Menu

Archiv akcí

FotoarchivTOPlist

Kalendář akcí v roce 2015

Sobota 3. ledna 2015 od 13:00 hod.
V sobotu se rozloučíme s naší sestrou v Kristu Miloslavou Zemanovou, která zesnula 25. prosince 2014 ve věku 75 let. Obřad se koná od 13. 00 hodin.

Neděle 4. ledna 2015 od 15:00 hod.
Koncert Ročovského pěveckého sboru v kostele CČSH v Lounech.

Pátek 13. února 2015
Ekumenická bohoslužba v Emauzském opatství 13. 2. 2015
v kostele Panny Marie a slovanských patronů

>>bohoslužba<<
>>článek<<

18. února 2015 se dožívá naše milá sestra Jiřina Honsová požehnaného věku 90 let! Sestru Honsovou přivedly její životní cesty z východních Čech do severočeských Loun, kde žije také její rodina. Sestra patří k věrným členům církve a naší náboženské obce. Bez ohledu na věk se aktivně zúčastňuje života obce. Nesmí chybět na žádné bohoslužbě, ani na koncertech a přednáškách, které pořádáme. Loni na podzim si s námi troufla jet na celodenní výlet na hrad Krakovec po stopách M. Jana Husa. Zdvořilou nabídku řidiče, který ji chtěl dovézt z parkoviště blíže k hradu, tehdy rázně odmítla!
Milá sestro Honsová, těšíme se z Vaší přítomnosti a přejeme Vám hodně zdraví, Božího požehnání a moudrosti, ať ji mezi námi pořád rozdáváte!

Rada starších NO CČSH Louny


Čtvrtek 19. února 2015 od 17 hodin v MěK Louny
Zobrazení M. J. Husa ve výtvarném umění 15. a 16. století
Přednášku Mgr. Mileny Bílkové, Th. D. pořádá CČSH Louny ve spolupráci s Městskou knihovnou v Lounech v rámci projektu "Husovy Louny 2015".

Pátek 20. února 2015

V pátek 20. 2. 2015 se rozloučíme s naší sestrou v Kristu Jaruškou Tomanovou, roz. Hnilicovou z Chraberců, která odešla smířena s Bohem i s lidmi k Pánu ve věku požehnaných téměř 92 let. Sestra Tomanová prožila těžký život plný tvrdé práce v zemědělství, odříkání a starostí o rodinu. Nejprve se starala o své mladší sourozence po smrti maminky a pak o vlastní rodinu a domácnost. Byla nadaná, studovala na gymnáziu v Lounech, ale nemohla střední školu dokončit. Rodinné povinnosti byly přednější. Životní jiskru, elán si přesto zachovala až do konce svého života. Na sestru Jarušku budeme s láskou vzpomínat!

Helena Smolová, farářka NO CČSH Louny


Taizé – Praha 2014 – 2015
>>článek)<<

Husovy Louny 2015
>>program<<

Zahajovací řeč k projektu Husovy Louny 2015
>>text příspěvku<<

Rozhovor v tisku k projektu Husovy Louny 2015
>>článek<<

Čtvrtek 5. března 2015 ve 12 hodin

Ve čtvrtek 5. 3. 2015 jsme se připojili k sirénám a zvonům v České republice, abychom pětiminutovým vyzváněním ve 12:00 hodin uctili památku zastřelených obětí tragédie v Uherském Brodu z minulého týdne. Kéž jejich duše naleznou mír!


Pátek 6. března 2015 od 17 hodin v MěK Louny
Městská knihovna Louny – Kostnice a Jan Hus
Historicko-geografická přednáška Mgr. Blanky Tomáškové. Pořádá Městské informační centrum ve spolupráci s Městskou knihovnou.

O Z N Á M E N Í

V pátek 6. 3. 2015 se v obřadní síni města Louny rozloučíme
s panem Václavem Hilbertem ze Smolnice. Obřad se koná od 11. 00 hod.


Neděle 15. března 2015 od 15 hodin
Koncert pro varhany a soprán k poctě M. J. Husa
Vystoupí Jana Marcinková (varhany) a Hana Žárová (soprán). Pořádá CČSH Louny. >>plakát<<
Současně se koná od 15:00 hodin vernisáž výstavy prací žáků ZUŠ Louny ze třídy Jany Marešové s názvem KOMIKS. >>plakát<<

Neděle 22. března 2015 od 9 hodin
Výroční shromáždění náboženské obce
>>pozvánka<<
>>program<<

V E L I K O N O C E v Náboženské obci CČSH v Lounech

Květná neděle 29. března 2015 od 9:00 hodin
Bohoslužba s připomínkou Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma
a s žehnáním ratolestí.

Květná neděle 29. března 2015 od 15:30 hodin
Předvelikonoční setkání dětí a rodičů se zajímavým programem
a drobným občerstvením v modlitebně sboru.
>>plakát<<

Zelený čtvrtek 2. dubna 2015 od 17:00 hodin
Bohoslužba s připomínkou ustanovení Večeře Páně (vystoupí chrámový sbor).

Velký pátek 3. dubna 2015 od 17:00 hodin
Bohoslužba se čtením pašijí podle Jana (vystoupí chrámový sbor).

Neděle Zmrtvýchvstání Páně 5. dubna 2015 od 9:00 hodin
Slavnostní bohoslužba s obnovou křestních slibů (vystoupí chrámový sbor).

Pátek 3. dubna 2015
V pátek 3. dubna jsme se rozloučili v Obřadní síni města Loun se sestrou ZDENKOU RYCHTEROVOU ze Třtěna. Na zesnulou sestru vzpomeneme v neděli 12. dubna po Bohoslužbě.

Pondělí 6. dubna 2015 od 16 hodin
Lounské ulice a husité
Tematická procházka po Lounech od kostela sv. Petra, provází Mgr. Blanka Tomášková. Pořádá Městské informační centrum.

Neděle 12. dubna 2015 od 16:30 hodin
Kostel CČSH Louny – Oratorium M. Jan Hus
V neděli 12. 4. 2015 se od 16. 30 uskuteční v kostele CČSH v Lounech program projektu Husovy Louny 2015 "Oratorium M. Jan Hus" v provedení Richarda Pachmana a Dity Hořínkové. Vstup volný.
>>plakát<<

Sobota 25. dubna 2015 od 16 hodin
Koncert k poctě Pavla Jurkoviče v Lounech

"Collegium flautini" Jany Sečanské a její hosté pořádají vzpomínkový koncert k poctě hudebního skladatele Pavla Jurkoviče, který zemřel v letošním roce. Slovem provází Milena Syrovátková a Vladimír Hons. Kostel CČSH v Lounech, sobota 25. 4. 2015 od 16.00. Vstupné dobrovolné.


Sobota 2. května 2015 od 16 hodin
Benefiční koncert pěveckého sboru Harmonie
>>pozvánka<<

Pondělí 4. května 2015 od 14:30 hodin
Vzdělávací pořad pro žáky 8. roč. ZŠ J. A. Komenského v Lounech
Dne 4. 5. se koná od 14:30 hod. v kostele CČSH v Lounech vzdělávací pořad pro žáky 8. ročníku ZŠ J. A. Komenského v Lounech s názvem M. J. Hus kacíř a mučedník. Součástí programu je koncert žáku ZUŠ Louny ze třídy Ivany Derflerové.

Středa 6. května 2015 od 17 hodin
MěK Louny – M. J. Hus: život za Království nebeské
Přednáška ThDr. Martina Chadimy, Th. D. Pořádá CČSH Louny ve spolupráci s Městskou knihovnou.
>>plakát<<

Pondělí 12. května 2015 od 14:30 hodin
Vzdělávací pořad pro žáky 9. roč. ZŠ J. A. Komenského v Lounech
Dne 12. 5. se koná od 14:30 hod. v kostele CČSH v Lounech vzdělávací pořad pro žáky 9. ročníku ZŠ J. A. Komenského v Lounech s názvem M. J. Hus kacíř a mučedník. Součástí programu je koncert žáku ZUŠ Louny ze třídy Ivany Derflerové.

Pátek 29. května 2015 od 17 hodin
Noc kostelů 2015
>>program<<
>>materiály k NK 2015<<
>>videospot k NK 2015<<

5. - 7. června 2015
Zájezd do Kostnice
>>plakát1<<
>>plakát2<<

Pátek 5. června 2015 od 17 hodin
Prázdninové varhany

Vystupují žáci ZUŠ Louny ze třídy Ivany Derflerové, zpěváci a zpěvačky ze třídy Veroniky Studené a recitátoři a recitátorky ze třídy Mileny Syrovátkové.


Sobota 6. června 2015 od 9 hodin do 15:30 hodin
Okouzleni klavírem

Klavírní festival ZUŠ Louny a spřátelených ZUŠ Ústeckého kraje. Část programu proběhne také v kostele CČSH, kde bude rovněž zajištěn doprovodný program: Slovo o Janu Husovi.


Čtvrtek 25. června 2015 od 9 hodin
Předání diplomů na DR Praha

Pražský biskup doc. Dr. David Tonzar, Th.D. slavnostně předá diplomy vítězům soutěže "M. Jan Hus očima dětí a mládeže", kterou vyhlásila náboženská obec CČSH Louny ve spolupráci se ZUŠ Louny v rámci projektu "Husovy Louny 2015". Vernisáž všech soutěžních obrázků se uskutečnila 29. 5. 2015 v kostele CČSH Louny. Výstava potrvá do konce srpna 2015.


Neděle 28. června 2015 od 9 hodin
Křtiny Adélky Fridrichové
(nar. 17. února 2015)


Pondělí 6. července 2015 od 9 hodin
Slavnostní bohoslužba k uctění památky M. J. Husa

Dne 6. července 2015, ve výroční den mučednické smrti M. Jana Husa, bude sloužena slavnostní bohoslužba k uctění jeho památky od 9. 00 v lounském kostele. Po bohoslužbě se shromáždíme u Husova pomníku na náměstí v 10. 30, kde bude prezentován sborník prací lounských historiků a kadaňské historičky umění k Husovu výročí. Položením květin uctíme Husovu památku. Připomínku 600. výročí Husovy mučednické smrti uzavře koncert chrámového sboru při Církvi československé husitské v Lounech pod vedením Ivany Derflerové "Z písní Jistebnického kancionálu" v kostele Církve čsl. husitské. Předpokládaný závěr je ve 12. 00.
>>pozvánka<<
>>plakát<<


V týdnu od 20. 7. do 25. 7. 2015
Varhanní nešpory v kostele CČSH
>>plakát<<

Neděle 23. srpna 2015
V neděli 23. 8. 2015 přijme při bohoslužbě v kostele CČSH v Lounech křest Eliáš Ivan Kryšpín Čepek, narozený 3. 3. 2015.
Při bohoslužbě si také připomeneme výročí srpna 1968.

Září 2015
V náboženské obci CČSH Louny bude probíhat pravidelné setkávání skupinky dětí, které se budou připravovat na první přijímání nebo na křest.

8. září - 8. listopadu 2015
Výstava LUNA A KALICH
Pořádá Oblastní muzeum v Lounech a Státní okresní archiv Louny.
>>plakát<<

Čtvrtek 24. září 2015 od 16 hodin
Ekumenická bohoslužba v Lenešicích u Husovy zvonice. V případě nepříznivého počasí bude bohoslužba přesunuta do kostela sv. Šimona a sv. Judy. >>pozvánka<<

Středa 7. října 2015 od 12 hodin
Rozloučení se sestrou Helenou Macháčkovou, která zesnula dne 30.9.2015 ve věku 92 let. Vzpomínková bohoslužba za sestru Macháčkovou bude sloužena v neděli 18.10.2015 od 9.00 hod.

Středa 21. října 2015 od 10 hodin
Poslední rozloučení se sestrou Marií Lorencovou z Markvarce, která zesnula 14. 10. 2015 ve věku 85 let se bude konat v obřadní síni města Loun.

Pátek 23. října 2015
v odpoledních hodinách budou uloženy do rodinného hrobu v Divicích ostatky sestry Květoslavy Krupičkové, která zesnula ve věku 95 let.

Sobota 24. října 2015 od 15 hodin
Koncert pěveckého sboru Harmonie v kostele CČSH v Lounech.
>>plakát1<<
>>plakát2<<

Čtvrtek 29. října 2015 od 17 hodin Kongresový sál MěK Louny
Historik Mgr. Martin Jindra představí svou novou knihu věnovanou České pravoslavné církvi v období protektorátu. Pořádá CČSH Louny a MěK Louny. Vstup volný. >>plakát<<

V měsíci říjen bude probíhat každé pondělí od 14.15 hod. příprava dětí na křest a první přijímání v kanceláři farního úřadu NO Louny.

Pondělí 2. listopadu 2015 od 17 hodin
Vzpomínková bohoslužba na všechny věrné zesnulé v kostele CČSH v Lounech. Vystoupí chrámový sbor.

Pátek 13. listopadu 2015 od 17 hodin
Přijďte si připomenout listopadové události roku 1989 do modlitebny našeho sboru. Zavzpomínáme slovem i hudbou.
>>plakát<<

Neděle 6. prosince 2015
bude konána bohoslužba za bratra Josefa Polcara,
člena naší náboženské obce, který zemřel v pátek 22. listopadu ve věku 86 let.

ADVENT A VÁNOCE V NO LOUNY
>>podrobný program<<

Neděle 6. prosince 2015 od 16 hodin
Vánoční koncert chrámového sboru "V jeslích dítě spinká"

Vánoční koncert pod vedením Ivany Derflerové se uskuteční
o 2. neděli adventní v kostele Církve československé husitské
v Lounech. Kostel bude vytápěn. Vstup volný.

Pátek 11. prosince 2015
Návštěva dětí z lounské ZŠ v kostele CČSH.

Sobota 12. prosince 2015 od 17 hodin
Koncert zpěvačky Evy Henychové. Kostel bude vytápěn.

Úterý 22. prosince 2015
Návštěva u sestry Venclíčkové
 

Čtvrtek 24. prosince 2015
Vánoční koledy a pastorely v podání Ročovského pěveckého sboru
>>program<<

Čtvrtek 24. prosince 2015
Půlnoční bohoslužba v kostele CČSH v Lounech

Pátek 25. prosince 2015 od 10:00h
Bohoslužba Slavnosti Narození Páně v kostele CČSH v Lounech

Sobota 26. prosince 2015
Bohoslužba v Domově seniorů v Lounech na svátek prvomučedníka Štěpána.

Sobota 26. prosince 2015
Vánoční koncert Ročovského pěveckého sboru v kostele CČSH.