Menu

Archiv akcí

FotoarchivTOPlist

Fotogalerie roku 2013

Neděle Rodiny Páně
(29. prosince 2013)


Půlnoční bohoslužba
(24. prosince 2013)


Manželské jubileum v Lounech
(21. prosince 2013)
V sobotu 21. 12. 2013 obnovili manželský slib a poděkovali za 65 let společného života manželé Hessovi z Pnětluk. Obřad se konal v kostele Církve československé husitské v Lounech od 10.00 h. Při obřadu vystoupil chrámový sbor.
Krátké video naleznete ZDEPřednáška o kávě
(15. prosince 2013)

Poměrně tradiční adventní nabídku programů náboženské obce, k nimž patří kromě bohoslužeb koncerty a dětské vánoční besídky, zpestřila v letošním předvánočním čase přednáška o pěstování a konzumaci kávy spojená s degustací této oblíbené pochutiny, která je druhou nejvíce obchodovanou komoditou. Když uvážíme, že první místo zaujímá ropa, je káva skutečně výjimečným obchodním artiklem!
Pan ing. Milan Bočkai, odborný učitel Hotelové školy v Žatci, si pro posluchače z naší náboženské obce i hosty z nejširší veřejnosti připravil vynikající přednášku, při níž jsme se dozvěděli o kávě, co jsme skutečně nevěděli, přestože denně, mnozí z nás několikrát denně, připravujeme pro nás tak nepostradatelný nápoj z kávy, která je mimochodem ovocem, podobným třešni!
Přednáška měla dokonce i svou preventivní část, kdy jsme měli možnost nejen vyslechnout, ale také okusit, jak vypadá a jak chutná káva podruhé či potřetí použitá, když se z ní znovu připraví nápoj…Utvrdili jsme se v názoru, že je káva konzumovaná v přiměřeném množství dobrým lékem, nicméně její nadměrná konzumace se může neblaze podepsat na našem zdraví.
Děkujeme za další přednášku pana ing. Bočkaie, která nás obohatila na duchu a příjemně provoněla naši modlitebnu kávou…

- Helena Smolová -
Vánoční besídka dětí z náboženské obce Louny a jejich přátel
(14. prosince 2013)

V sobotu 14. 12. 2013 jsme se sešli s rodiči a s dětmi z náboženské obce při tradiční vánoční besídce. Příběh o Ježíškovi už děti dobře znají, takže jsme si ho nejprve přímo u rozsvícených jesliček připomněli soutěží, při níž děti hádaly, na jakou postavu z Betléma zrovna sestra farářka myslí. Formou otázek, na které dostávaly odpovědi, a občas také díky nápovědě se nakonec vždy dopracovaly ke správnému výsledku. Kdo byl nejrychlejší, dostal obrázek s biblickým motivem. Vítězem soutěže se pochopitelně stal ten, kdo nasbíral nejvíce obrázků. Všechny děti byly nakonec odměněny, takže nikdo neodcházel od betlémských jeslí s prázdnou a se smutkem...
Soutěž potvrdila, že děti vánoční evangelium opravdu dobře znají! Uhádly i Jana Křtitele, který přímo v jeslích nebyl, nebo Alžbětu, jeho matku. Jenom Zachariáš dělal problémy...Abychom si Ježíšův příběh trochu rozšířili, vyprávěli jsme si pak ještě o Ježíšově předchůdci Mojžíšovi, zachránci Božího lidu z egyptského otroctví. Také jeho narození bylo zvláštní a také on byl od počátku ohrožen na životě těmi, kdo si mysleli, že jsou více než sám Bůh...Boží plány jsou ale silnější než lidská zloba, takže Bůh mohl použít jako nástroje své záchrany dokonce ty nejslabší, aby silné zbavil jejich moci...
Inu, v životě se na takové vítězství musí někdy dlouho čekat, ale Boží zaslíbení jsou věrná....
Čokoláda a cukroví k našim besídkám patří. Postaraly se o ně hodné maminky. Varhanní doprovod nám sice tentokrát chyběl, ale o to více jsme zpívali a na varhany si děti nakonec zahrály. Jejich improvizace by jistě zaujala nejednoho varhanního odborníka!
Tak, Vánoce mohou přijít, a děti zase do kostela pochopitelně také!

- Farářka NO Louny -
Vánoční koncert žáků ZUŠ Louny s názvem "Koledový dáreček"
(13. prosince 2013)
V pátek 13. 12. 2013 se v kostele Církve československé husitské v Lounech uskutečnil vánoční varhanní koncert žáků ZUŠ Louny s poetickým názvem "Koledový dáreček". Na koncertu se představili žáci z klavírních tříd Ivany Derflerové a Martiny Podané. Hostem koncertu byl pěvecký sbor "Iluze" pod vedením Veroniky Studené. Petr Pidermann ze třídy Mileny Nečesané přednesl povídku Roberta Fulghuma "Kukačky". Jménem náboženské obce Louny uvítala posluchače farářka náboženské obce Louny Helena Smolová. Slovem provázela Milena Nečesaná.

- Farářka NO Louny -Návštěva u sestry Venclíčkové
(11. prosince 2013)


Vánoční koncert „Zdobte domy“
(8. prosince 2013)


Vzpomínková bohoslužba
(1. listopadu 2013)
Podzim v Lounech


Křest Kateřiny Andrey Gunárové a Viktorie Kateřiny Vaňové
(19.října 2013)
V sobotu 19. 10. 2013 se konal křest Kateřiny Andrey Gunárové a Viktorie Kateřiny Vaňové v kostele CČSH v Lounech.

- Helena Smolová, farářka NO Louny -Přednáška Martina Jindry v Lounech
(10.října 2013)

Dne 10. 10. 2013 uspořádala Náboženská obec Louny ve spolupráci s Městskou knihovnou Louny historickou přednášku s názvem
"Z milosti trpět pro Krista".
Mgr. Martin Jindra, odborný pracovník Archivu Pražské diecéze CČSH a Ústavu pro studium totalitních režimů, přiblížil posluchačům životní příběh faráře naší církve Václava Mikuleckého (1921-1973) a seznámil nás s vývojem vztahů státu a církví
v poválečném Československu. Téma přednášky i stejnojmenné knihy odpovídá badatelské specializaci Martina Jindry. Zabývá se vztahem státu a nekatolických církví za protektorátu a v poválečném období.
Přednáška byla zaměřena vnitrocírkevně, nicméně našla své posluchače i v řadách čtenářů knihovny, kteří se zajímají o novodobou historii. Pro starší členy náboženské obce byla příležitostí ke vzpomínkám na dobu jejich dětství a mládí. V diskusi se objevilo hodnocení éry komunismu, která přinesla odstup společnosti od křesťanství v několika generacích.
Postava Václava Mikuleckého a jeho přátel, kteří se ve své době snažili jít svou vlastní cestou a hledali způsob, jak oživovat a posilovat víru navzdory nepřízni životních okolností, je inspirací i výzvou pro věřící každé generace.
Děkujeme Martinu Jindrovi za jeho návštěvu v Lounech a za povzbuzení, které jsme mohli přijmout. Přednášku můžeme všem náboženským obcím vřele doporučit.

- Farářka NO Louny -Vernisáž výstavy "Moje Noc kostelů v Lounech"
(22.září 2013)

V neděli 22. 9. 2013 se od 10. 30 konala v kostele CČSH v Lounech vernisáž výstavy "Moje Noc kostelů v Lounech", na níž byly prezentovány výkresy všech účastníků dětské výtvarné soutěže vyhlášené naší náboženskou obcí při letošní Noci kostelů 24. 5. 2013.
Děti soutěžily ve třech věkových kategoriích (do 7 let, 8 - 11 let, 12 - 15 let). Vítězové soutěže z každé kategorie byli odměněni 24. 6. 2013 v sídle pražské diecéze naší církve, kde jim diplomy i ceny slavnostně předal bratr biskup David Tonzar. Všechny obrázky, které byly do 15. 6. 2013 odevzdány náboženské obci, jsou nyní vystaveny v kostele náboženské obce Louny.
Účastníky vernisáže oslovila krátkým projevem paní učitelka Soňa Orlíková ze ZUŠ Louny, která zastoupila nepřítomnou paní učitelku Janu Marešovou. Pod vedením Jany Marešové řada vystavených obrázků vznikala, proto byla spolupořadatelem výstavy také ZUŠ Louny.
Členové náboženské obce a návštěvníci kostela mají možnost obdivovat dětská výtvarná díla v době otevření kostela při bohoslužbách nebo kdykoliv po předchozí domluvě na farním úřadu. Výstava potrvá do konce října 2013.

- Helena Smolová, farářka NO Louny -
Dny evropského kulturního dědictví v Lounech
(14.září 2013)
V sobotu 14. 9. 2013 proběhly v Lounech "Dny evropského kulturního dědictví". Jednou ze zastávek skupiny zájemců vedené ThLic. Jaroslavem Havrlantem byl také kostel Církve československé husitské. Skupinku asi 40 účastníků přivítala farářka Helena Smolová a seznámila posluchače s historií Sboru. Následovala prohlídka prostor kostela a věže. Netradičním zážitkem bylo zvonění na zvon "Jeroným Pražský" a vyhlídka na město z ploché střechy kostela.


Křtiny Honzíka Ševčíka
(4.srpna 2013)


Kostnický koncil byl zachráněn!!

Na začátku července jsme zjistili, že se nám červotoč usadil v rámu obrazu Václava Brožíka: "Odsouzení M. Jana Husi" v naší modlitebně. Z rámu přelezl do lavice, která mu patrně také zachutnala...Rychle jsme zahájili ofenzívu prostřednictvím Lignofitu, který nám byl doporučen se sdělením, že se Červostop již nevyrábí (...).
Zdá se, že po důkladných nástřicích byl červotoč zastaven. Doufáme, že mu to vydrží a že nebudeme muset chemický nálet opakovat!

(HS)


Oslavy Husova výročí v Lounech

Náboženská obec Církve československé husitské v Lounech si připomněla 598. výročí Husovy tragické smrti v Kostnici dvěma bohoslužbami.
První shromáždění se konalo 4. 7. 2013 u Husovy zvonice v Lenešicích. Bohoslužbu pod širým nebem za slunného červencového počasí sloužila lounská farářka Helena Smolová. Liturgii Dr. K. Farského doprovodil lounský chrámový sbor pod vedením Ivany Derflerové.
Bezmála třicetičlenné shromáždění poděkovalo Pánu za svědka víry, který nás svým životem povzbuzuje k tolik potřebné reformě církve jak „v hlavě“, tak mezi prostými duchovními a laiky. Husův život je výzvou k autentickému následování Krista v naší době i v naší církvi, která se i svým názvem hlásí k Husovu odkazu.
V neděli 7. 7. jsme pokračovali v oslavách Husova výročí v lounském Sboru Dr. K. Farského. Při bohoslužbě jsme připomněli kromě M. Jana Husa také M. Jeronýma Pražského, husitské prvomučedníky zabité při bouřích v Praze r. 1412 a další oběti náboženských nepokojů v našich zemích. Shromážděnou obec pak u pomníku M. Jana Husa na náměstí v Lounech oslovil bratr Vladimír Hons, historik a člen náboženské obce. Také letos si pro nás připravil prezentaci jednoho z Husových listů. Zamyslel se především nad Husovou úctou ke svobodě svědomí.
Náboženská obec velice ocenila vkusnou úpravu okolí Husova pomníku i projev úcty M. Janovi ze strany města položením květin na pomník. Je vidět, že město Louny nezapomíná na M. Jana. Občanům Loun Hus věnoval jeden ze svých listů, jehož úryvek je vytesaný právě na lounském pomníku.
Potěšila nás přítomnost sestry Šplíchalové z místní evangelické církve, která svou účastí na shromáždění potvrdila, že Hus nepatří pouze jedné konfesi, ale spojuje křesťany napříč církvemi.


Oslavy Husova výročí úmrtí jsme zakončili modlitbou s poděkováním za život a svědectví víry M. Jana.

Helena Smolová,
farářka NO CČSH Louny


Bohoslužba k výročí mučednické smrti M.J.Husa
(7.července 2013)


Bohoslužba v Lenešicích
(4.července 2013)


Přijetí Svátosti křtu - při Bohoslužbě v NO CČSH Louny
(30.června 2013)
Křest přijala Ivana Marie Anna Čepková. Přijetím svátosti křtu byla zároveň přijata do církve a poprvé mohla přistoupit k Večeři Páně."Moje Noc kostelů v Lounech"
(24.června 2013)

Náboženská obec Církve československé husitské v Lounech vyhlásila při letošní Noci kostelů výtvarnou soutěž pro děti s názvem „Moje Noc kostelů v Lounech“. Děti do 15 let měly možnost namalovat nebo nakreslit na libovolný formát, co prožily při letošní Noci kostelů právě v Lounech.
Do 15. 6. 2013, což byl termín odevzdání výkresů, jsme dostali 44 prací dětí ze všech tří věkových kategorií. Vybrat v každé z nich tři nejlepší byl opravdu nesnadný úkol! Soutěže se zúčastnily jak děti ze ZUŠ Louny, které pracovaly pod vedením své paní učitelky Jany Marešové, tak také další děti, které byly na Noci kostelů v Lounech a měly chuť si zasoutěžit. Tyto děti většinou namalovaly svůj obrázek přímo při programu.
Na výkresech se objevovaly nejrůznější motivy. Děti malovaly často celkový pohled na kostel zvenku, špici věže s křížem a kalichem, ale také interiér kostela. Vděčným námětem jejich prací byl reliéf nad oltářem, který pro náš Sbor vyhotovil v r. 1935 výtvarník Josef Štýbr. Plastika s názvem „Nechte maličkých přicházet ke mně“ je přímo inspirována biblickým veršem Mk 10, 13-16. Je vidět, že motiv dětí s Pánem Ježíšem byl i mladým autorům blízký. Část výkresů zachycuje samotný průběh Noci kostelů, vystoupení pěveckých sborů nebo sólistů, jiné výkresy zase zobrazují zvon nesoucí jméno „Jeroným Pražský“, který zahajoval program večera.
Porota nakonec vybrala v každé kategorii tři vítězné obrázky, jejichž autoři byli odměněni hodnotnými cenami. Vítězi soutěže se v kategorii do 7 let stali: Matěj Srbek, Matěj Machač a Jan Libus. V kategorii 8-11 let se na prvních místech umístili: Petra Helebrantová, Nikola Chotěborský a Kateřina Kotorová. V kategoriii 12-15 let byli nejlepší: Jaroslav Trkovský, Kristýna Zienertová a Adriana Molová.
Na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže jsme se rozjeli v pondělí 24. 6. 2013 do sídla pražského biskupa. Děti dostaly diplomy, bratr biskup je obdaroval drobnými dárkovými předměty, náboženská obec věnovala dětem knižní poukázky. Bratr biskup David Tonzar si svým srdečným rozhovorem rychle děti získal a, věřme, že alespoň částečně zbořil nejrůznější předsudky o církvi a jejích představitelích, které jsou mezi lidmi rozšířené.
Bratr biskup také mírně prověřil povědomí dětí o církvi a české historii. Některé odpovědi připomínaly sice spíše sázku do loterie, ale nakonec jsme se vždy dobrali správné odpovědi. Vrcholným okamžikem setkání bylo pěvecké vystoupení bratra biskupa…Děti ho přemluvily, aby jednu píseň ze zpěvníku „zarappoval“. Určitě se o tom večer mluvilo ve všech rodinách lounských vítězů…, že to tedy bylo „hustý“.
Chceme touto cestou velice poděkovat pražské diecézi za podporu soutěže formou finančního daru na zakoupení cen pro vítěze, dále také bratru biskupovi Davidu Tonzarovi, že kvůli nám předělal svůj program, aby nás mohl přijmout, a věnoval se nám. Děkujeme také sestře Krejzarové za připravené pohoštění a laskavé přijetí.
Věříme, že děti, které se zúčastnily soutěže, rozhodně vědí, který kostel v Lounech patří Církvi československé husitské, kdo je v něm farářkou a kdo je biskupem pražské diecéze. Těšíme se na další podobné příležitosti, při kterých, jak sliboval bratr biskup, si s ním možná děti zahrají i fotbal…
Všechny obrázky dětí, které se zúčastnily soutěže, budou vystaveny v kostele Církve československé husitské v Lounech, pravděpodobně na podzim.

- Helena Smolová, farářka NO Louny -
Více fotografií k této akci naleznete zde:
http://ccshlouny.rajce.idnes.cz/Moje_Noc_kostelu/

Oslava výročí 90. narozenin členky NO Louny
(23.června 2013)
V neděli 23. 6. 2013 jsme při bohoslužbě poděkovali za 90 let života sestry Heleny Macháčkové, členky NO Louny a dlouholeté členky rady starších. Závěrečnou písní 157 "Král věčný nás požehnej" jsme vyprošovali požehnání sestře Macháčkové do další "devadesátky".....

- Farářka NO Louny -PATRIARCHA FOTIOS A CYRILOMETODĚJSKÁ MISIE
Přednášku proslovil Prof. ThDr. Jan B. LÁŠEK

(12.června 2013)

Ve středu 12. 6. 2013 uspořádala náboženská obec Louny přednášku s názvem „Patriarcha Fotios a cyrilometodějská misie“. Přednášejícím a milým hostem naší náboženské obce byl pan prof. Jan Blahoslav Lášek, děkan HTF UK, církevní historik, teolog a duchovní naší církve.
Náboženská obec Louny se tímto počinem připojila k oslavám 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
Pozvání předního českého odborníka na problematiku christianizace Evropy a vlivu Byzance na tento proces bylo velmi dobrým rozhodnutím. Potvrdil to zájem o tuto přednášku i ohlasy spokojených účastníků.
Náboženská obec nabídla široké lounské veřejnosti kvalitní historickou přednášku, při níž jsme si mohli uvědomit složitost církevně-politických vztahů v tehdejší Evropě, které sehrály svou roli při příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu.
Neméně šťastná byla také volba prostoru konání přednášky. Shoda okolností přispěla k tomu, že jsme se rozhodli požádat pana starostu Radovana Šabatu o sál na radnici. Vážíme si této možnosti konání přednášky v zasedací místnosti radnice.
Domníváme se, že přednáška pana prof. Láška všechny přítomné obohatila a že jsme důstojným způsobem připomněli také v Lounech významnou událost církevních dějin, která má zásadní význam pro šíření křesťanství na našem území, ale má také svůj přínos pro oblast kultury a vzdělávání.
Těšíme se na další podobné podniky, o jejichž smysluplnosti jsme hluboce přesvědčeni.

- Farářka a rada starších NO CČSH Louny -
Dětský varhanní koncert žáků ZUŠ Louny
(7.června 2013)


Noc kostelů 2013
(24.května 2013)

Noc kostelů prožíváme v naší náboženské obci velmi intenzivně. Pokud jde o náročnost přípravy, dala by se srovnat s Vánocemi nebo Velikonocemi, i když se v tomto případě nejedná o žádný tradiční křesťanský svátek, ale o novodobou slavnost, která vznikla v Rakousku v r. 2005.
V Lounech jsme v pátek 24. 5. 2013 v 18. 00 zahájili už IV. ročník této - donedávna v našich končinách naprosto neznámé - akce symbolickým vyzváněním zvonu „Jeroným Pražský“.
Vše probíhalo podle programu, střídali se jednotliví účinkující. Po hře na velmi zvláštní hudební nástroj vibrafon se představily děti z pěveckého sboru „Pastelka“ a z komorního pěveckého sboru „Iluze“ pod vedením Veroniky Studené ze ZUŠ Louny.
Svým vystoupením děti otevřely výstavu „Stroje budoucnosti“, kterou žáci ZUŠ Louny ze třídy Jany Marešové vyzdobili náš kostel. Paní učitelka vysvětlila přítomným návštěvníkům záměr výstavy i způsob její realizace.
Některé z dětí si pak hned prověřily své znalosti biblického místopisu, rostlinopisu, zoologie nebo dějepravy v soutěži, kterou připravila sestra farářka. Vítězové soutěže byli odměněni knižními cenami z České biblické společnosti. Odměnou pro všechny účastníky bylo také občerstvení, které připravili v předsálí kostela žáci Hotelové školy z Žatce.
Náboženská obec vyhlásila na závěr dětského programu výtvarnou soutěž „Moje Noc kostelů v Lounech“, která bude vyhodnocena a nejlepší umělci budou odměněni. Při předávání cen vítězům přislíbil účast bratr biskup David Tonzar.
Druhý blok programu tvořily tři přednášky a jedno pěvecké vystoupení. Výklad obrazu Václava Brožíka „Odsouzení M. Jana Husi “ provedl bratr Mgr. Vladimír A. Hons, historik, pedagog a člen naší náboženské obce a její rady starších. Obraz, který zdobí naši zimní modlitebnu, takřka ožil novými barvami a hlavně daty a fakty, která se za panoramatem koncilu skrývají.
PhDr. Jan Mareš, Ph. D., odborný pracovník SoA Louny, historik a vysokoškolský pedagog, navázal na tématiku Husova procesu a Kostnického koncilu přednáškou s názvem „Husité a Louny“. Místním lounským občanům tak nabídl ucelený přehled o dění v Lounech v pohnuté době po smrti M. Jana Husa, kdy se zrodilo husitské hnutí s jeho rozmanitými názorovými směry.
Blok přednášek ozvláštnilo pěvecké vystoupení Elišky Drbohlavové a Anety Řehánkové, žákyň ZUŠ Louny ze třídy Marcely Brýdové. Na něj navázala další přednáška. Prezentace Bc. Milana Bočkaie, odborného učitele Hotelové školy v Žatci a předsedy severočeské sekce České barmanské asociace, přilákala skutečně velké množství posluchačů. Téma „Pěstování, výroba a konzumace vína“, jehož součástí bylo na základě našeho přání také pojednání o výrobě mešního a košer vína, si zkrátka nemohli nechat ujít! Teoretická i praktická část této přednášky byly naprosto skvěle připravené.
Program v kostele naší náboženské obce uzavřel koncert chrámového sboru pod vedením Mgr. Ivany Derflerové s názvem „Někdo mě vede za ruku“. Sbor zazpíval spirituály, židovské písně a písně, které má obzvlášť rád. Potěšil tak jistě všechny přítomné milovníky hudby a sborového zpěvu.
Navzdory chladnějšímu a deštivému počasí se uskutečnil i společný program obou zúčastněných lounských kostelů. Průvod se svíčkami se před půlnocí vydal z kostela CČSH do chrámu sv. Mikuláše na náměstí, abychom si touto poutí připomněli slovanské apoštoly sv. Cyrila a sv. Metoděje, od jejichž příchodu na Velkou Moravu letos uplynulo 1150 let. Chtěli jsme poděkovat za soluňské bratry, za jejich svědectví víry, naděje a lásky, které zavazuje i povzbuzuje také nás. Při jednotlivých zastaveních jsme četli „Proglas“, Předzpěv k slovanskému překladu čtveroevangelia sv. Konstantina. Po závěrečném výstupu na chrámovou věž sv. Mikuláše jsme uzavřeli tuto pouť a zakončili jsme letošní program Noci kostelů modlitbou.
325 účastnických vstupů v našem kostele je hezkou odměnou pro všechny, kdo přípravě programu věnovali svůj čas i energii!


- Helena Smolová, farářka NO CČSH Louny -
Více fotografií k Noci kostelů naleznete zde:
http://ccshlouny.rajce.idnes.cz/Noc_kostelu_2013/

Poznámka:
Fotografie ze zahájení programu dětské pěvecké sbory Pastelka a Iluze pořídil pan Ladislav Bába.


Pozn.: Některé fotografie jsou publikovány se souhlasem redakce Svobodného hlasu Louny.

Výstavka prací žáků ZUŠ v Lounech k Noci kostelů
Májový koncert žáků ZUŠ Louny se 7. ročníkem soutěže o vrbovou píšťalku
(17.května 2013)


Jarní koncert Ročovského pěveckého sboru
(5.května 2013)


Jarní koncert Pěveckého sboru Harmonie
(20.dubna 2013)


Neděle zmrtvýchvstání Páně
(31.března 2013)
Sk 10, 34-43, 1K 15, 20-26, J 20, 1-18


Bílá sobota
(30.března 2013)
- není liturgický den
Den bdění u hrobu Páně


Velký pátek
(29.března 2013)
Utrpení Páně a smrt Páně
Gn 22, 1-18, Žd 11, 1. 17-19, J 18, 1 - 19, 42

Na Velký pátek 2013 nám počasí připravilo nemilé probuzení do 1. dne velikonočního Tridua. Dopoledne nás příslušníci městské policie přišli upozornit, že nám spadl z domu 662 v ul. Na Valích kus omítky a že je potřeba omítku odstranit a zabránit dalším kusům v případném pádu. Díky Bohu se vše podařilo zajistit ještě během pátku. Klempířská firma Novák z Lenešic ochotně přijela i s plošinou a odfoukanou a namočenou omítku oklepala. Byl to takový netradiční Velký pátek, plný běhání a zařizování. Přesto věřím, že Kristus Pán byl i v tomto zmatku přítomen.

-(HS)-Zelený čtvrtek
(28.března 2013)
Památka Večeře Páně
Ex 12, 1-4, 1K 11, 23-26, L 22, 14-30Koncert "Pašije"
(27.března 2013)
Koncert "Pašije" Slávka Klecandry ve středu 27. 3. 2013 v lounském divadle.
Slávek Klecandr vystupoval v našem kostele asi před 8lety, tak to bylo po dlouhé době milé setkání...


Žáci ze Základní školy v Lounech navštívili kostel
(27.března 2013)

Dnes přišlo na výstavu ZUŠ Louny do našeho kostela postupně asi 100 dětí z lounské základní školy i se svými učitelkami. Děti si prohlédly nejen obrázky svých kamarádů ze základní umělecké školy, ale také kostel, který mnohé z nich neznaly.
Kostel byl pro děti něčím rozhodně zajímavým. Někteří z chlapců neváhali vyzkoušet tvrdost podlahy pod oltářem a zahráli si na pana faráře, jak ho asi viděli klečet ve filmech pro pamětníky. Děvčata zase spíše obdivovala květinovou výzdobu, která nám zůstala od svatby manželů Fridrichových.
Děti i učitelky byly spokojené, výstava i kostel se jim líbily, a tak se už teď těšíme na jejich příští návštěvu na nové vernisáži!

-HS-


............. a zima se vrátila do Loun
(19.března 2013)


Svátost manželství - Martin a Milenka
(17. března 2013)


Kostel a zahrada NO CČSH v Lounech


............. a přišla zima do Loun
24.února 2013


První neděle postní (Invocavit) v lounském sboru
(17. února 2013)

„Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se obrátíš.“ (Gn 3, 19)
„Čiňte pokání a věřte evangeliu. “ (Mk 1, 15)Dne 17. února 2013 jsme vstoupili do postní doby, do čtyřicetidenní přípravy na Velikonoce.
Protože jsme v našem sboru nekonali obřady o Popeleční středě, přijali jsme pomazání popelem (popelec) až při nedělní bohoslužbě. Provázely nás texty Gn 3, 19 a Mk 1, 15.
Součástí bohoslužby byla svátost pokání, kterou vždy zahajujeme postní období. Jde o vhodný způsob duchovní přípravy na Velikonoce, který je pak po celý půst doplňován modlitbou a soukromým zpytováním svědomí i četbou postních textů, podle možností a uvážení každého z nás.
Zvěstování 1. neděle postní bylo zaměřeno na vysvětlení smyslu a významu postu ve všech jeho rozměrech. Nad evangeliem (L 4, 1 - 13) jsme uvažovali o pokušeních Pána Ježíše na poušti a o rafinovanosti, s níž pokušitel (ďábel) přichází do našeho duchovního života, abychom se vyvarovali jeho úskoků.
Svátost Večeře Páně jsme přijali jako duchovní posilu pro svou pouť do nebeského království.
Bože, odstraňuj z našeho sboru každou přetvářku a malicherné spory a posvěť nás, ať jdeme cestou Kristovou. Amen

          Požehnaný postní čas!


-Helena Smolová, farářka náboženské obce Louny


Dvě osmičky, významné výročí sestry Honsové
(17. února 2013)

V neděli 17. 2. 2013 jsme při bohoslužbě v modlitebně Sboru Dr. K. Farského v Lounech poděkovali za 88 let života naší sestry Jiřiny Honsové. Sestra Honsová je skutečným sloupem a oporou naší náboženské obce. Jen zcela výjimečně v neděli chybí. Obvykle přichází mezi prvními a usedá na „své místo“ ve druhé řadě poblíž oltáře. Odtud při bohoslužbách chválí svého Pána.
Při výročních shromážděních nikdy nezapomene na sladké pohoštění, ani při oslavách narozenin nesmějí chybět sladkosti, které sama připravila. Tentokrát to nebylo jinak. Po bohoslužbě 1. neděle postní, kterou jsme prožili v příjemném společenství bratří a sester, jsme s naší sestrou Honsovou poseděli při kávě a čaji a zavzpomínali jsme na léta, která utekla jako voda…
Dvě osmičky sestře sluší, nikdo by jí je ostatně nehádal, vždyť chodí všude pěšky, několikrát za rok cestuje za příbuznými do východních Čech a také houbaří.
Milá sestro Jiřino, přejeme Vám hodně zdraví, Boží požehnání, ať jste dlouho mezi námi!

- Farářka a náboženská obec Louny -
Koncert Ročovského pěveckého sboru
(13. ledna 2013)
Odborný komentář k hlavní skladbě programu Motteto pastorale:  >>komentář<<
Program:  >>program<<Výstava prací žáků ZUŠ Louny ze třídy paní učitelky Jany Marešové s názvem "Rostliny"