Menu

Archiv akcí

FotoarchivTOPlist

Kalendář akcí v roce 2016

Čtvrtek 21. 1. 2016 od 16:00 hod.
Drazí přátelé biblického poselství!
Budete-li moci, zveme vás na čtvrtek 21.1.2016 od 16 h. do farní učebny v Lenešicích, kde budeme společně pokračovat v četbě a rozjímání o evangeliu sv. Jana, konkretně o 10. a 11.kapitole. Děkujeme Vám za Vaši návštěvu a vyprošujeme Vám Boží požehnání. Duchovní správce farnosti P.Rudolf Prey, emer.farář
>>pozvánka<<

7. ledna 2016 ve čtvrtek jsme se rozloučili s panem Miroslavem Majerem z Loun.

12. února 2016 v pátek jsme se rozloučili v Obřadní síni města Loun se sestrou Jarmilou Němčickou, roz. Drexlerovou, která zesnula 5. 2. 2016 ve věku 96 let.
Sestra Němčická přijala svátost manželství v kostele Církve československé v Lounech v roce 1942. Oddávajícím knězem byl bratr Alois Vosátko.

Neděle 21. února 2016
V neděli přijme ve sboru CČSH v Lounech svátost křtu Denisa Žaneta Šárka Hanková z Lenešic.

Neděle 28. února 2016 od 10:15 hod.
Zveme vás do kostela CČSH v Lounech na vernisáž výstavy lounské výtvarnice Evy Sklenkové s názvem "Kříž". Tematické obrazy budou vystaveny po celé postní období a Velikonoce. Výstavu bude možné shlédnout v době úředních hodin fary nebo po předchozí telefonické domluvě jindy.
>>plakát<<

Pátek 4. března 2016
V pátek přijme ve sboru CČSH v Lounech svátost křtu Josef Jan Hromádka.

Neděle 6. března 2016
V neděli 6. 3. 2016 ve 13. 00 se v kostele Církve československé husitské v Lounech rozloučíme s Marií Kořánovou, roz. Eichelmanovou z Vršovic, která zesnula 3. 3. 2016 ve věku nedožitých 81 let.

Sobota 19. března 2016 od 11:30 hod.
Ve sboru přijmou svátost manželství Josef Hromádka a Pavla Zernerová
>>svatební oznámení<<

Velikonoce 2016 ve sboru CČSH v Lounech

20. 3. Květná neděle
- připomeneme si Ježíšův vjezd do Jeruzaléma
- bohoslužba od 9:00 hod.
- od 15. 00 bude pro děti a rodiče v kostele připravena sederová večeře. Připomeneme si židovské kořeny křesťanské Večeře Páně při tradičním židovském obřadu, kde je pamatováno také na děti.
>>plakát<<
24. 3. Zelený čtvrtek
- připomínka ustanovení Večeře Páně
- bohoslužba od 17:00 hod., vystoupí chrámový sbor
25. 3. Velký pátek
- Den umučení Páně
- bohoslužba se čtením Janových pašijí od 17:00 hod., vystoupí chrámový sbor
27. 3. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
- bohoslužba s obnovou křestních slibů a s přistoupením dětí k prvnímu přijímání od 9:00 hod. (vystoupí chrámový sbor)

Při bohoslužbě o Slavnosti zmrtvýchvstání Páně poprvé přistoupí k Večeři Páně Emma Marie Everettová a Alex Thomas Everett.

Středa 30. března 2016 od 17:00 hodin
V rámci projektu "Lucemburské Louny" se v kostele CČSH v Lounech uskuteční přednáška církevního historika Dr. Petera Moreé (ETF UK) s názvem "Církev a společnost v době Karla IV.".
Vstupné dobrovolné, kostel bude vytápěn.
>>plakát<<

Neděle 10. dubna 2016 od 9:00 hodin
Rada starších Náboženské obce Církve československé husitské v Lounech zve všechny členy na výroční shromáždění náboženské obce, které se bude konat v neděli 10. 4. 2016 od 9. 00 v modlitebně sboru v Lounech.
>>pozvánka<<

Čtvrtek 14. dubna 2016 od 16:00 hodin
Vernisáž výstavy "GOTIKA".
>>plakát<<

Neděle 8. května 2016 od 18:00 hodin
V kostele CČSH v Lounech se uskuteční benefiční koncert pěveckého sboru Harmonie pod vedením Jiřího kůrky ve prospěch Svazu tělesně postižených.

Neděle 15. května 2016
O svatodušní neděli 15. 5. 2016 přijmou ve sboru křest sourozenci Vladimír, Karel a Filip Vackovi z Loun. Ať je jim Kristus světlem a spolehlivým ukazatelem cesty životem!
"Já jsem ta cesta, pravda a život a nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." (Jan 14, 6)
Po bohoslužbě se od 10. 15 bude konat vernisáž výstavy žáků ZUŠ Louny ze třídy Jany Marešové.

Úterý 17. května 2016 od 16:30h
V úterý 17. 5. se od 16. 30 koná přednáška Církev československá husitská, předpoklady vzniku a vyhlášení samostatné církevní organizace. Přednáška je pořádána pro Spolek lounských rodáků a je otevřená široké veřejnosti. Přednáší farářka Dr. Helena Smolová.

Středa 18. května 2016 od 11:00h
Ve středu 18. 5. 2016 se od 11. 00 bude konat rozloučení s ing. arch. Jiřím Ptáčkem na hřbitově v Lounech.

Sobota 21. května 2016 od 10:00h
v sobotu 21. 5. 2016 přijmou křest Radka Slepičková, r. Doubravová, a sourozenci Anetka a Tomášek Slepičkovi.

Sobota 28. května 2016
V sobotu 28. 5. 2016 přijme křest Iveta Marie Bezdičková a David Marek Bezdička.

Noc kostelů 2016 - pátek 10. června 2016
http://www.nockostelu.cz
>>program k Noci kostelů 2016 v NO Louny<<
Husova zvonice v Lenešicích bude zpřístupněna
od 18.00 do 20.00h

Neděle 12. června 2016
V neděli 12. 6. 2016 přijme křest Kristýna Bechyňská.

V neděli 26. června 2016 vystoupí v kostele CČSH v Lounech Ročovský smíšený pěvecký sbor pod vedením Karla Chlouby a chrámový pěvecký sbor od Sv. Ludmily z Prahy. Vstupné dobrovolné.

V neděli 3. 7. 2016 si při bohoslužbě od 9. 00 připomeneme výročí upálení kostnického mučedníka M. Jana Husa. Jeho památku uctíme položením květin u jeho pomníku na lounském náměstí.

Ve středu 6. 7. 2016 od 17.00h bude sloužena bohoslužba k výročí tragické smrti M. Jana Husa u Husovy zvonice v Lenešicích.

Varhanní koncert a výtvarná dílna v kostele CČSH
V úterý 9. 8. 2016 se od 17. 00 uskuteční varhanní koncert klasické hudby v kostele CČSH v Lounech.
Účinkuje MgA. Jana Marcinková.
Vstupné dobrovolné.
>>plakát<<

Čtvrtek 15.9.2016
Přednáška Dr. Petera Moreé z Evangelické teologické fakulty UK v Praze na téma: Druhý život Jeronýma Pražského.
Recepce myšlení Jeronýma pražského v 19. a ve 20. století.

Vážené sestry a vážení bratři, se zármutkem, ale ve víře v zaslíbení Pána Ježíše Krista oznamujeme všem náboženským obcím, sestrám a bratřím i ekumenickým přátelům, že v pondělí 12. září byl ve věku 87 let odvolán z časnosti bratr emeritní patriarcha Josef Špak. Rozloučení s ním se bude konat v úterý 20. září 2016 ve 12.00 hodin v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze. Prosíme o vzpomínku na br. emeritního patriarchu Josefa Špaka při nedělních bohoslužbách 25. září.
S poděkováním a pozdravem
Jana Krajčiříková tajemnice ÚR

>>SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ<<

Ve čtvrtek 29. 9. 2016 jsme se rozloučili se sestrou Zdeňkou Hessovou z Pnětluk, která zemřela po delší nemoci 23. 9. 2016. Se svým manželem Zbyňkem Hessem prožila 68 let společného života. V lounském sboru jsme oslavili jejich diamantovou svatbu (60. výročí) a ještě také 65. výročí v r. 2013. Manželé Hessovi jsou pro nás příkladem vzorného manželského života, věrné lásky, kterou nemůže přemoci ani smrt (Píseň písní 8, 6-7). Sestru Zdeňku jsme s vděčností Bohu za její život a svědectví víry, naděje a lásky odevzdali našemu Pánu v důvěře, že v něm nalezne radost pravou a věčnou.
Vzpomínka na sestru Zdeňku Hessovou se bude konat při bohoslužbě v Lounech 9. 10. od 9. 00.

Neděle 2.října 2016
V rámci Dne architektury se uskuteční v Lounech komentovaná prohlídka po stopách architektů Kamila Hilberta, Františka Alberta Libry a lounských funkcionalistů. Jedno ze zastavení se bude konat také v kostele CČSH. Procházka začíná ve 14. 00 na lounském náměstí. Zastavení v kostele CČSH v Lounech se uskuteční v 15. 00. Prohlídku Sborem dr. K. Farského slovem doprovodí farářka Helena Smolová.

V pátek 14. 10. 2016 se bude konat 1. setkání dětské skupinky v tomto školním roce. Vyučování se koná ve farní budově Štrombach ve 13:50 h.

V neděli 23. října bude v 10. 15 zahájena výstava žáků ZUŠ Louny ze třídy Soni Racety s názvem "Bájné a mytologické postavy a abstrakce přírody".
>>pozvánka<<

Ve čtvrtek 27. 10. 2016 se církev rozloučí s paní Blankou Borlovou ze Zeměch(* 31. 7. 1926, +21. 10. 2016), členkou náboženské obce Louny.

V pátek 28. 10. 2016 se v den státního svátku a připomínky vzniku samostatného československého státu od 16. 30 uskuteční v kostele Církve československé husitské v Lounech koncert pěveckého sboru Harmonie pod vedením Jiřího Kůrky. Při této příležitosti bude znovu odhalena a do života náboženské obce uvedena busta Dr. K. Farského, 1. patriarchy církve, po němž je pojmenován lounský sbor. Kostel bude v případě nepříznivého počasí mírně temperován. Vstupné dobrovolné.
>>pozvánka<<
>>plakát<<

Ve středu 2. listopadu od 17. 00h bude v kostele Církve československé husitské konat vzpomínková bohoslužba za všechny věrné zesnulé. Jména Vašich blízkých, na které chcete vzpomenout, nahlaste v kanceláři Farního úřadu. Děkujeme. Rst.

17. listopadu uplyne 27 let od "Sametové revoluce" v r. 1989.
Na listopadové události vzpomeneme při bohoslužbě 13. 11. 2016.

Prezentace knihy Vladimíra Kubáče
>>prezentace1<<    >>prezentace2<<

Neděle 4. prosince od 16 hodin
Adventní koncert - Pod vánoční hvězdou
>>plakát<<

Neděle 11. prosince od 16 hodin
Cestopisná přednáška Miloše Davida
>>pozvánka<<

Pátek 16. prosince od 16 hodin
Neslyšíte zpívat zvony vánoční?
>>plakát<<

Úterý 20. prosince od 13.15 hodin
Půjdem spolu do Betléma
>>plakát<<

Advent a vánoce 2016 v NO Louny
>>program<<