Menu

Archiv akcí

FotoarchivTOPlist

Fotogalerie roku 2014

Neděle Rodiny Páně
(28. prosince 2014)


Půlnoční bohoslužba v Lounech
(24. prosince 2014)

Bohoslužbu doprovodil chrámový sbor pod vedením naší sestry předsedkyně RS Ivany Derflerové. Společenství bylo opravdu početné, přišlo 114 lidí včetně sboristů. Někteří účastníci přijeli až z Postoloprt.... Takovou účast na půlnoční NEPAMATUJEME!

- Helena Smolová, farářka NO CČSH LOUNY -

Betlémské světlo - 4. neděle adventní
(21. prosince 2014)
Bohoslužba 4. neděle adventní, při které přijala náboženská obec Betlémské světlo od kurýrů.


Kytarový koncert Slávka Klecandry
(20. prosince 2014)

Sérii letošních adventních koncertů v naší náboženské obci završilo vystoupení kytaristy a písničkáře Slávka Klecandry, člena legendární folkové skupiny Oboroh.
Interpret vystupuje také sólově, nejčastěji ve sborech různých křesťanských církví. Sám je členem Církve českobratrské evangelické a jeho tvorba je jeho vyznáním ovlivněna. Slávek Klecandr zkomponoval většinu hudby a je autorem většiny textů pro jedno sólové a osm úspěšných alb Oborohu.
Lounské vystoupení bylo laděno adventně, zazněly zde např. písně Advent, Vítej, Jezu Kriste, Zavítej k nám Stvořiteli, ale připomněli jsme si i starší Klecandrovy písně, zvláště zhudebněné žalmy 19, 22, 8, 139 aj. Téměř dvouhodinový recitál vyslechlo asi 25 lidí, příznivců folku, kterým nebylo líto vzácného svátečního času a přijali naše pozvání na koncert. Přidanou hodnotou pro účastníky byl teplý čaj, který přišel v chladném prosincovém počasí vhod. Komu ještě chyběl vánoční dárek, mohl si koupit některé CD skupiny Oboroh, včetně nejnovějšího alba, starého teprve několik týdnů, s názvem „Znovu poprvé“.
Těší nás, že byl koncert požehnán přítomností Betlémského světla, které se zrovna v ten den, v sobotu 20. 12. 2014, rozváželo vláčky po celé České republice a jeho kurýři ho přinesli také k nám do kostela.

- Helena Smolová, farářka NO CČSH LOUNY -
Adventní setkání žáků
(15. prosince 2014)
Adventní setkání žáků 9. tříd ZŠ J. A. Komenského v Lounech ve sboru Církve československé husitské.


Půjdem spolu do Betléma
(12. prosince 2014)
Adventní varhanní koncert žáků I. Derflerové, M. Podané, V. Studené a M. Syrovátkové v kostele CČSH .


Další fotografie naleznete zde: Půjdem spolu do Betléma

Návštěva u sestry Venclíčkové
(11. prosince 2014)

Naší návštvěvou jsme potěšili doma sestru Venclíčkovou (91), která je členkou našeho sboru, ale její zdravotní stav jí neumožňuje, aby docházela na bohoslužby.Adventní setkání žáků ZŠ J. A. Komenského
(9. prosince 2014)

V úterý 2. neděle adventní se v kostele CČSH v Lounech uskutečnilo adventní setkání žáků ZŠ J. A. Komenského v Lounech. Slovo sestry farářky o Adventu a Vánocích se příjemně doplnilo s koledami a vánočními písněmi v podání žáků klavírního oddělení ZUŠ Louny ze třídy Ivany Derflerové. Žáci tak mohli nahlédnout do církevního roku a dozvědět se něco o době, kterou právě nyní v církvi prožíváme.

- Helena Smolová, farářka NO CČSH LOUNY -
2. neděle adventní
(7. prosince 2014)

Vánoční koncert lounského chrámového sboru s názvem "Pojď zpívat o Vánocích" se uskutečnil o 2. neděli adventní v příjemně temperovaném prostředí lounského sboru. Chrámový sbor si tentokrát připravil pásmo ryze českých koled a vánočních písní. Mohli jsme tak prožít už nyní, v čase přípravy na svátky narození našeho Spasitele, něco z půvabné atmosféry Vánoc.
1. neděle adventní
(30. listopadu 2014)Vernisáž výstavy žáků ZUŠ Louny
(9. listopadu 2014)

V neděli 9. 11. 2014 se v kostele Církev československé husitské v Lounech uskutečnila vernisáž výstavy žáků ZUŠ Louny ze třídy paní ředitelky Jindřišky Riedlové s názvem "Žáci výtvarného oboru se představují", kterou uvedla paní ředitelka. Hrou na varhany doprovodila zahájení výstavy Veronika Brecklová, žákyně ZUŠ Louny.

- Helena Smolová, farářka NO CČSH LOUNY -
Vzácná návštěva v Lounech
(5. listopadu 2014)

V naší náboženské obci jsme přivítali manžele Sladkowských ze Zlína. Anotace dokumentárního filmu „Zachraňte Edwardse“ režisérky Dagmar Smržové nás zaujala natolik, že jsme se rozhodli jeho hlavní protagonisty: Šárku, Marcela a jejich děti pozvat na promítání filmu a následnou besedu také do Loun.
V příjemném a moderním prostředí městské knihovny se sešla menší skupinka diváků, což připisujeme povolebním koaličním jednáním na radnici a také doznívajícímu dušičkovému času, kdy někteří ještě vycestovali na hroby svých příbuzných.
A snad to bylo i samotné téma snímku, boj o záchranu ještě nenarozeného dítěte s diagnózou nevyléčitelné choroby, které zřejmě působí psychologicky na veřejnost a odrazuje od shlédnutí podobného filmu! Lidé se raději chodí bavit, než by se nechali konfrontovat s tématem, které je vážné, nutí přemýšlet a zaujímat hodnotová stanoviska.
Mají rodiče právo „ukončit“ vývoj dítěte ještě v prenatálním stádiu, když mu byla diagnostikována nevyléčitelná vývojová porucha?
Má hodnotu lidský život, který zřejmě nebude mít stejnou „kvalitu“ jako život zdravých dětí? Zatímco většinové stanovisko řady lékařů a dalších lidí, jak bylo zřejmé z filmu, vyznívalo v neprospěch takového života, manželé Sladkowští se rozhodli dítě s diagnózou „Edwardsova syndromu“ přijmout jako své, ať bude jakékoliv.
Jejich statečné rozhodnutí je projevem víry a otevřelo jim příležitost ke službě jiným rodičům, kteří řeší podobné dilema, před něž byli postaveni oni sami. Svědectví konkrétní rodiny a její praktická zkušenost jsou možná efektivnějším příspěvkem do diskusí o umělém ukončení těhotenství než kampaně, které velmi drasticky působí na citové vnímání.
Návštěva Šárky a Marcela Sladkowských ze Zlína byla pro naši náboženskou obec povzbuzením. Přejeme jim Boží ochranu a pochopení lidí. Věříme, že jsme se s nimi neviděli naposledy!

- Helena Smolová, farářka NO CČSH LOUNY -

Ekumenická bohoslužba slova s tématem jednota křesťanů
(15. října 2014)


Autorské čtení nové knihy brněnského biskupa CČSH
(9. října 2014)
„Pankáč v kostele“ (v Lounech)

Ve čtvrtek 9. 10. 2014 byl hostem naší náboženské obce Juraj J. Dovala, bývalý lounský farář a nynější brněnský biskup husitské církve. Přijel představit do městské knihovny, s níž má naše obec velmi dobrou spolupráci, svou novou knihu „Pankáč v kostele“, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství v letošním roce.
Juraj Dovala dosud v Lounech prezentoval všechny své knihy, které postupně vznikaly v době, kdy už působil na Slovensku a na jižní Moravě. Přijíždí do Loun mezi své přátele, kteří na něj vzpomínají jako na mladého absolventa, jenž tady před dvanácti lety začínal svou duchovenskou dráhu a zažil lounskou obec ve velmi neutěšeném stavu, jak ji převzal od svého předchůdce.
Ani stíny lounské historie nebrání tomu, aby se do Loun opakovaně vracel a potěšil členy náboženské obce a její přátele autorským čtením, které doplňuje hrou na kytaru a svými písničkami.
To, o čem se čtenář v autorově knize nemůže dočíst, jsou nejrůznější drobné události ze života, které vznik dílka provázely.
O nich se něco bližšího dozvědí účastníci literárních setkání.
Sympaticky vyhlížející nová knížka Juraje Dovaly, kterou je možné zakoupit za příznivou cenu, nezapře, že je autor duchovně založený člověk, schopný pozorovat svět kolem sebe. Jeho krátké příběhy, někdy skoro aforismy, jsou pozváním k přemýšlení o životě, Bohu, víře a církvi. Autor je pozoruje podobně jako učitelé starozákonní moudrosti nebo pouštní mniši. Humorným a vždy laskavým způsobem odkrývá čtenáři svůj pohled na různé životní situace, na církev nebo ekumenické otázky, jejichž řešení rozděluje věřící na různé tábory.
Ten, kdo četl spisovatelovy předchozí knihy, pozná v jeho nové publikaci „téhož autora“, který má „svá témata“. K nim se vrací
a dále je rozvíjí. Z jednotlivých příběhů vystupuje pozorovatel, který nechce být jen nezúčastněným divákem představení, jež nabízí život, zvláště pak život v církvi. Snaží se hledat odpovědi na bolesti života na základě své víry vyrůstající ze studia Písma sv., křesťanských a jiných duchovních autorů a vlastní meditace.
Knížku „Pankáč v kostele“ je možné nabídnout lidem hledajícím Boha stejně tak jako lidem, kteří v církvi prožili velkou část svého života. Přejeme jí z lounské obce mnoho čtenářů a jejímu autorovi nové duchovní inspirace.

- Helena Smolová, farářka NO CČSH LOUNY -
Nedělní sváteční odpoledne
(28. září 2014)
„Ve víru španělských rytmů a argentinského tanga“

Náboženská obec Církve československé husitské v Lounech připravila milovníkům hudby tentokrát velmi netradiční „svatováclavský“ program. V den státního svátku nezazněl chorál, ale skladby španělských autorů Jorge Cardosy, Isaaca Albénize, Enrique Granadose, Manuela M. Ponceho, Manuela de Fally a Astora Piazolly v podání mladých kytaristů Miroslava Žáry (1977) a Soni Vimrové (1978), kteří spolu vystupují jako „Duo Manera“.
Toto umělecké uskupení je výsledkem studentského soupeření
a pozdější spolupráce absolventů plzeňské konzervatoře a pražské AMU, kde oba studovali pod vedením prof. Štěpána Raka. Interpreti během své přípravy na samostatnou uměleckou dráhu s úspěchem obstáli v celé řadě národních i mezinárodních soutěží. Mají za sebou také zahraniční stáže u vynikajících odborníků na kytarovou hru.
V současné době koncertují, jsou zváni na mezinárodní festivaly
a kurzy. „Duo Manera“ je jejich společnou radostí, o čemž se mohli lounští posluchači 28. září 2014 skutečně přesvědčit!
Zářijovým sluncem osvícený prostor lounského husitského kostela, který vyniká dobrou akustikou, byl přímo stvořený pro vystoupení, jež si Miroslav Žára a Soňa Vimrová asi pro třicítku lounských posluchačů připravili. Z nadšených ohlasů návštěvníků koncertu bylo zřejmé, že nelitovali svého rozhodnutí zpříjemnit si nedělního odpoledne poslechem španělské hudby.
Náboženská obec Louny děkuje městskému úřadu Louny za finanční podporu koncertu.

- Helena Smolová, farářka NO CČSH LOUNY -
Pouť na Krakovec a do Rakovníka
(20. září 2014)
Po stopách M. Jana Husa na Krakovci

Možná jednu z posledních sobot „babího léta" si zvolila náboženská obec Louny jako termín svého zájezdu na Krakovec a do Rakovníka. Chtěli jsme tak zahájit připomínku 600. výročí cesty
M. Jana Husa na kostnický koncil a také připomínku jeho tragické smrti, která zažehla v Českém království hnutí, jež jsme si zvykli označovat jako „husitskou revoluci".
Datum naší návštěvy na Krakovci (20. 9. 2014) bylo vybráno záměrně, neboť M. Jan Hus údajně pobýval na panství pana Jindřicha Lefla z Lažan od července 1414 do 11. října 1414, kdy se odebral do Kostnice. Hus byl na Krakovci literárně i teologicky činný, mj. zde napsal několik listů Pražanům a také se „Řečí o míru“ („Sermo de pace“) chtěl připravit na to, že pozdraví církevní sněm mírovým poselstvím, což mu nebylo umožněno…
Poutavý výklad krakoveckého kastelána (absolventa HTF UK…) jistě zaujal všechny přítomné od dětí po dospělé nejrůznějšího profesního zaměření. Zajímavá pro nás byla zejména „demytologizace“ hradu Krakovce na pouhou „chalúpku", kterou nechal zbudovat křivoklátský purkrabí Jíra z Roztok r. 1381. Krakovec byl v době svého vzniku luxusním sídlem, které skýtalo svým obyvatelům daleko větší pohodlí než okolní královské hrady.
Pobyt M. Jana Husa na Krakovci připomíná tzv. „Husova kazatelna“, kterou musí každý návštěvník vidět, jinak „nebyl na Krakovci", přestože existují odůvodněné pochybnosti, že právě z tohoto místa betlémský kazatel promlouval k českému lidu…
Od r. 2011 připomíná zdejší Husovo působení také reformátorova socha umístěná v příkrém svahu pod hradem. Jejím autorem je Milan Vácha. Pravděpodobně tato Husova podobizna lépe odpovídá tomu, jak Hus skutečně vypadal, než obrozenecky přikrášlená zpodobení M. Jana Husa coby askety. Domnívám se, že tento detail nic neubírá na Husově morální velikosti a není tedy nijak podstatný…
Naše cesta vedla z Krakovce – na rozdíl od té Husovy – do Rakovníka, kde jsme si prohlédli historické centrum města
a navštívili jsme místní muzeum T. G. Masaryka i přilehlý park. Počasí jsme si přímo „objednali“ u nebeských bran, protože pršelo pouze, když jsme přejížděli z místa na místo. Památné místo Krakovec jsme zažili zalité podzimním sluncem…
Děkujeme Pánu Bohu, že jsme mohli společně prožít den jako náboženská obec, že jsme podnikli výlet nikterak fyzicky náročný
s ohledem na naše nejstarší seniory, ale zato bohatý zajímavostmi ze života M. Jana Husa.
Těšíme se na další připravované akce naší náboženské obce spojené s významným výročím Husovy mučednické smrti, jimiž chceme více poznat Husův život a jeho myšlení a jimiž chceme Bohu děkovat za tohoto svědka.

- Helena Smolová, farářka NO CČSH LOUNY -Další fotografie jsou zde: Rakovník a hrad Krakovec

Ekumenická bohoslužba zahájila bělohorský podzim

V neděli 7. 9. 2014 jsem měla možnost se podílet na ekumenické bohoslužbě slova v areálu kláštera P. Marie Vítězné na Bílé hoře, kde od r. 2007 žije menší komunita sester benediktinek z komunity „Venio“.
Právě tato komunita ve spolupráci s „Centrem teologie a umění“ při KTF UK za podpory dalších spolupracujících institucí připravila projekt „Bílá hora 2014“ s podtitulem „Co nás rozdělilo, může nás dnes spojovat?“ Tento projekt zahájila ekumenická bohoslužba, jíž předsedali pražský senior CČE Roman Mazur a biskup Václav Malý. Část bohoslužby probíhala u hrobu 42 můžů a 2 žen padlých
v bělohorské bitvě, který se nachází v areálu kláštera. Zde jsme symbolicky položili světla kolem 42 nově upravených hrobových kamenů. V přímluvných modlitbách jednotliví lektoři – laici z různých církví – svěřili dobrému Bohu naši minulost, přítomnost i budoucnost a prosili za církve, společnost a za celý svět.
Po závěrečném požehnání pan kardinál Vlk ve svém projevu připomněl společný krok katolíků a protestantů na cestě uzdravování bolestných ran minulosti a hledání vzájemného odpuštění a smíření, jímž bylo uložení ostatků padlých z bělohorské bitvy do společného hrobu v r. 1999, jehož se on osobně zúčastnil spolu s představiteli evangelických církví. Vedle bělohorské bitvy zmínil také M. Jana Husa jako další bolestnou kapitolu našich dějin.
I v této záležitosti se osobně angažoval v procesu hledání pravdivého pohledu na Husovu osobu a byl přítomen např. na sympoziu v Římě v r. 1999. V souvislosti s oběma těmito událostmi církevních dějin ve svém projevu zdůraznil potřebu hledání pravdy
v lásce.
Na slova pana kardinála navázala krátká prezentace umělců, autorů nové úpravy hrobu padlých, včetně doprovodné hudební produkce. Postupně promluvili malíř a grafik Patrik Hábl, hudební skladatel Michal Rataj a architekt Norbert Schmidt.
Bělohorský podzim zahájený ekumenickou bohoslužbou chce být výzvou k diskusi nad „úhelným kamenem našich národních dějin“ pro všechny, jichž se toto téma dotýká bez ohledu na konfesní či národnostní příslušnost. Bude probíhat formou přednášek, komentovaných prohlídek v areálu kostela a debat katolických
a evangelických církevních historiků. Uzavře ho opět ekumenická bohoslužba 8. 11., v den výročí bitvy.

- Helena Smolová, farářka NO CČSH LOUNY -


- Autorem fotografií je Petr Neubert -


Husovy Louny 2015

„Třeba jsem vás, nejmilejší, nespatřil očima vnějšíma, nýbrž jen vnitřníma, doslýchám přece o Vaší pevné víře a lásce
k Bohu a jeho evangeliu, jak vás sám Spasitel sjednotil
u víře, pokoji, lásce a poslouchání slova Božího, takže vaše svornost a jednomyslnost má přede všemi obcemi království Českého přední místo v mém srdci.“
Takto se M. Jan Hus obracel svým listem asi r. 1410 k obyvatelům Loun. Snad byly právě tehdy položeny základy slavné tradice města, které se stalo jedním z hlavních ohnisek husitství. V roce 1925 postavil „Spolek pro zbudování pomníků mužům o národ český zasloužilým“ Husovi pomník, který po okupaci obnovil místní národní výbor v Lounech 6. 7. 1947. Tento pomník nesoucí úryvek Husova Listu Lounským na svém podstavci tvoří podnes dominantu lounského náměstí a připomíná všem místním i návštěvníkům města jeho vztah k Janu Husovi.
6. 7. 2015 uplyne 600 let od Husovy mučednické smrti. Velké výročí je pro církve v naší zemi, ale také pro kulturní a vzdělávací instituce velkou výzvou k tomu, aby byl Hus připomenut s náležitou úctou a vážností, ale zároveň také zpřístupněn širší veřejnosti včetně nejmladší generace přiměřenou formou.
Přesně tento záměr chce naplnit „Přípravná pracovní skupina pro oslavy Husova výročí v r. 2015 v Lounech“. Tato skupina složená
z ředitelky Městské knihovny Louny Mgr. Dagmar Kučerové, ředitelky Základní umělecké školy Louny ing. Jindřišky Riedlové, ředitele Státního okresního archivu Louny PhDr. Jana Mareše, Ph. D., ředitele Oblastního muzea v Lounech PhDr. Jiřího Matyáše a místní farářky Církve československé husitské ThDr. Heleny Smolové, Th. D. se poprvé sešla 9. 9. 2014, aby projednala základní koncept projektu „Husovy Louny 2015“.
Myšlenka spolupráce několika městských institucí a církve, jež nese odkaz na osobu M. Jana Husa přímo ve svém názvu, vzešla
z jednání Kulturní komise Městského úřadu Louny v létě 2014 při posuzování dílčích projektů.
Členové „Přípravné pracovní skupiny“ jsou této myšlence nakloněni, neboť jednotlivé instituce budou moci koordinovat svou činnost tak, aby byly tématem Husova výročí osloveny různé skupiny lidí a aby byly jednotlivé programy rozvrženy do celého roku 2015.
Již teď se mohou Lounští těšit na sborník „Mistr Jan Hus a Louny“, který připraví především místní historikové, na sérii tematických přednášek, koncertů, výstav nebo na umělecký přednes Husových listů v kostele sv. Petra. Vyvrcholením husovských oslav bude slavnostní bohoslužba v kostele Církve československé husitské
6. 7. 2015.
Věříme, že myšlenka spolupráce různých lounských organizací přinese očekávaný výsledek, jímž je především důstojná oslava Husova významného výročí, ale také prohloubení spolupráce mezi organizacemi, které se na přípravách budou podílet.

- Helena Smolová, farářka NO CČSH LOUNY -


Ekumenická bohoslužba v Lenešicích
(21. srpna 2014)

46. výročí událostí z 20. - 21. 8. 1968 v tehdejším Československu si naše náboženská obec připomněla ekumenickou bohoslužbou slova, kterou jsme slavili spolu s římskokatolickou farností
v Lenešicích u Loun v kostele sv. Šimona a sv. Judy v Lenešicích.
Byla to naše první společná bohoslužba, přestože jsme se
s některými lenešickými farníky již v minulosti setkávali v souvislosti
s opravami Husovy zvonice, kterou naše církev v této obci vlastní,
a také při husovských bohoslužbách 6. července.
Naše obavy z malé účasti věřících rozptýlilo poměrně početné shromáždění, které se postupně v lenešickém, ještě ne zcela opraveném kostele, sešlo. Bohoslužby se zúčastnili věřící
z římskokatolické farnosti z Lenešic a z okolních obcí a členky Československé církve z Lenešic a Loun.
Bohoslužba, již vedli P. Rudolf Prey a sestra farářka Helena Smolová, byla zaměřena jednak do minulosti připomínkou srpnových událostí z r. 1968, ale zároveň jsme při ní jak
v promluvách, které proslovili oba duchovní, tak v přímluvných modlitbách mysleli na náš současný svět, na místa nepokojů
a válek, na země, v nichž lidé ani dnes nemohou svobodně vyznávat svou náboženskou víru a jsou pronásledováni pro své náboženské nebo politické přesvědčení.
Na četbě textů Písma sv. se podíleli laici z římskokatolické farnosti, na elektrické varhany doprovázela zpěv písní místní paní varhanice. Bohoslužba byla opravdu společným slavením dvou církví, jejichž věřící se sešli, aby tak dali najevo svou touhu po jednotné službě
a svědectví víry ve společnosti, která k přítomnosti a činnosti církví přistupuje mnohdy s nedůvěrou a předsudky. Neformální setkání na faře, přátelské rozhovory a zpěv byly příjemným zakončením ekumenické bohoslužby.
Sestra farářka vyslovila své poděkování otci Rudolfovi , že umožnil toto setkání, za laskavé přijetí i pohostinnost a vyjádřila naději, že naše setkávání a spolupráce bude i v budoucnu pokračovat.


- Helena Smolová, farářka NO CČSH LOUNY -
Dne 6. srpna 2014 oslavila naše sestra Jarmila Venclíčková
91. narozeniny. Upřímně jí blahopřejeme a prosíme o boží ochranu
a pomoc pro ni.Varhanní matiné a výtvarná dílna v Lounech
(21. - 25. července 2014)

Čas letních prázdnin a dovolených se lounská náboženská obec letos rozhodla zpříjemnit místním lounským farníkům a občanům Loun sérií varhanních koncertů v podání absolventky brněnské JAMU a učitelky ZUŠ v Klatovech MgA. Jany Marcinkové.
Varhany postavené pro lounský sbor r. 1935 s dedikací prof. Eduardu Treglerovi, významnému představiteli lounského hudebního života, na něž v poválečném období hrál jeho syn Alois Tregler, kněz CČS, hudební skladatel a zakladatel Městského hudebního ústavu v Lounech, neslouží naší obci pouze jako nástroj doprovázející bohoslužby a pobožnosti, ale také jako koncertní nástroj. Dá se říci, že pokračujeme v tradici, u jejíhož zrodu stál právě Alois Tregler. Dokladem o tom je i naše dlouhodobá spolupráce s lounskou základní uměleckou školou.
Konání hudebních matiné je běžné ve větších městech nebo
v lázeňských městech s bohatým kulturním životem. Na počátku našeho varhanního projektu byla myšlenka přenést tuto zkušenost také do Loun a nabídnout ji veřejnosti.
Chtěli jsme spojit příjemné s užitečným, takže jsme pro čas konání koncertů připravili program rovněž pro menší děti ve výtvarné dílně probíhající přímo
v prostorách kostela. Nešlo pouze o jakési „hlídání dětí“, jejichž rodiče nebo prarodiče si přišli poslechnout koncert. Konání každé výtvarné dílny předcházela asi půlhodinová katecheze, při níž si děti připomněly některý biblický příběh. Jejich úkolem potom bylo tento příběh nebo určitý motiv z něj ztvárnit pomocí různých výtvarných technik. Tuto část programu připravila sestra farářka, která také dětem pomáhala při realizaci díla. Od pondělí do pátku jsme sledovali příběh Izraelitů od stvoření světa, přes potopu světa
a záchranu Noeho a jeho rodiny, stavbu Babylónské věže a zmatení jazyků, odchod Izraelitů z Egypta, až po nástup králů a střet Saula
s Davidem.
Dětské práce, které vznikly během týdne, budou po dobu letních prázdnin umístěné v prostorách kostela a dobře se doplní s obrázky dětí ze soutěže „Moje Noc kostelů v Lounech“.
Projekt, který jsme připravili, hodnotila veřejnost jako „dobrý nápad“. Poučením pro další ročníky zůstává nezbytnost intenzivní propagace koncertů, což ostatně platí naprosto o všech aktivitách náboženské obce.

- Helena Smolová, farářka NO CČSH LOUNY -Článek v místním tisku:Žehnání křtitelnice
(20. července 2014)Neděle - Husovské bohoslužby v Lounech a Lenešicích
(6. července 2014)

Letošní 599. výročí mučednické smrti M. Jana Husa si náboženská obec LOUNY připomněla 6. července bohoslužbou ve Sboru Dr. K. Farského v Lounech, po níž jsme uctili památku reformátora položením květin u jeho pomníku na náměstí.
Životní příběh kostnického mučedníka v kontextu biblických textů liturgie Husova svátku přiblížila v kázání sestra farářka.
Podnětem k přemýšlení pro nás zůstává rozpor mezi obdivem
k osobnosti M. Jana Husa u řady našich současníků na jedné straně a nesrovnatelně menším zájmem o příslušnost k církvi, která se bezprostředně hlásí k jeho jménu a odkazu na straně druhé. Hus se tak stává výzvou k tomu, aby lidé v našem společenství nacházeli stejně čistý pramen evangelia Kristova, z něhož pil a jež kázal
M. Jan Hus. O to jsme prosili v závěrečné modlitbě.
U Husova pomníku promluvil historik bratr Vladimír Hons, který ve svém příspěvku zmínil několik osobností českých dějin, jež patří
k nejvýznamnějším a na něž můžeme být jako národ hrdí. Jan Hus mezi nimi zaujímá přední místo.
Bylo nám potěšením, že se bohoslužby i následného shromáždění
u Husova pomníku zúčastnila také paní místostarostka ing. Edita Hořejší. Paní místostarostka s námi prožila husovské oslavy jako zástupkyně města, jemuž Hus věnoval jeden ze svých listů, jak dokládá citát umístěný na přední straně pomníku: „Zapřísahám Vás, nejdražší, stůjte v jednotě, milujte se vespolek a dbejte, aby nepovstávaly žádné rozkoly, zrady, nepřízně a hněvy.“
Bohoslužba u Husovy zvonice v Lenešicích, kterou spravuje náboženská obec Louny, patří rovněž k tradičnímu způsobu husovských oslav lounské obce. V parném červencovém odpoledni se k uctění památky kostnického mučedníka sešla jen malá skupinka věřících, nicméně jejich účast byla niterná a upřímná. Mezi přítomnými byly také některé sestry katolického vyznání, což je symbolické a tato skutečnost odpovídá touze po tom, aby nás český kněz M. Jan Hus svým neohroženým postojem plynoucím
z vroucí víry a lásky k Ježíši Kristu spojoval v jedno Tělo – Církev.
Naše poděkování patří členům Lenešického okrašlovacího spolku, kteří pomohli připravit bohoslužbu, i lounskému chrámovému sboru pod vedením Ivany Derflerové, jež doprovodil zpěvem obě bohoslužby.
Již letos se naše náboženská obec připravuje na jubilejní rok 2015, kdy chceme připomenout 600. výročí Husovy mučednické smrti.
V září navštívíme hrad Krakovec, kde M. Jan pobýval před svým odchodem na koncil v Kostnici, a ještě do konce roku zrealizujeme přednášku prof. Jana B. Láška, děkana HTF UK v Praze,
k 600. výročí podávání pod obojí, k němuž dal podnět M. Jakoubek ze Stříbra.

- Helena Smolová, farářka NO CČSH LOUNY -

Vernisáž výstavy "Moje Noc kostelů v Lounech"
(29. června 2014)Slavnostní vyhodnocení soutěže "Moje Noc kostelů v Lounech"
(19. června 2014)

Noc kostelů jsme také letos prožili v naší náboženské obci jako radostnou událost. Církevní svátky mají své „oktávy“, které po nich následují, aby v nich dozněla zvěst příslušného svátku. Podobně si užíváme Noc kostelů ještě s odstupem několika týdnů.
Vytvořili jsme si z ní jakýsi novodobý církevní svátek, který obci přináší povzbuzení a obohacuje náš život.
Rada starších vyhlásila také letos dětskou výtvarnou soutěž
s názvem „Moje Noc kostelů v Lounech“, jíž se mohly zúčastnit děti do patnácti let ve třech věkových kategoriích. Jejich úkolem bylo zachytit něco z atmosféry Noci kostelů v našem městě.
Porota složená z odborníků - učitelek výtvarného oboru ZUŠ Louny, včetně paní ředitelky Jindřišky Riedlové, a ze zástupce náboženské obce Ivany Derflerové - vybrala vítěze soutěže. Volba byla opravdu nesnadná, protože se sešlo kolem 70 obrázků, většina patřila do věkové kategorie 8 – 11 let. Řada soutěžních prací vznikla na půdě ZUŠ Louny pod odborným dohledem učitelek Soni Orlíkové, Jany Marešové a paní ředitelky. Do soutěže byly zařazeny také práce, které děti malovaly přímo v kostele 23. 5. 2014.
Hodnotitelé se nakonec rozhodli neudělovat cenu za 1. – 3. místo
v každé kategorii, ale vybrali celkem devět prací, které označili jako nejlepší. Vítězi soutěže se stali v kategorii do 7 let Matěj Chotěborský (7 let), Václav Šafránek (7 let), Kristián Pelc (5 let), v kategorii 8 – 11 let Julie Krátká (9 let), Maja Šedivá (8 let), Michal Roubal (9 let) a Šimon Pelc (8 let), v kategorii
12 – 15 let Anastasia Iakubenko (15 let) a Šárka Petrdlíková (15 let).
Tyto děti se spolu s učitelkami a s lounskou farářkou Helenou Smolovou zúčastnily slavnostního předání diplomů a cen v sídle pražského biskupa Církve československé husitské 19. 6. 2014. Bratr biskup David Tonzar slíbil dětem už loni, že příští slavnostní vyhodnocení bude mít i svou méně tradiční sportovní část.
Tento svůj slib letos také skutečně splnil.
Na zahradě sídla pražské diecéze hrály děti s bratrem biskupem nejprve hru
„na zapamatováka“, která mně osobně připomínala vybíjenou. Jejich nadšení ze hry ještě vzrostlo, když bratr biskup navrhnul, abychom společně zkusili také fotbal. Pravidla jsme sice přizpůsobili místním podmínkám a v průběhu hry se ještě pružně upravovala, ale fotbal to rozhodně byl!
„Dívčí“ družstvo s brankářkou Janou Marešovou, obránkyněmi Soňou Orlíkovou
a sestrou farářkou a s útočnicemi Anastasií, Šárkou, Majou a Julií vyhrálo přesvědčivě 13 : 9. „Chlapecké“ družstvo s kapitánem bratrem biskupem hrálo
v mírném početním oslabení. Těžko říci, zda to byla příčina jeho porážky? Přestože byl výsledek utkání naprosto jasný, chlapci si vynutili ještě samostatné střelby na bránu, v nichž vyhráli 6 : 5. Jejich zklamání z prohraného zápasu proto bylo přeci jen zmírněno…
Ze sídla pražské diecéze jsme šli s dětmi na Hrad, kde nás sice
(k velkému rozčarování dětí) neočekával Miloš Zeman, ale zato jsme mohli zadarmo (!!) nahlédnout do chrámu sv. Víta, kde některé z dětí dosud nebyly.
Přístup k pamětihodnostem Pražského hradu je žel zpoplatněn natolik, že jsme si je neprohlédli, ale zato jsme si užili výhledu na Prahu a focení před Matyášovou bránou. Tváře dětí i dospělých vyzařovaly spokojenost, navíc nám přálo počasí. Prožili jsme pěkný den!
Náboženská obec Louny děkuje Pražské diecézi Církve československé husitské za finanční podporu projektu a za vlídné přijetí v sídle pražského biskupa. Děkujeme též všem dětem za nadšení, s nímž se zapojily do soutěže, paní ředitelce a učitelkám ZUŠ Louny za odborné doprovázení výtvarných prací. Naše poděkování patří také MÚ Louny za finanční příspěvek, díky němuž se zájezd do Prahy mohl uskutečnit.
Pro děti, které nevyhrály, máme dobrou zprávu. Všechny práce odevzdané do soutěže budou vystaveny v kostele Církve československé husitské v Lounech celé prázdniny. Vernisáž výstavy „Moje Noc kostelů v Lounech“ se uskuteční v neděli 29. 6. 2014 v 10. 15 h. Srdečně na ni zveme všechny soutěžící i nejširší lounskou veřejnost.

- Helena Smolová, farářka NO CČSH LOUNY -
Další fotografie jsou  >> Z D E <<Varhanní koncert ZUŠ Louny - „Prázdninové varhany“
(6. června 2014)

Varhanní hudbu dnes můžeme poslouchat prostřednictvím moderní techniky a máme k tomu daleko více možností než předchozí generace. Přesto se nedá říci, že by obliba varhanních koncertů v kostelích klesala. Naopak, spíše vzrůstá. Jsou pro to dobré důvody akustické, estetické i praktické. Varhany bývají součástí každého chrámu i venkovského kostelíka.
Zároveň je ale také pravdou, že chrámy a kostely nejsou svým původním určením koncertní síně. Jsou místy modlitby a bohoslužby, kde lidé i mimo čas oficiálních obřadů hledají ztišení, klid a mír pro svou duši. Různá společenství proto řeší otázku, zda je vhodné, aby v těchto prostorách byla provozována hudba, byť dobrá, která nebyla napsána pro církevní účely a nebyla ani inspirována náboženským motivem.
Naše společenství, naše náboženská obec v Lounech, se konání takových koncertů nebrání, zvláště když se jedná o vystoupení žáků a studentů základní umělecké školy. Máme za to, že hudba, kterou tito mladí lidé provozují, povznáší ducha a vede
k přemítání o kráse a, chcete-li, o jejím původci, tedy o Bohu.
Navíc máme také důvod praktický. Varhany postavené pro náš Sbor mohou posloužit jako koncertní nástroj dětem, které tento nástroj ve své škole nemají. Můžeme doufat, že si je někdo z nich oblíbí natolik, že se rozhodne pro studium tohoto oboru a že se třeba v budoucnu stane také chrámovým varhaníkem.
Koncert žáků Základní umělecké školy Louny z klavírních tříd Ivany Derflerové, Martiny Podané a Jaroslavy Sejvalové, obohacený vystoupením žáků pěveckého oddělení pod vedením Veroniky Studené, konaný v pátek 6. června 2014 v lounském Sboru, byl úspěšným zakončením úsilí žáků i jejich učitelek v uplynulém školním roce a přinesl radost jim i jejich posluchačům.
Náboženská obec při něm měla jedinečnou příležitost prezentovat svůj chrámový sbor pod vedením Ivany Derflerové, naší předsedkyně rady starších a varhanice, která celý tento koncert organizovala. Sbor vystoupil na „domácí půdě“ jako host koncertu a zazpíval několik skladeb ze svého repertoáru. I to je jeden ze způsobů, jak se může církev přiblížit lidem, kteří k ní přímo nepatří.
Sestra předsedkyně může být právem hrdá na své žáky i na svůj pěvecký sbor, který jí pochválili kolegové i přítomní posluchači.


- Helena Smolová, farářka NO CČSH LOUNY -

Noc kostelů 2014 v Lounech
(23. května 2014)

V pátek 23. 5. 2014 jsme v lounském Sboru prožili 6. ročník Noci kostelů, dnes již mezinárodního křesťanského projektu, který si i v naší zemi získal své příznivce.
Mottem letošního ročníku byl verš z Genesis 1, 14, popisující vznik nebeských těles oddělujících noc a den. O světle, všudypřítomném jevu a oblíbeném symbolu nehmotnosti, ducha, boha, ale také života a štěstí, pokládaném ve starověkých náboženstvích za cosi božského, je v biblickém verši řečeno, že ho „stvořil Bůh“. Světla na nebeské klenbě jsou dílem rukou božích a jsou určena ke službě člověku. Nejsou tu pro sebe, ani pro nebe, ale na nebi a ke službě zemi.
Stvořením světla se země stává životodárnou. Jako je biologický život a jeho růst závislý na světle, tak je duchovní život a jeho růst závislý na Bohu. Ke světlu, jímž je v Bibli v přeneseném významu nazýván Bůh (Izajáš 10, 17) a za nějž se prohlašuje sám Kristus (Jan 8, 12) jsme chtěli prostřednictvím Noci kostelů pozvat místní
i přespolní, kteří přijali naše pozvání.
Naším přáním bylo přivítat zájemce ze všech věkových skupin od dětí po dospělé v našem „kamenném“ či spíše „železobetonovém“ chrámu, který byl postaven proto, aby se v něm scházel „živý chrám“, tedy církev. V tomto konkrétním případě šlo o tehdy mladou Církev československou jako samostatné společenství.
Závěrečným průvodem se svíčkami a modlitebními zastaveními věnovanými obětem válek a také nejrůznějších dalších konfliktů, jsme chtěli dát najevo, že jsme spolu s dalšími církvemi v našem městě součástí jednoho společenství – církve Kristovy – a že naším společným úkolem je služba lidem, společnosti, především nesení evangelia, radostné zprávy o Boží lásce k člověku a o spáse
v Kristu.
Letošní ročník Noci kostelů proběhl v naší náboženské obci podle programu, až na jednu malou změnu způsobenou postupem dechového orchestru ZUŠ Louny do národního kola…Do kostela přišlo během večera asi 300 – 350 lidí, včetně dětí, jimž byla určena první část programu. Své „téma“ našli v bloku přednášek zájemci
o historii, teologii i příznivci gastronomie. Samozřejmě nechyběla hudební vystoupení pěveckých sborů ZUŠ Louny, dívčího flétnového souboru a houslového tria a koncert našeho chrámového sboru pod vedením varhanice a předsedkyně rady starších Ivany Derflerové.
Připravit bohatý a zajímavý program na celý večer i část noci bylo časově náročné, ale spokojenost návštěvníků působila osvěživě na ty, kteří se namáhali. Smíme doufat, že „naše práce v Pánu nebyla marná“. (1K 15, 58)

- Helena Smolová, farářka NO CČSH LOUNY -

Pátek - 16. května 2014

V pátek 16. 5. 2014 jsme za účasti rodiny, členů církve a občanů obce Brloh uložili ostatky sestry Zdeňky Slámové do rodinného hrobu obřadem Církve československé husitské, jejíž věrnou členkou sestra Slámová po celý svůj život byla.
Zesnula 30. 4. 2013 ve věku nedožitých 85 let.


Ať odpočívá v pokoji a světlo věčné ať jí svítí!

Benefiční koncert pěveckého sboru Harmonie
Májový koncert

(3. května 2014)

  V sobotu 3. 5. 2014 se v kostele naší církve v Lounech uskutečnily dva koncerty.
Při příležitosti Memoriálu Karla Raise uspořádal Pěvecký sbor Harmonie ve spolupráci s lounskou obcí Benefiční koncert ve prospěch Svazu tělesně postižených. Hostem sboru Harmonie, který vede sbormistr Jiří Kurka, byl bohosudovský pěvecký sbor Audite Silete vedený paní Vlastou Holíkovou.
Nejprve vystoupil každý sbor samostatně s vlastním programem, závěrečnou skladbu zazpívaly oba sbory společně. Na programu byly tradiční duchovní i světské skladby, ale zazněly také pro naše prostředí netradiční písně, které přímo lákaly k tanci. Mexická lidová "Cucaracha" v kombinaci s instalovanou výstavou obrázků dětí ZUŠ Louny s názvem "Afrika" nás přenesly na úplně jiný kontinent a potěšily srdce nejednoho návštěvníka.
Druhý koncert sobotního odpoledne připravila paní učitelka Jana Sečanská se svými hosty a přáteli. Posluchači měli možnost slyšet Collegium Flautini, malé zpěváčky ze třídy Veroniky Studené a ještě menší děti předškolního věku vedené panem učitelem Krtičkou. Součástí programu byla také recitace básní s jarní tematikou.
Pravděpodobně poprvé se v našem kostele představily děti z kursu muzikoterapie, který vede rovněž paní učitelka Sečanská. Jejich flétnové vystoupení bylo zážitkem pro samotné interprety i pro ostatní spolužáky a kamarády z dětské psychiatrické léčebny a jejich výkon ocenili všichni přítomní posluchači.
Součástí Májového koncertu bylo vyhlášení 8. kola soutěže o vrbovou píšťalku, které provedl pan Chaloupek. Paní učitelka Sečanská schovává všechny vítězné píšťalky
z předchozích ročníků a všechny stále hrají, takže jsme závěrem měli možnost slyšet souzvuk několika ručně vyrobených píšťalek.
Děkujeme paní učitelce Sečanské za pečlivě připravený program Májového koncertu, který zpříjemnil sobotní odpoledne dětem, jejich rodičům a všem přítomným posluchačům.


- Helena Smolová, farářka NO CČSH LOUNY -Přednáška o eucharistii v Městské knihovně v Lounech
(29. dubna 2014)

  V úterý 29. dubna 2014 se v sále městské knihovny v Lounech uskutečnila přednáška duchovního a teologa Církve československé husitské ThDr. Martina Chadimy, Th. D. s názvem "Večeře Páně v křesťanské tradici". Martin Chadima ve svém výkladu představil téma eucharistie (Večeře Páně), jímž se zabýval ve své nové knize "Fenomén eucharistie", která byla vydána koncem loňského roku.
Jeho výklad postihl historický vývoj tématu od židovské pesachové hostiny slavené též Ježíšem a apoštoly, při níž byla ustanovena Večeře Páně, přes spory na církevních koncilech prvních staletí křesťanského letopočtu a střety reformačních teologů, až po současnou situaci v ekuméně, kde je eucharistie, její pochopení a způsob slavení jedním z klíčových bodů rozhovorů mezi různými křesťanskými denominacemi.
Poutavý výklad byl doplněn řadou aktualizačních poznámek duchovního a pedagoga, který se při výkonu obou svých povolání setkává s řadou teoretických i praktických otázek ohledně Večeře Páně. Ostatně následná diskuse ukázala, že také posluchači přednášky měli věcné dotazy týkající se Večeře Páně, které odkrývaly jejich hledání a tázání v kontextu současné české ekumény.
Členové náboženské obce Louny a čtenáři lounské knihovny byli, domnívám se, s prezentací závažného tématu, jakým je křesťanská Večeře Páně, spokojeni. Svůj zájem projevili i o novou publikaci teologa Martina Chadimy.
Náboženská obec Louny děkuje za finanční podporu tohoto projektu Městskému úřadu Louny a za poskytnutí přednáškového sálu paní ředitelce Mgr. Kučerové.

- Helena Smolová, farářka NO Louny -

Velikonoce v náboženské obci Louny

Náboženská obec Louny prožila letošní Velikonoce v pokoji a radosti. Po postní přípravě jsme ještě před Květnou nedělí vstoupili do slavení Svatého týdne setkáním dětí a rodičů z náboženské obce a jejich přátel.
Zábavnou a pro děti přijatelnou formou jsme prošli s Kristem jeho cestu od vjezdu do Jeruzaléma, přes večeřadlo na Golgotu, temnotou hrobu až k radosti nedělního rána. Děti a snad ještě více jejich rodiče pokládali různé doplňující otázky, které vycházely z toho, co slyšeli, viděli v televizi nebo o čem už dlouho v duchu přemýšleli.
Myslím, že se nám podařilo přiblížit dětem i dospělým Ježíšův velikonoční příběh. Jejich zvídavost byla alespoň pro tuto chvíli uspokojena. K vytvoření příjemné rodinné atmosféry přispěl nepochybně společný zpěv velikonočních písní a malé pohoštění, které připravila jedna z maminek. Duše i tělo byly nasyceny, děti vypadaly spokojeně, což ještě podpořily malé knižní dárky, které si odnesli vítězové soutěže.
Květnou nedělí jsme zahájili Svatý neboli Pašijový týden. Ratolesti přinášené k oltáři nám připomněly zástup provolávající slávu Davidovu Synu, přijíždějícímu na oslátku do svatého města. (Mt 21, 1-9) Slavení velikonočního tridua zahajovala liturgie Zeleného čtvrtku, patřící svým zaměřením - texty i atmosférou přicházející hodiny utrpení - k následujícímu dni, Velkému pátku.
V naší obci nekonáme obřad umývání nohou, nicméně jeho smysl jsme měli možnost rozjímat nad textem evangelia J 13, 1-15. Den postu a velikého smutku byl tradičně prostoupen Janovými pašijemi, meditací Kristova utrpení a přímluvami za církev
a svět. Prořídlé řady různými nemocemi zasažené a zkoušené náboženské obce připomínaly na začátku obřadu spíše učedníky v čase po zatčení Pána Ježíše, nicméně v průběhu bohoslužby přicházeli další účastníci, takže jsme nakonec tvořili sice menší, nicméně účastí na Kristově kříži a utrpení vnitřně zainteresované společenství.
Mlčením hrobu Bílé soboty jsme v atmosféře vězňů, kteří očekávají nadcházející noci své propuštění, dospěli až k nedělnímu ránu. „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili“ (J 20, 2b), slyšeli jsme z evangelia neděle Božího hodu velikonočního, stejně jako Ježíšovo něžné oslovení: „Maria…Jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému a k Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu…“
(J 20, 16-17).
V radosti Kristova zmrtvýchvstání jsme obnovili své křestní sliby a závazky a křtem jsme přijali do společenství církve dva nové členy: Andrejku a Vašíka, jejichž rodiče si před pár lety v našem sboru řekli své „ano“.
Také v naší obci jsme mohli zakusit, že církev, která se zrodila z Kristova probodeného boku, když z něj vytryskla krev a voda (J 19, 34), žije a je oživována týmž Duchem, kterým Pán obdaroval své učedníky. (J 20, 22) Radost Velikonoc byla opravdu veliká. Za požehnané prožití svátečních dnů vděčíme také chrámovému sboru vedenému sestrou předsedkyní Ivanou Derflerovou. Zpěv sboru zněl z chrámového kůru jako andělská hudba nebešťanů oslavujících Kristovo zmrtvýchvstání.
V síle slova a svátosti, kterou jsme o neděli Zmrtvýchvstání Páně přijali, chceme nést naději, že „Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli.“ (1 K 15, 20).

- Helena Smolová, farářka NO CČSH LOUNY -Neděle Zmrtvýchvstání Páně
(20. dubna 2014)Bílá sobota
(19. dubna 2014)
V den mlčení a bdění u Kristova hrobu jsme vzpomenuli na naše zesnulé při návštěvě hřbitova v Dobroměřicích, kde má naše obec hrob. U hrobu sestra farářka odevzdala tyto bratry a sestry v tiché modlitbě Bohu, Pánu nad životem a smrtí. Na zpáteční cestě po turistické stezce z Dobroměřic do chatové osady na okraji Loun jsme vdechovali vůni a obdivovali krásu probouzející se přírody, která jako by očekávala Kristovo zmrtvýchvstání.
Velký pátek
(18. dubna 2014)Bohoslužba - Zelený čtvrtek
(17. dubna 2014)Květná neděle
(13. dubna 2014)Dětská velikonoční besídka
(12. dubna 2014)

Pro děti členů náboženské obce a jejich přátele.Postní pobožnost v kostele Sv. Mikuláše v Praze
(31. března 2014)

Pouť lounských husitů do Prahy
Naše náboženská obec byla už před několika týdny potěšena zprávou o pozvání lounské sestry farářky do chrámu sv. Mikuláše v Praze na jednu z bohoslužeb, které zde probíhají po celé postní období.
Sestra předsedkyně rady starších iniciovala myšlenku uspořádat zájezd do Prahy a bratři a sestry tento nápad vděčně přijali. Někteří se pro nemoc nebo jiné povinnosti nemohli nakonec zúčastnit a předem toho litovali. Nebývá totiž tak častým jevem, aby členové naší obce putovali do hlavního města a ještě k tomu do chrámu, který je pro naši církev významným centrem jejího života.
V posledním březnovém pondělí jsme tedy prožili postní bohoslužbu v nádherném prostředí chrámu sv. Mikuláše. Bohoslužbu vedla a Božím slovem i svátostí Večeře Páně sloužila lounská farářka Helena Smolová. Čtením Písma svatého se na bohoslužbě podíleli členové staroměstské obce a na varhany nás doprovázel zdejší varhaník Petr Tvrdek.
Texty Písma Iz 58, 1-8a. 10-12, Ř 12, 1-2, Mt 6, 16-18 nám pomáhaly hledat odpovědi na naléhavé otázky, které nám v postním čase pokládá naše společnost. Obraz, jaký si o nás křesťanech a církvích vytvářejí lidé, je mnohdy nelichotivým soupisem nejrůznějších nectností. Je náš půst skutečně postem, který chce Hospodin? Nejsme podobni spíše pokrytcům, kteří sami sobě a hlavně druhým něco o sobě a o své službě a oběti života nalhávají?
Nešlo nám o zhodnocení různých způsobů postní praxe, ale o to, co je podstatné pro naše svědectví víry. Slovo Písma nám jednoznačně připomnělo, že tím nepodstatnějším je naše schopnost vnímat vedle svých vlastních zájmů a potřeb také svého bratra či sestru, jinak řečeno, náš ohled na bližního.
Náš neklid vzhledem k obrazu církve ve společnosti a k vnitřnímu stavu církve je jistě na místě. Není zároveň důvodem k zoufalství, ale příležitostí ke změně. Ze života jednotlivců se skládá obraz církve. Prosba za naše vlastní obrácení, touha po obnovení našeho vnitřního života se jeví jako neopominutelný krok, chceme-li předávat dobrou zprávu o spáse v Kristu, chceme-li, aby církev byla místem, kde lidé najdou duchovní domov.
Povzbuzeni slovem i svátostným pokrmem, potěšeni vřelým společenstvím náboženské obce na Starém Městě jsme se ze své pouti vrátili do Loun.
Už teď se těšíme na další podobná pozvání a setkání, při nichž si můžeme uvědomovat, že církev není jen naše obec, ale že jsme součástí širšího společenství.
Ještě jednou moc děkujeme sestře farářce Renatě Wesleyové za pozvání a za možnost prožít postní bohoslužbu v chrámu sv. Mikuláše.

- Helena Smolová, farářka NO CČSH LOUNY -

Výroční shromáždění NO Louny
(16. března 2014)
Vernisáž výstavy „Japonsko“ v Lounech
(9. března 2014)

Ohlédnutí za vernisáží v Lounech
V neděli 9. 3. 2014 proběhla ve sboru Dr. K. Farského v Lounech vernisáž výstavy „Japonsko“, kterou připravili žáci ZUŠ Louny ze třídy Jany Marešové. Výstavu s velmi exotickou tématikou uvedly tentokrát žákyně Jany Marešové, slečny Karpíšková a Fousková. Mladé výtvarnice nám přiblížily volbu různých námětů, které se objevují na obrázcích.
Zajímavostí je na této výstavě hned několik. Diváka nepochybně zaujmou japonské nápisy, kterými jsou popsána některá dílka. Jedna z žákyň školy se učí japonsky, takže byla jakousi jazykovou poradkyní při přípravě této výstavy. Další zvláštností jsou japonská letadla, která si vybrali jako způsob prezentace této - nám vzdálené - země nejen hoši, ale též děvčata. Vedle krásných žen oděných do tradičních japonských rouch a samurajů nebo japonských chrámů, působí bojová technika poněkud nesourodě, nicméně je pravdou, že k Japonsku nepochybně patří.
Žáci školy uchopili dané téma každý po svém a nabídli nám tak pestrou paletu, z níž se skládá obrázek Japonska, jak ho vidí chlapci a děvčata z Čech. Přijďte se podívat, výstava určitě stojí za zhlédnutí!

- Helena Smolová, farářka NO CČSH Louny -

1. neděle postní
(9. března 2014)
Vernisáž výstavy
„Církev československá (husitská) v protinacistickém odboji“

(9. února 2014)

Ohlédnutí za vernisáží v Lounech

V neděli 9. 2. 2014 jsme v naší náboženské obci uspořádali vernisáž výstavy „Církev československá husitská v protinacistickém odboji“, kterou připravil historik Mgr. Martin Jindra ve spolupráci s vršovickým farářem Davidem Frýdlem. Výstava byla koncipována jako putovní, takže jsme ji po úspěšném uvedení ve vršovickém sboru mohli přenést do Loun.

Bylo bezesporu velmi přínosné, že se vernisáže zúčastnil Martin Jindra a provedl posluchače celou výstavou. Upozornil nás na řadu zajímavostí z domácího i zahraničního odboje, které jistě v běžných učebnicích dějepisu nenajdeme. Pro Lounské byly cenné vzpomínky na letce Františka Fajtla a na rodáka kpt. Otakara Jaroše.

Na historickou přednášku navázalo hudební vystoupení v režii MgA. Jany Marcinkové (varhanice) a MgA. Hany Žárové (sopranistky). Interpretky jsou spolužačky z plzeňské konzervatoře, kde se věnovaly svým oborům. Později studovaly na vysoké škole: Jana Marcinková hru na varhany na brněnské JAMU a Hana Žárová zpěv na pražské AMU. Dnes se věnují pedagogické činnosti v ZUŠ v Klatovech a v Praze.
Do programu byla zařazena díla J. S. Bacha, B. Martinů, A. Stradelly, C. Francka, L. Sluky a A. Dvořáka, jejichž provedení ocenili přítomní posluchači bouřlivým potleskem.

Bylo nám velkou ctí, že se vernisáže a koncertu zúčastnil starosta města Louny pan Radovan Šabata, paní místostarostka ing. Edita Hořejší, předseda Kulturní komise MU Louny PhDr. Michal Pehr, Ph. D., a Tomáš Chaloupek, člen Rady města. Vážíme si rovněž finanční podpory města, díky níž mohl tento kulturní projekt vzniknout. Těší nás, že byli spokojeni návštěvníci i ti, kdo program aktivně vytvářeli.
Děkuji též studentkám Hotelové školy v Žatci, které pomáhaly s obsluhou hostů, a členům naší náboženské obce, kteří se podíleli na organizaci vernisáže.

- Helena Smolová, farářka NO CČSH Louny -

Vernisáž výstavy s názvem "Afrika"
(12. ledna 2014)
Koncert vánoční hudby Ročovského pěveckého sboru v Lounech
(12. ledna 2014)

Vánoční období jsme v lounské náboženské obci uzavřeli dopolední bohoslužbou
s připomínkou Ježíšova křtu. Odpoledne jsme se naposled vrátili ke zvěsti o narození Páně díky vystoupení Ročovského pěveckého sboru a jeho hostů.
Ročovský pěvecký sbor je na Lounsku známým amatérským souborem. Vznikl v 80. letech minulého století jako čtyřhlasý smíšený sbor. Vystupoval původně při půlnoční mši v Dolním Ročově. Stálý sbor existuje od roku 1999. U jeho zrodu stál pan učitel Chlouba, který pro sbor připravil 160 skladeb nejrůznějšího druhu a 58 koled.
Repertoár sboru tvořily sakrální skladby, národní písně, spirituály, skladby našich
i světových klasiků i světové evergreeny. Sbor začal vystupovat na různých místech na Lounsku, Rakovnicku a Mostecku.
Na přelomu let 2006-2007 se sbor rozdělil na dva sbory: ročovský a lounský sbor „Harmonie“. Ročovský sbor zpívá dodnes repertoár pana učitele, rozšířený novými skladbami, které jsou často doprovázeny kapelou.
Při vánočním koncertu v Lounech sbor vystoupil pod vedením mladého dirigenta Vojtěcha Václava Poura.
Na koncertu zazněla „Tichá noc“ Franze Xavera Grubera, „Česká mše vánoční“ Jakuba Jana Ryby (její části: „Credo“, „Sanctus“ a „Communio“), dále skladba citolibského mistra Jakuba Lokaje „Motetto pastorale in D“, jež bývá svým významem často srovnávána s vánoční mší J. J. Ryby.
Ve druhé části koncertu vystoupili hosté Ročovského sboru, dva lounské dětské pěvecké soubory „Skřivánci“ a „Notičky“, které vedou učitelky Základní umělecké školy Louny Kateřina Štolová a Renata Friedlová. Děti nacvičily skladbu s názvem „Koleda – směs vánočních koled“ v úpravě Karla Steckera, českého hudebního skladatele a profesora hudební konzervatoře v Praze.
Prostor našeho kostela byl zcela zaplněn, jak to bývá při vystoupeních Ročovského pěveckého sboru i dětských sborů obvyklé. Posluchači i tentokrát prožili příjemnou vánoční atmosféru a rozloučili se s Vánocemi. Věříme, že i v novém roce budeme moci Ročovský sbor hostit v našem kostele.

- Helena Smolová -