016
Vernisáž výstavy Evy Sklenkové v kostele CČSH.


(celkem 43 fotek)

Výstava "Květiny" v kostele CČSH v Lounech
Výstava potrvá do 21. 2. 2016. Vystavují žáci ZUŠ Louny ze třídy Soni Racety-Orlíkové. Obrázky si můžete prohlédnout v době úředních hodin fary nebo po předchozí telefonické domluvě jindy.


(celkem 13 fotek)

Neděle 14. 2. 2016
1. neděle postní 14. 2. 2016 v kostele CČSH v Lounech spojená s oslavou narozenin sestry Jiřiny Honsové.


(celkem 27 fotek)