Menu

Archiv akcí

FotoarchivTOPlist

Fotogalerie roku 2015

Vánoční koncert Ročovského pěveckého sboru
(26. prosince 2015)


(celkem 12 fotek)

Bohoslužba v Domově seniorů v Lounech
(26. prosince 2015)


(celkem 8 fotek)

Bohoslužba Slavnosti Narození Páně v kostele CČSH v Lounech
(25. prosince 2015)


(celkem 15 fotek)

Půlnoční bohoslužba v kostele CČSH v Lounech
(24. prosince 2015)


(celkem 14 fotek)

Betlémské světlo v kostele CČSH v Lounech
(20. prosince 2015)


(celkem 28 fotek)

Koncert Evy Henychové v kostele CČSH
(12. prosince 2015)


(celkem 14 fotek)(pro zvětšení klikněte na obrázek)

Kostel CČSH Louny zdobí o letošních Vánocích slaměný betlém, který vytvářely děti ze ZUŠ Louny. Můžete si ho prohlédnout při bohoslužbách nebo koncertech, na které vás srdečně zveme! (HS)Návštěva dětí z lounské MŠ v kostele CČSH Louny
(11. prosince 2015)


(celkem 37 fotek)

2. neděle adventní v Lounech
(6. prosince 2015)

O druhou neděli adventní 6. 12. 2015 se v odpoledních hodinách prostory kostela CČSH v Lounech rozezněly melodiemi vánočních písní z Čech i z jiných zemí světa. Chrámový pěvecký sbor pod vedením Ivany Derflerové nastudoval tradiční program, který si přišlo poslechnout asi šest desítek lounských občanů. Příjemnou atmosféru předvánočního času dotvářela také chrámová výzdoba, částečně již vánoční, na jejíž tvorbě se tentokrát podíleli žáci ZUŠ Louny. Slaměný betlém s figurínami v životní velikosti si návštěvníci kostela budou moci prohlédnout při adventních a vánočních bohoslužbách a doprovodných programech po celý vánoční čas. (HS)


(celkem 17 fotek)

1. neděle adventní v Lounech
(29. listopadu 2015)


(celkem 4 fotky)

Vzpomínkový večer na 17. listopad 1989
(13. listopadu 2015)

V pátek 13. listopadu 2015 v podvečerních hodinách jsme si v lounské náboženské obci připomněli listopadové události roku 1939 a 1989.
Začali jsme zprávou ČTK ze 17. 11. 1989, na niž navázalo přiblížení politického dění, jež listopadu 1989 předcházelo a předznamenávalo rozpad komunistického režimu v zemích východního bloku od počátku 80. let 20. století.
Vyvrcholením těchto dlouhodobých tendencí byl právě rok 1989. V naší zemi ho uvedl „Palachův týden“, který skončil zatčením Václava Havla a jeho odsouzením na 21 měsíců za podněcování veřejných nepokojů. V reakci na to v červnu 1989 vydala „Charta 77“ petici „Několik vět“ požadující propuštění politických vězňů, protestující proti omezování občanských svobod, politické manipulaci nebo nerespektování oprávněných požadavků věřících. Do konce měsíce ji podepsalo skoro dva tisíce lidí, na podzim jich bylo již 40 000! V srpnu proběhl v Praze obvyklý policejní zásah proti demonstraci připomínající 21. výročí okupace Československa sovětskými vojsky. 28. 10. pražská policie zatkla 355 lidí.
17. listopadu 1989 se konala ohlášená vzpomínková akce u příležitosti 50. výročí úmrtí studenta Jana Opletala, na jejíž přípravě se podílela také organizace „SSM“. V průběhu pokojné pietní akce však došlo k neplánované změně trasy průvodu, část mladých lidí se přemístila z Vyšehradu do centra na Národní třídu. Připomínka protinacistického protestu tak přerostla v projev odporu proti vládnoucímu komunistickému režimu. Po brutálním zákroku československé policie, při němž bylo zraněno 568 lidí, začala revoluce, která později dostala název „sametová“ pro svůj nenásilný charakter ze strany demonstrujících.
Verše básníka Aloise Volkmana ze sbírky „Stopy, co doby tropí“ nás přenesly do atmosféry před listopadem i po něm. Písničky legendární skupiny „Spirituál kvintet“, jejíž vystoupení neodmyslitelně patřila k projevům „občanské neposlušnosti v mezích zákona“ před rokem 1989, jsme si s radostí zazpívali za hudebního doprovodu našeho hosta. Z provenience stejné skupiny byl i zápis z jednání na odboru kultury v Plzni z 30. 6. 1989 ve věci vystoupení tohoto uměleckého tělesa ve Švihově s přiléhavým popiskem „Soudružka Stuchlová zachraňuje soudruha Fojtíka“, (jenž v baladě o Fojtově malém synkovi nemůže skončit jinak než oběšením, neboť je zloděj…). Nasmáli jsme se dost, přestože soudružka Stuchlová myslela svoji vizitační zprávu velmi vážně! Jelikož jsme všichni listopad 1989 zažili, každý také připojil své vlastní vzpomínky, jak prožíval revoluční dny ve svém zaměstnání nebo na studiích.
Bohu díky, že dnes již můžeme na dobu před listopadem 1989 jen vzpomínat! Ta dnešní má dost svých vlastních nedostatků, starostí i tragických událostí, jak jsme se měli za několik hodin poté dozvědět ze zpravodajství, nicméně do času soudruhů by se asi nikdo z nás nechtěl vracet.
Slovem tento večer provázeli Helena Smolová a Vladimír A. Hons, na kytaru nám hrál a s námi zpíval Zdeněk Macek.

- Helena Smolová, farářka NO CČSH LOUNY -Foto: Vladimír A. Hons
(celkem 17 fotek)

Prezentace a křest nového CD "Mistrům Janům"
(6. listopadu 2015)

Prezentace a křest nového CD "Mistrům Janům" se konala v ZUŠ Louny v pátek 6. 11. 2015 za účasti pražského biskupa Davida Tonzara. Bratr biskup nové CD požehnal.

 tisková zpráva
 videozáznam


(celkem 6 fotek)

Přednáška Martina Jindry, historika CČSH
(29. října 2015)

Přednáška Martina Jindry, historika CČSH, na téma "Česká pravoslavná církev od Mnichova po obnovu v r. 1945" se konala v Městské knihovně Louny 29. 10. 2015. Vážné téma z období protektorátu a heydrichiády, jež bylo námětem nové knihy Martina Jindry, upoutalo pozornost zájemců o historii a roli pravoslavných za 2. světové války. Živý zájem posluchačů o osudy pravoslavných kněží i laiků po atentátu na říšského protektora je znamením, že oběti, které byly přineseny pro dosažení svobody naší země, zůstávají v živé paměti současníků.

- Helena Smolová, farářka NO CČSH LOUNY -Foto: Vladimír A. Hons
(celkem 8 fotek)

Koncert pěveckého sboru Harmonie
(24. října 2015)

Koncert pěveckého sboru Harmonie pod vedením Jiřího Kůrky k výročí vzniku Československa 24. 10. 2015 v kostele v Lounech.

- Helena Smolová, farářka NO CČSH LOUNY -Foto: Vladimír A. Hons
(celkem 10 fotek)

Ekumenická bohoslužba v kostele sv. Šimona a sv. Judy
v Lenešicích

(24. září 2015)

Ekumenická bohoslužba 24. 9. 2015 od 16 hodin v kostele sv. Šimona a sv. Judy v Lenešicích a následná přednáška o komunitě Taizé.

- Helena Smolová, farářka NO CČSH LOUNY -(celkem 11 fotek)

Výstava o Janu Husovi v Holandsku
(10. září - 12. září 2015)

V době, kdy jsou připomínky 600. výročí upálení M. Jana Husa v České republice téměř u konce, byla 11. 9. 2015 v holandském městě Barendrecht otevřena tematická výstava, kterou připravilo Husitské muzeum v Táboře. Vedle Nardenu je tak Barendrecht jediným holandským městem, kde se tímto způsobem Husovo výročí připomnělo.
Barendrecht je partnerským městem Loun, takže na slavnostním zahájení výstavy byla přítomna delegace z Loun v čele s panem starostou Radovanem Šabatou. Dvoudenní program zahrnoval přijetí na radnici města a především slavnostní otevření výstavy za přítomnosti obou starostů, české velvyslankyně v Holandsku Jany Reinišové, ředitelky Českého kulturního centra Hany Schenkové a dalších pozvaných hostů.
Vedle oficiálního programu byl prostor také pro méně formální setkání v jednom z místních protestantských kostelů (Bethelkerk), kde prof. Peter Móree z ETF UK přiblížil holandským posluchačům postavu českého reformátora Jana Husa, jeho předchůdce i další vývoj náboženského života v Čechách po Husově smrti. Bylo mi ctí, že jsem toto shromáždění mohla pozdravit jménem naší náboženské obce a že jsem ve svém příspěvku mohla seznámit přítomné s projektem „Husovy Louny 2015“ a také se snahou představit všem účastníkům našich programů to, co vnímáme jako Husovo nadčasové poselství překračující hranice konfesí a národností.
Návštěva partnerského města Barendrecht se odehrávala ve velmi přátelské atmosféře a za upřímného zájmu o M. Jana Husa při příležitosti významného výročí. Těší mě, že jsem mohla poznat kolegy z protestantských církví a že snad tento kontakt budeme moct do budoucna rozvinout.

- Helena Smolová, farářka NO CČSH LOUNY -(celkem 15 fotek)

Teologická konference v Taizé
(31. srpna - 6. září 2015)

Mnozí křesťané z Čech už jistě ekumenickou komunitu v burgundské obci Taizé navštívili nebo si vybaví, že byli její zástupci nedávno přítomni na Evropském setkání mládeže v Praze na přelomu kalendářního roku. Její songy se dostaly do zpěvníků řady církví také v české verzi.
Letošní rok je pro komunitu jubilejní, protože si připomíná 100. výročí narození svého zakladatele, bratra Rogera Schutze, a 10. výročí jeho tragické smrti (16. 8. 2015). Při této příležitosti se v Taizé konalo několik akcí, které nepatří ke zcela běžnému životu mnišské komunity přijímající tisíce a tisíce poutníků ze všech kontinentů po celý rok.
Takovou událostí byla i Mezinárodní teologická konference, která probíhala od 31. 8. do 6. 9. 2015 a byla věnována přínosu bratra Rogera teologickému myšlení. Téměř dvě desítky filosofů a především teologů, zástupci různých kontinentů a konfesních tradic, zaměřily svou přípravu na reflexi Rogerova myšlenkového odkazu, jenž se zachoval především v jeho denících, ale také v životě komunity, kterou začal Roger Schutz budovat již za druhé světové války, veden touhou po monastickém životě, přestože byl sám reformovaným farářem.
Jednou ze základních otázek, která v nějaké podobě zaznívala v mnoha příspěvcích a s níž se referenti museli potýkat, bylo samotné zařazení bratra Rogera, charismatického vůdce komunity, mezi teology a jeho myšlení do oboru teologie. Všichni se shodli v tom, že bratr Roger nebyl univerzitním teologem, nevypracoval myšlenkový systém, přesto je správné označit ho za teologa a jeho myšlení za příspěvek k tomuto oboru. Bylo reflexí víry sytící se z Božího slova v Písmu, v němž hledal živého Krista. Témata, jimiž se zabýval a jimž se věnovali také účastníci konference, vždy souvisela s jeho životem, se situací církve i společnosti, v níž žil.
Pojmy jako je naděje, důvěra, láska jako milosrdenství a milosrdenství jako láska, odpuštění, spravedlnost, mír, jednota církve nebo radost zaznívaly v jednotlivých příspěvcích. Bylo velmi zajímavé sledovat přínos bratra Rogera např. pro teologii jižní Afriky vzhledem k útlaku, jímž tato část světa prošla. Pro její teologii jsou proto smíření srdce, radost a naděje velmi důležité. Stejně tak bylo přínosné vnímat Rogerovu snahu o odpověď na Kristovu výzvu: „…aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal“ (J 17, 21) promítnutou do bohaté a bouřlivé diskuse o eucharistii a možnosti intercommunia v katolické církvi, která následovala jednak po vystoupení profesorky Dorothey Sattler z Münsteru, jednak po přednášce kardinála Waltera Kaspera na téma „Milosrdenství a ekumenické směřování bratra Rogera“, jež celou konferenci uzavírala.
Zvláště kolegové z Německa, ale i z dalších zemí, kde je zastoupená jak římskokatolická církev, tak protestantské církve, ve svých dotazech volali po uznání platnosti eucharistie vysluhované v protestantských církvích ze strany římskokatolické církve. Objevila se také otázka po možnosti podávat eucharistii v římskokatolické církvi partnerovi evangelického vyznání, který žije v manželství s katolickým partnerem. Tato praxe byla již dříve v Německu zavedena, nicméně s příchodem nové generace kněží prakticky zanikla.
Přestože kardinál Kasper, emeritní předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů, poznamenal, že „není prorok“, aby uměl říct, „kdy“ k touženým změnám dojde, dokázal přítomné shromáždění povzbudit ujištěním o své naději na jednotu jako pluriformitu, která bude dílem Ducha svatého, nikoliv dílem lidským. Za první krok k jejímu dosažení označil přátelství.
Celá konference se odehrávala ve velmi příjemné atmosféře komunity Taizé, k níž patří liturgie s typickými zpěvy i rozhovory s lidmi z různých zemí světa, prožívání jediné církve v mnohosti tradic, jednoty, k níž jsou pozváni všichni křesťané, kdekoliv na světě, aby v ni nejen věřili jako v eschatologickou realitu, ale aby ji uskutečňovali a žili už tady na zemi.

- Helena Smolová, farářka NO CČSH LOUNY -(celkem 28 fotek)

Křtiny v naší náboženské obci
(23. srpna 2015)

V neděli 23. srpna 2015 přijal ve sboru CČSH v Lounech svátost křtu Eliáš Ivan Kryšpín Čepek, narozený 3. 3. 2015.
Blahopřejeme a vyprošujeme Boží pokoj!

- Helena Smolová, farářka NO CČSH LOUNY -(celkem 16 fotek)
Více fotografií naleznete na http://ccshlouny.rajce.idnes.cz.

Dne 6. srpna 2015

oslavila sestra Jarmila Venclíčková 92. narozeniny! Patří k nejstarším členům lounského sboru. Bohoslužeb se již nezúčastňuje, ale je stále aktivní a zajímá se o dění ve městě i v církvi. Členové náboženské obce blahopřejí sestře Jarmile k jejím narozeninám a myslí na ni v modlitbách. Přejeme jí Kristův pokoj a dobro.

- Helena Smolová, farářka NO CČSH LOUNY -Varhanní nešpory a výtvarná dílna v Lounech
(20. - 24. července 2015)

Náboženská obec Louny nabídla také letos církevní i necírkevní veřejnosti zajímavý prázdninový program pro děti i dospělé.
Po zkušenostech z loňského roku jsme přesunuli koncerty klasické hudby v podání MgA. Jany Marcinkové, absolventky brněnské JAMU, z poledního času na podvečer, takže se z varhanního matiné staly nešpory. Předcházela jim výtvarná dílna pro děti, do níž se zapojili i jejich rodiče. Tématem letošní dílny byla Ježíšova podobenství podle Mt 13.
Po dobu jednoho týdne jsme ztvárňovali evangelní příběhy a používali jsme k tomu nejrůznější výtvarné techniky a materiály. K podobenstvím z prostředí zemědělské práce se dobře hodily obilné klásky, tráva, rybářská síť nebo mušličky a kamínky. Každý mohl pracovat podle své fantazie. Těm nejmenším pomáhali jejich rodiče.
Na výtvarnou dílnu navazoval každý den varhanní koncert. Někteří posluchači přicházeli opakovaně několikrát za týden, aby využili této příležitosti k meditaci při hudbě a aby našli v tropických červencových vedrech útočiště ve zdech kostela, který sice není kamenný, ale přesto skýtal přinejmenším touženou změnu teploty.
Ohlasy na výtvarnou dílnu od rodičů a dětí, kteří se jí zúčastnili, byly dobré, proto ji zřejmě zopakujeme dříve než o příštích prázdninách…
Naše poděkování patří městu Louny, s jehož finanční podporou jsme se mohli takto celý týden setkávat.

- Helena Smolová, farářka NO CČSH LOUNY -(celkem 24 fotek)

Připomínka výročí mučednické smrti M. Jana Husa v Lounech
(6. července 2015)

Letošní připomínka výročí Husovy mučednické smrti byla v lounské obci naší církve připravována téměř s ročním předstihem vzhledem k tomu, že se jednalo o výročí kulaté.
Již od podzimu loňského roku se naše obec podílí na organizaci projektu „Husovy Louny 2015“ ve spolupráci s dalšími městskými institucemi. Vyvrcholením tohoto projektu, který je podporován lounským starostou Radovanem Šabatou, byla slavnostní bohoslužba ve výroční den Husova úmrtí 6. 7. 2015.
Stalo se tradicí v našem sboru uctít po bohoslužbě památku církevního reformátora u jeho pomníku na lounském náměstí. Také letos jsme se na náměstí shromáždili, tentokrát v daleko větším počtu. Nechyběli zde zástupci města, kteří svou přítomností dávali najevo, že je pro toto „husitské“ město postava betlémského kazatele významná i v současné době.
Připomínka Husova výročí pak pokračovala dalším programem ve sboru Dr. K. Farského, pro tuto slavnostní chvíli vyzdobeného překrásnými obrázky lounských dětí, které se zúčastnily výtvarné soutěže, vyhlášené v rámci projektu „Husovy Louny 2015“. Byl zde prezentován sborník „M. Jan Hus a Louny“, vydaný náboženskou obcí Louny za finanční podpory města Louny. Sborník prací lounských historiků a historičky umění z Kadaně představuje vývoj vztahu města Louny a jeho obyvatel a M. Jana Husa, jeho díla a myšlenkového odkazu od 15. století po současnost. Také toto zdařilé dílko je důkazem, že kdysi tak slavná tradice města není pouze záležitostí předchozích generací, ale má své stoupence a obdivovatele i dnes.
Program slavnostního dne završil koncert chrámového sboru, který nastudoval pásmo písní z Jistebnického kancionálu.
Husovo výročí jsme si připomněli důstojně i radostně ve společenství více než padesáti lounských občanů a prázdninových hostů, jimž je Husova památka drahá.

- Helena Smolová, farářka NO CČSH LOUNY -(celkem 14 fotek)
Více fotografií naleznete na http://ccshlouny.rajce.idnes.cz.

Křtiny v naší náboženské obci
(28. června 2015)

V neděli 28. 6. 2015 přijala ve sboru CČSH v Lounech svátost křtu pětiměsíční Adéla Helena Fridrichová. Stala se tak nejmladší členkou lounského sboru. Rodičům Martinovi a Mileně blahopřejeme a vyprošujeme pro Adélku a pro celou rodinu Fridrichovu Boží pokoj!

- Helena Smolová, farářka NO CČSH LOUNY -(celkem 13 fotek)
Více fotografií naleznete na http://ccshlouny.rajce.idnes.cz.

Předání diplomů na DR Praha
(25. června 2015)

Příjemnou odměnou pro vítěze dětské výtvarné soutěže, kterou vyhlásila náboženská obec Louny ve spolupráci se ZUŠ Louny v lednu letošního roku na téma „M. Jan Hus očima dětí a mládeže“, bylo slavnostní předání diplomů na diecézi v Praze, které se konalo ve čtvrtek 25. 6. 2015.
Stalo se již tradicí, že jezdíme před prázdninami za bratrem biskupem, který nám věnuje svůj čas a dětem připraví nevšední zážitek, když si s ním zahrají fotbal na diecézní zahradě. Letos k fotbalu přibyla i házená.
Výhodou této hry je, že se její pravidla upravují podle potřeby…Pro jistotu padla hned úvodem kontrolní otázka: „Víte, jak se hraje fotbal?“ Někdo věděl více, někdo téměř nic, ale nadšení ze hry vyvážilo všechny mezery, pokud jde o znalost pravidel…
Dívčí družstvo hrálo s velkou početní převahou, ovšem některá děvčata „byla menšího vzrůstu“, což také během utkání vícekrát zdůrazňovala, že je to „nespravedlivé“… Chlapci si zase stěžovali, že je nás – děvčat – více a že se naše hradba před vlastní brankou nedá prostřelit… Sestra Kristýna z diecéze, která byla největší oporou dívčího týmu a vstřelila většinu gólů do branky soupeře, zavedla pro tuto naši obrannou strategii výstižný termín „synchronizované bránění. V této disciplíně jsme opravdu vynikaly! Útok byl slabší…
Někteří ztráceli během hry střevíce, jiní občas také orientaci, do které brány mají střílet, takže padl i vlastní gól… Děvčata bojovala statečně, nicméně jsme prohrály, i když díky Kristýně byla prohra pouze „těsná“.
Ani v následné házené, do níž jsme plynule přešli, si dívčí družstvo nevedlo lépe, takže jsme opět „nechaly chlapce vyhrát…“ Za rok, dá-li Bůh, se těšte na odvetu!
Děkujeme bratru biskupovi Davidu Tonzarovi za čas, který s námi strávil, sestře Kristýně Říhové za milé pohostinství a za její úžasný sportovní výkon!
Přejeme všem hezké prázdniny!

- Helena Smolová, farářka NO CČSH LOUNY -(celkem 28 fotek)
Více fotografií naleznete na http://ccshlouny.rajce.idnes.cz.

Přednášky o Husovi a varhanní dílna v Lounech
(6. června 2015)

Měsíc před vyvrcholením roku M. Jana Husa 6. 6. 2015 proběhl v Lounech v rámci projektu „Husovy Louny 2015“ festival „Okouzleni klavírem“, pořádaný ZUŠ Louny. Festivalu se zúčastnily ZUŠ Ústeckého kraje (z Bíliny, Litoměřic, Kadaně, Litvínova aj.).
Hlavní program se konal v Městském divadle Louny. Na několika dalších místech byl pro účastníky festivalu a pro zájemce z řad veřejnosti připraven bohatý doprovodný program, který úzce souvisel s Husovým výročím.
Na tomto doprovodném programu se významnou měrou podílela také naše náboženská obec. Jedním ze zastavení, která účastníci procházeli a kde děti sbíraly razítka do svých průkazů, byl také husitský kostel. Zde byla připravena přednáška o Janu Husovi s besedou, kterou vedla farářka Helena Smolová. Zájem posluchačů byl skutečně nečekaně velký, snad svou dobrou roli sehrála kvalitní propagace a celospolečenský význam Husova výročí. Při komunikaci s účastníky bylo možné navázat na právě odvysílaný, třídílný film o Janu Husovi.
Po přednášce se posluchači přesouvali na kůr kostela, kde probíhala varhanní dílna, vedená naší varhanicí a učitelkou ZUŠ Louny Ivanou Derflerovou. Také o tento workshop měli děti i dospělí velký zájem a nadšení dětí, že si mohou zahrát na skutečné varhany, nebralo konce! Většina přespolních dětí ještě nikdy za varhanami neseděla, na rozdíl od žáků místní ZUŠ, kteří jsou v našem kostele jako doma.
Dalším členem naší náboženské obce, aktivně zapojeným do programu, byl Vláďa Hons, středoškolský učitel dějepisu a českého jazyka. Měl za úkol provést skupiny dětí a dospělých husitskými Lounami a vystoupat na věž chrámu sv. Mikuláše.
Do sobotního programu museli pořadatelé i všichni interpreti a přednášející vložit velké úsilí, které přineslo své ovoce! Děti i dospělí odcházeli spokojeni.
Louny žijí Janem Husem, což nás těší. Projekt „Husovy Louny 2015“ je jedinečný tím, že připomíná důstojným způsobem kostnického mučedníka a zároveň propojuje různé instituce a lidi, kteří se jednotlivých programů účastní. Vznikají tak vynikající příležitosti poznat nové lidi, získat kontakty a rozvíjet již existující spolupráci.

- Helena Smolová, farářka NO CČSH LOUNY -(celkem 30 fotek)

Prázdninové varhany v Lounech
(5. června 2015)

V pátek 5. 6. 2015 se v kostele Církve československé husitské v Lounech uskutečnil koncert žáků ZUŠ Louny z klavírních tříd Ivany Derflerové, Martiny Podané a Aleny Karpjukové a hostů z pěveckého oddělení ze třídy Veroniky Studené s poetickým názvem „Prázdninové varhany“. Slovem provázela Milena Nečesaná.
Žáci z klavírních tříd ZUŠ Louny si za několik let koncertování v našem kostele zvykli na varhany i na kostel naší obce natolik, že ho nazývají „naším kostelem“, což nás samozřejmě těší. Alois Tregler (1901-1971), kněz naší církve, hudebník a zakladatel Hudebního ústavu v Lounech, by měl radost z této přetrvávající spolupráce náboženské obce a ZUŠ Louny, u jejíhož zrodu sám stál.
V průběhu let se spolupráce školy a církve na poli hudebním přenesla i do výtvarné oblasti, čehož důkazem jsou obrázky dětí přihlášené do výtvarné soutěže „Mistr Jan Hus očima dětí a mládeže“, kterou v lednu letošního roku vyhlásila naše náboženská obec ve spolupráci se ZUŠ Louny. Vernisáž výstavy všech obrázků proběhla o letošní Noci kostelů. Posluchači tak měli z koncertu hned dvojí zážitek: hudební i výtvarný.

- Helena Smolová, farářka NO CČSH LOUNY -(celkem 20 fotek)

Noc kostelů 2015 v Lounech
(29. května 2015)

Je téměř neuvěřitelné, že jsme se letos přihlásili do ekumenického projektu „Noc kostelů“ už po šesté, ale je tomu skutečně tak! Rok od roku máme více a více zkušeností a kontaktů, takže je náš program pro lounskou veřejnost opravdu bohatý a spokojenost návštěvníků, jichž přibývá, je pro nás organizátory tím nejlepším oceněním naší práce!
Letošní rok prožíváme významné Husovo výročí, takže husovská tématika nemohla chybět ani o „Noci kostelů“. Již v lednu vyhlásila naše náboženská obec ve spolupráci se ZUŠ Louny dětskou výtvarnou soutěž „M. Jan Hus očima dětí a mládeže“, jejíž vernisáž se konala právě 29. 5. 2015 a zahajovala celý program „Noci kostelů“. Při vernisáži byly vyhlášeny výsledky soutěže a byli oceněni vítězové, kteří s námi nepojedou na slavnostní předání cen do sídla Pražské diecéze 25. 6. 2015. Vernisáž doprovodilo vystoupení pěveckých sborů ZUŠ Louny pod vedením Jana Krtičky a Veroniky Studené.
Také vědomostní soutěž pro děti byla tentokrát zaměřená na prozkoumání znalostí o životě a díle českého reformátora. Skupinku dětí, mocně podporovanou rodiči a prarodiči, však ani náročné otázky týkající se Husova učení o eucharistii nevyvedly z míry. Každý, kdo se zúčastnil, dostal odměnu, tak to cítíme jako správné.
Zatímco se děti po náročném boji občerstvovaly v nealkoholickém baru, který si v předsálí kostela dočasně otevřeli žáci z Hotelové školy v Žatci, dospělí už poslouchali první přednášku, kterou pronesla Mgr. Milena Bílková, Th. D. na téma: „Nástěnné malby ve Františkánském klášteře v Kadani“. Po slovu odbornice na dějiny umění a krátkém pěveckém vystoupení žákyň ze třídy Veroniky Studené a Marcely Brýdové ze ZUŠ Louny následovala přednáška učitele a milovníka dějin a literatury Mgr. Vládi Honse, jenž nám připravil nevšední zážitek, když nás seznámil s několika básněmi o Janu Husovi v české, ale i světové literatuře! Jeho vystoupení jsme žel museli z časových důvodů zkrátit, neboť se o svůj prostor již hlásily děti ze souboru „Flauti di Luna“ pod vedením svého nadšeného pana učitele Jana Krtičky ze ZUŠ Louny. Jejich vystoupení nemohlo nepotěšit přítomné dospěláky.
Blok přednášek pak pokračoval fundovaným výkladem PhDr. Jana Mareše, Ph. D. o „Janu Husovi a jeho době“. Závěrečné hodnocení odkazu M. Jana Husa pro naši současnost bylo přímo vyznáním hluboké úcty k této osobnosti našim věřícím tak vzácné.
Posledním přednášejícím letošního programu byl náš dobrý spolupracovník Ing. Milan Bočkai, učitel odborných předmětů v Hotelové škole v Teplicích. Tématem jeho přednášky bylo „Pivo jako oblíbený nápoj a tradiční klášterní produkt“, což přednášející doložil ve svém nadmíru poutavém výkladu, jehož nedílnou součástí byla degustace zejména regionálních pivovarnických výrobků.
Na tuto přednášku navázal pečlivě připravený hodinový koncert chrámového pěveckého sboru vedeného naší sestrou varhanicí Mgr. Ivanou Derflerovou, který má v Lounech své příznivce a posluchače.
Závěr programu byl skutečně ekumenický, což je pro celý projekt typické. Se skupinkou věřících z římskokatolické farnosti za doprovodu kaplana z Chomutova jsme tentokrát šli po stopách lounských řeholníků a řeholnic a při jednotlivých zastaveních jsme rozjímali nad povoláním k životu s Bohem a nad jeho různými podobami, pro něž se věřící člověk může rozhodnout. Tuto pouť jsme zakončili výstupem na věž kostela sv. Mikuláše, kde se konala závěrečná modlitba.
Noc kostelů je požehnaný projekt, který nás vždy povzbudí a doplní nám potřebnou životní energii, jíž se nám přes veškeré úsilí nemůže při běžné pastorační práci dostávat. Bohu díky za to!

- Helena Smolová, farářka NO CČSH LOUNY -(celkem 34 fotek)

Další fotky k Noci kostelů 2015 v Lounech  >> Z D E <<


Vzdělávací pořad pro žáky 9. roč. ZŠ J. A. Komenského v Lounech
(12. května 2015)

(celkem 23 fotek)

Vzdělávací pořad pro žáky 8. roč. ZŠ J. A. Komenského v Lounech
(4. května 2015)

(celkem 19 fotek)

Benefiční koncert pěveckého sboru "Harmonie" a pěveckého sboru "Carmen" ve prospěch Svazu tělesně postižených
v kostele CČSH v Lounech

(2. května 2015)

V sobotu 2. 5. 2015 proběhl v Lounech Memoriál Karla Raise. Jde především o sportovní den pro zdravé i handicapované sportovce, jimž pořadatelé ASK Počerady a Svaz tělesně postižených v ČR, okresní organizace Louny, nabídli různé typy soutěží. Pořádaly se závody v silničním běhu, závody vozíčkářů, ale také například závod na kolečkových bruslích.
Účastníci memoriálu měli možnost si zasportovat i se pobavit zajímavým doprovodným programem připraveným pro celou rodinu. Jeho závěrečným bodem byl benefiční koncert v kostele naší církve v Lounech, jehož výtěžek byl věnován ve prospěch Svazu tělesně postižených, okresní organizaci v Lounech, kterou zastupovala paní Mocňáková.
Na koncertu vystoupil lounský pěvecký sbor „Harmonie“ pod vedením Jiřího Kůrky a dětský pěvecký sbor „Carmen“ pod vedením sbormistryň Kateřiny Štolové a Renaty Friedové. Zatímco děvčata a chlapci potěšili publikum veselými skladbami určenými jejich věku, dospělí zvolili spíše duchovní tématiku. Zazněly zde skladby 700 let staré i téměř současné, například Modlitba za vodu Jiřího Pavlicy. Oba sbory se rozloučily mohutným zpěvem „Květiny bílé na cestě“ z Dvořákovy opery Rusalka se sólovým vystoupením Jiřího Kůrky v roli vodníka.
Jsme rádi, že naše náboženská obec mohla díky svému krásnému prostoru přispět ke konání tak bohulibého podniku, jakým je Memoriál Karla Raise. Hezká tradice naší spoluúčasti začala již v loňském roce a my pevně věříme, že bude pokračovat i v dalších letech.

- Helena Smolová, farářka NO CČSH LOUNY -(celkem 11 fotek)

Koncert k poctě Pavla Jurkoviče
(25. dubna 2015)

(celkem 16 fotek)

Oratorium M. Jan Hus
(12. dubna 2015)
Oratorium Mistr Jan Hus v Lounech

O 2. neděli velikonoční 12. 4. 2015 se v lounském husitském kostele uskutečnil další pořad společného projektu „Husovy Louny 2015“. Historické a teologické přednášky a koncert věnovaný M. Janu Husovi vystřídalo „Oratorium M. Jan Hus“ v podání Richarda Pachmana a Dity Hořínkové. Představení, jehož hudbu a texty vytvořil charismatický, mladý autor Richard Pachman, nadchlo asi padesátku lounských diváků. Oratorium vzniklo u příležitosti 590. výročí Husovy smrti a oslovuje už tedy deset let posluchače v celé České republice. Zájem o něj je v letošním jubilejním roce značný. Je nám ctí, že vůbec první letošní provedení Oratoria se uskutečnilo v našem kostele, a jsme hrdi na to, že jsme toto živé, umělecky perfektně provedené ztvárnění Husova života, podněcující diváka mnoha detaily k přemýšlení, uspořádali právě v církvi, která je s M. Janem Husem a jeho odkazem vnitřně spojená.

- Helena Smolová, farářka NO CČSH LOUNY -


(celkem 24 fotek)
Krátký videozáznam zde:
>>video<<

Ohlédnutí za velikonočními svátky v Lounech

Náboženská obec Louny prožila letošní svátky zmrtvýchvstání Páně v pokoji a radosti při všech tradičních bohoslužbách Svatého týdne. Přálo nám i aprílové počasí, takže sluníčko prozářilo náš kostel vždy v ten správný okamžik obřadu na Zelený čtvrtek i Velký pátek k našemu potěšení. Bylo to jako by pohlazení zamluvené předem na „nejvyšších místech“!
Chrámový sbor vkusně doprovodil všechny bohoslužby. Řada zpěvů byla hebrejských, takže jsme díky nim procházeli posledními událostmi Kristova života v takřka autentické atmosféře, která je tehdy obklopovala.
Obvyklá pozvání na bohoslužby letos rozšířila pro nás nová liturgická slavnost, která je mezi křesťany poslední dobou velmi oblíbená. S několika rodiči a dětmi z naší obce a s jejich přáteli jsme slavili Sederovou večeři, při níž pravděpodobně Ježíš ustanovil svátost Večeře Páně.
Kdo má zkušenost s touto liturgickou slavností, dá nám zapravdu, že je její příprava poměrně časově i technicky náročná. Kromě liturgických textů je potřeba nachystat také skutečnou hostinu se všemi předepsanými pokrmy a s vínem i vodou pro rituální omývání. Duchovní prožitek stejně jako spokojenost účastníků jsou však dostatečnou odměnou, která dá pocítit, že vynaložená práce nebyla marná!
Velikonoční liturgie nás i tentokrát naplnily nadějí, kterou zprostředkovává Kristovo vítězství nad smrtí a hříchem, a daly nám nový impuls pro naši službu na Pánově vinici. Sederová večeře končí zvoláním předsedajícího: „V příštím roce v Jeruzalémě (případně …nově zbudovaném!)“. Budeme rádi, když se za rok opět shromáždíme v našem kostelíku spolu se všemi, kteří k nám přijíždějí slavit Velikonoce zblízka i zdáli!

- Helena Smolová, farářka NO CČSH LOUNY -
Slavnostní Bohoslužba s obnovou křestních slibů
(5. dubna 2015)

(celkem 26 fotek)
Krátký videozáznam zde:
>>video<<

Květná neděle 2015
(29. března 2015)


(celkem 6 fotek)

Sederová večeře 2015 v NO Louny
(29. března 2015)


(celkem 16 fotek)

Výroční shromáždění NO CČSH Louny
(22. března 2015)


(celkem 26 fotek)

Koncert k Poctě M. Jana Husa
(15. března 2015)
Koncert k poctě M. Jana Husa v Lounech

V neděli 15. 3. 2015 uspořádala náboženská obec Louny koncert
s dedikací M. Janu Husovi. Tento koncert se uskutečnil v rámci projektu „Husovy Louny 2015“ za laskavé podpory Kulturní komise Městského úřadu v Lounech.
Program koncertu zahrnoval jednak písně „Jistebnického kancionálu“ (Ktož jsú boží bojovníci, Bůh náš všemohoucí, Jezu Kriste, štědrý kněže, Navštiv nás, Kriste žádoucí), jednak skladby mistrů klasické hudby J. S. Bacha, Ch. Gounoda, A. Dvořáka a L. Janáčka.
Příjemné sváteční odpoledne mohla asi čtyřicítka posluchačů prožít díky zkušeným interpretkám, jimiž jsou MgA. Jana Marcinková (varhany) a MgA. Hana Žárová (soprán). Jedná se o absolventky brněnské JAMU a pražské AMU, které v současné době působí jako pedagožky základních uměleckých škol v Klatovech a v Praze
a věnují se také koncertní činnosti.
Koncert byl spojen s vernisáží žáků ZUŠ Louny ze třídy Jany Marešové, kteří si tentokrát připravili kresby na téma „komiks“. Výstavu otevřel Dr. Jan Mareš.

- Helena Smolová, farářka NO CČSH LOUNY -(celkem 21 fotek)

1. neděle postní
(22. února 2015)


Zobrazení M. J. Husa ve výtvarném umění 15. a 16. století
(19. února 2015)

Přednáška Mgr. Mileny Bílkové, Th. D. Zobrazení M. Jana Husa ve výtvarném umění 15. a 16. století. proslovená v rámci cyklu "Husovy Louny 2015" 19. 2. 2015 v Městské knihovně v Lounech.

- Helena Smolová, farářka NO CČSH LOUNY -(celkem 22 fotek)

Narození miminka
(17. února 2015)
Princeznička Adélka už vykoukla do světa.
Je jí málo, maličko (2,96 kg, 50 cm), je však naše zlatíčko.

Dne 17. února 2015 se stal čerstvým tatínkem člen naší náboženské obce br. Martin S. Fridrich z Mostu. Dceru Adélku mu porodila manželka Milena. Srdečně gratulujeme a vyprošujeme Boží požehnání, přejeme vše dobré, hodně štěstí a zdraví.
- Členové NO CČSH v Lounech společně se sestrou farářkou -(pro zvětšení klikněte na obrázek)

Životní jubileum sr. Jiřiny Honsové
(15. února 2015)

Při nedělní bohoslužbě 15. 2. 2015 jsme Bohu děkovali za 90 let života sestry Jiřiny Honsové, která své narozeniny oslaví 18. 2. 2015. Společně jsme sestře přáli zejména zdraví, aby s námi společně mohla oslavovat Hospodina v obecenství církve. Devadesátka jako by zastínila o něco nižší věk, jehož se právě o této neděli dožívá bratr Josef Polcar. Oběma oslavencům blahopřejeme! (rst)

- Helena Smolová, farářka NO CČSH LOUNY -(celkem 17 fotek)

Koncert Ročovského pěveckého sboru v kostele CČSH v Lounech
(4. ledna 2015)

O 2. neděli vánoční jsme v našem lounském kostele CČSH vyslechli vánoční koncert Ročovského pěveckého sboru. Ročovský sbor není potřeba Lounským představovat. Existuje od roku 1999 a za dobu své činnosti připravil pro sbor jeho zakladatel, sbormistr a učitel Karel chlouba senior 160 skladeb nejrůznějšího druhu a 58 koled. Repertoár sboru tvoří sakrální skladby, národní písně, spirituály, skladby našich i světových klasiků i světové evergreeny. Sbor vystupuje v Ročově, v Lounech a dalších severočeských a středočeských městech, ale i v sousedním Německu. Od roku 2003 pracuje pod vedením Karla Chlouby mladšího.
Pod taktovkou tohoto sbormistra si sbor pro lounské publikum v závěru vánočního období nastudoval skladby českých i zahraničních autorů. Vyslechli jsme například Tichou noc F. X. Grubera, Marhulovu Českou mši vánoční, Rybovu Tříkrálovou koledu nebo velmi poetickou skladbu pařížského hudebního skladatele A. Ch. Adama s názvem Vánoční zpěv.
Sóla zazpívali Jan Černý, Olga Šalanská, Hanka Lavičková, Dáša Bajáková a Ondra Hájek. Na varhany doprovázel Vojtěch Kubík, na flétnu zahrála Jitka Pešková, na bubny Štěpán Chlouba.
Zpěv vánoční koledy Narodil se Kristus Pán, jejíž původ sahá až do 13. století, symbolicky ukončil řadu koncertů, které naše náboženská obec v tomto adventním a vánočním období uskutečnila.

- Helena Smolová, farářka NO CČSH LOUNY -(celkem 11 fotek)

Pohřeb v kostele CČSH v Lounech
(3. ledna 2015)
Pohřeb sestry Miloslavy Zemanové v kostele CČSH v Lounech.


Silvestrovská pobožnost
(31. prosince 2014)

V poslední den kalendářního roku 2014 jsme při pobožnosti meditovali nad texty Kz 3, 1-8 a Mk 11, 12-14 a 15-20. V modlitbě jsme pamatovali na lidi, kteří se v tomto roce narodili a byli pokřtěni, na ty, kdo přijali svátost manželství, na ty, kdo zesnuli....Modlili jsme se i za ty, kdo prožili rok ve strádáních a bolestech, kdo ztratili domov a své blízké. V životě každého z nás byly ale také hezké chvíle, které jsme směli prožít se svými blízkými. Za ně jsme Bohu děkovali.

- Helena Smolová, farářka NO CČSH LOUNY -(celkem 10 fotek)