Menu

Archiv akcí

FotoarchivTOPlist

Kalendář akcí v roce 2017

Neděle 8. ledna 2017 od 14 hodin
Tříkrálový koncert

V neděli 8. 1. 2017 se od 14. 00 uskuteční v kostele Církve československé husitské v Lounech Tříkrálový koncert Ročovského pěveckého sboru. Vstupné dobrovolné.
Kostel bude temperován.

>>pozvánka<<

Středa 25. ledna 2016 od 17.00h
Misie církve mezi mládeží.
>>plakát<<

Rekonstrukce varhan
V lounském sboru proběhla rekonstrukce varhan. Provedla ji firma ing. Víta Češpíra z Prahy.Neděle 19. března 2017
V neděli bude po bohoslužbě v 10. 15 otevřena výstava žáků ZUŠ Louny s názvem "Hračky" ze třídy Soni Racety.
>>plakát<<

Neděle, 26.3.2017 od 9.00 hod.
Výroční shromáždění náboženské obce Louny.

>>vyhláška<<
>>vs2017-zpráva<<

Středa 29. března 2017
Ve středu se bude od 17. 00 konat historická přednáška Dr. Petera Morée z Evangelické teologické fakulty UK na téma :"Pohled Martina Luthera na M. Jana Husa". Kostel bude temperován, vstupné je dobrovolné.
>>pozvánka<<

Velikonoce 2017 v NO Louny
>>plakát<<
Velikonoce v křesťanské a lidové tradici - program pro děti s výkladem velikonočních obřadů v církvi a lidových zvyků našich předků - pondělí 10. 4. 2017 od 11. 00 v kostele CČSH v Lounech (ses. farářka)
Velikonoce v křesťanské a lidové tradici - program pro děti s výkladem velikonočních obřadů v církvi a lidových zvyků našich předků - středa 12. 4. 2017 od 14. 00 pro děti, které navštěvují výuku náboženství (ses. farářka)

Sobota 6.5.2017
Benefiční koncert pěveckého sboru Harmonie a Nokturno ze Sezimova ústí

Středa 24.5.2017
Křest Evy Marie Sklenkové

Neděle 4.6.2017
Biřmování Evy a Miloše

Pátek 9.6.2017
Noc kostelů 2017

- program -

Pátek 9. června 2017
V pátek 9.6. od 17.00h se bude konat v NO Louny Noc kostelů.
>>pozvánka<<

Neděle 2. července 2017 od 9:00 hod.
Bohoslužba v kostele k výročí upálení Mistra Jana Husa.
Po Bohoslužbě uctíme jeho památku položením květin u jeho pomníku na náměstí.

Čtvrtek 6. července 2017 od 14:00 hod.
Shromáždění u pomníku k historickému zamyšlení.
>>plakát<<

Výstava - Máme rádi přírodu

- pro více informací klikněte na plakát -

Pátek 14. července 2017
V pátek 14. července se v Lounech uskuteční festival "Kouzlo světla", pořádaný Spolkem Sýkora 2020 a Městem Louny. Jedna z instalací bude umístěna také v kostele Církve československé husitské. Projekci doprovodí chrámový pěvecký sbor. Program festivalu začíná na mírovém náměstí ve 20. 00 a končí ve 24. 00. Veškeré informace najdete na www.kouzlosvetla.cz. (NO Louny)
>>program<<
>>mapka<<
>>kouzlo světla podporují<<

V sobotu 16. 9. 2017 bude kostel CČSH v Lounech otevřen ke "Dni evropského kulturního dědictví" od 10. 00 do 16. 00. Bude rovněž připravena komentovaná prohlídka.

V neděli 17. 9. 2017 se bude ve sboru Dr. K. Farského v Lounech od 15. 00 konat koncert pěveckého sboru "Harmonie" pod vedením Jiřího Kůrky k 10. výročí založení tohoto lounského tělesa. Návštěvníci si budou moci prohlédnout také tematickou výstavku v prostorách sboru.

Náboženská obec Louny právě otevřela ve svých prostorách výstavu žáků ZUŠ Louny ze třídy Soni Racety s názvem "Čaj". Výstava potrvá do konce října.

V neděli 24. 9. 2017 se po bohoslužbě sejdeme u kávy a čaje a společně oslavíme narozeniny sestry předsedkyně a svátek bratra kostelníka Václava. Pohoštění bude zajištěno. Vlastní příspěvky budou uvítány!

Zpíváme s Masarykem
Ve čtvrtek 12. 10. 2017 od 16.30h
>>plakát<<

Ve čtvrtek 12. 10. 2017 v 18.00h
vás zveme do kostele CČSH v Lounech na literárně-hudební pořad brněnského biskupa Juraje Dovaly, který přijede představit svou knihu "Chrám uprostřed tržiště". Beseda bude zpříjemněna písničkami spisovatele v jeho vlastním provedení.
V případě nutnosti zatopíme.
Vstupné dobrovolné.

>>plakát<<

Dne 23. 10. uplyne 85 let od otevření sboru Dr. Karla Farského v Lounech. Výročí otevření a posvěcení sboru si připomeneme při bohoslužbě v neděli 29. 10 od 9. 00.
Připravujeme k této příležitosti kulturní program, který bude včas zveřejněn.

Oslavy 85. výročí otevření a posvěcení sboru Dr. K. Farského v Lounech
V neděli 29. 10. 2017
* 9.00 bohoslužba
* 15.00 Přednáška Dr. Petera Morée (ETF UK): Církevní život v Československu 1918-1945
* 16.00 Koncert Chrámového pěveckého sboru pod vedením Ivany Derflerové
V kostele bude připraveno drobné občerstvení. Zatopíme!
Vstup volný.
>>plakát<<

+ Vzpomínková bohoslužba +
Pátek 3. 11. 2017 od 17 hodin

V tento den si vzpomeneme na všechny věrné zesnulé při pobožnosti za doprovodu chrámového pěveckého sboru. Jména zesnulých, na které chcete vzpomenout, nahlaste v kanceláři farního úřadu ( možno poslat mailem ).
>>pozvánka<<

V neděli 5. 11. 2017 se od 10. 15 uskuteční vernisáž výstavy obrazů Evy Sklenkové s názvem "Moje barevné snění". Výstava potrvá do konce listopadu.

V neděli 12. 11. 2017 se po bohoslužbě sejdeme u kávy a oslavíme narozeniny bratra Mgr. Vládi Honse.


V neděli 10. 12. 2017 se od 16.00 h. uskuteční adventní koncert s názvem "Oblečte Vánoce do písní".
>>plakát<<

V neděli 17. 12. 2017 se sejdeme po bohoslužbě k adventnímu čaji. Vánoční cukroví vítáno!