Menu

Archiv akcí

FotoarchivTOPlist

Kalendář akcí v roce 2014

Neděle 5. ledna 2014 od 9:00 hod. - Bohoslužba
II. neděle po Narození Páně
(Připomeneme událost Zjevení Páně pohanům - „Tří králů“, která připadá na 6. 1.)

Neděle 12. ledna 2014 od 10:30 hod.
Vernisáž výstavy s názvem "Afrika"
Náboženská obec Církve československé husitské v Lounech srdečně zve veřejnost na vernisáž výstavy prací žáků ZUŠ Louny ze třídy Soni Orlíkové s názvem "Afrika", která se bude konat v neděli 12. 1. 2014 od 10. 30 ve Sboru Dr. K. Farského v Lounech. Kostel bude vytápěn.

Neděle 12. ledna 2014 od 16:00 hod.
Vánoční koncert Ročovského sboru
Náboženská obec Církve československé husitské v Lounech srdečně zve veřejnost na koncert vánoční hudby Ročovského pěveckého sboru, který se bude konat v závěru vánočního období o neděli Křtu Páně 12. 1. 2014 od 16. 00 ve Sboru Dr. K. Farského v Lounech. Hosty koncertu budou dětské sbory "Notičky" a "Skřivánci" ze ZUŠ Louny. Kostel bude vytápěn. Vstup je volný.

Neděle 9. února 2014 od 15:00 hod.
Vernisáž výstavy „Církev československá (husitská) v protinacistickém odboji“
>>plakát<<

Středa 5. března 2014 - začíná postní doba, čas přípravy na Velikonoce. Náboženská obec v tento den nebude slavit bohoslužbu. Do postu vstoupíme 1. nedělí postní (Invocavit) 9. 3. 2014 bohoslužbou, při níž bude vysluhována svátost pokání ve společném shromáždění. Na znamení naší touhy činit pokání a vnitřně se připravovat na slavení Velikonoc přijmeme tradiční znamení popela.
"Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou, k tobě se utíká moje duše. Sešle pomoc z nebe, zachrání mě, potupí toho, kdo po mně šlape." (Žalm 57, 2. 4)

Postní pobožnosti vždy od 17 hod.
Více informací naleznete v letáku.
>>leták<<

Neděle 9. března 2014 od 10:30 hod.
Vernisáž výstavy "Japonsko"
V kostele CČSH v Lounech. >>pozvánka<<
Výstava je přístupná v době úředních hodin farního úřadu a v neděli po bohoslužbách.
Jiný termín prohlídky je potřeba předem domluvit na farním úřadu.

Neděle 16. března 2014 od 9:00 hod.
Výroční shromáždění NO Louny
V modlitebně Sboru Dr. Farského v Lounech.
>>pozvánka<<

Pondělí 31. března 2014 od 17 hodin
Postní pobožnost
V kostele Sv. Mikuláše na Staroměstském nám. v Praze vysluhuje pobožnost sestra farářka ThDr. Helena Smolová, Th.D.

Velikonoce 2014 v NO CČSH v Lounech
>>program<<

Neděle 13. dubna 2014
Výstava s názvem "Afrika"
V neděli 13. 4. 2014 byla v kostele CČSH v Lounech znovu instalována výstava s názvem "Afrika", kterou připravili žáci ZUŠ Lounyze třídy Soni Orlíkové. Výtvarná díla mladých autorů můžete shlédnout v úředních hodinách farního úřadu nebo po domluvě jindy. Expozice potrvá do 20. 5. 2014.

Neděle 20. dubna 2014
Svátost křtu
V neděli 20. dubna 2014 o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně přijmou svátost křtu Andrea a Václav Davidovi z Jimlína.

Úterý 29. dubna 2014 od 18:00 hod.
"Večeře Páně v křesťanské tradici" v sále Měk Louny
(přednáška ThDr. Martina Chadimy, Th. D. v sále Městské knihovny Louny)
>>plakát<<

Sobota 3. května 2014 od 14:00 hod.
Benefiční koncert pěveckého sboru Harmonie
Pozvánka na benefiční koncert pěveckého sboru Harmonie pod vedením Jiřího Kurky. >>plakát<<

Sobota 3. května 2014 od 16:30 hod.
Májový koncert
Pozvánka na Májový koncert s vyhlášením 8. kola soutěže o vrbovou píšťalku.

Pátek 23. května 2014 od 18:00 hod.
Noc kostelů

Pátek 6. června 2014 od 17:00 hod.
Varhanní koncert ZUŠ Louny
V pátek 6. 6. 2014 se v kostele CČSH v Lounech koná od 17. 00 již tradiční varhanní koncert ZUŠ Louny s názvem "Prázdninové varhany". Vystoupí žáci ze tříd učitelek Ivany Derflerové, Martiny Podané, Mileny Nečesané a Veroniky Studené.
Vstup volný.

Čtvrtek 19. června 2014
Ve čtvrtek 19. 6. 2014 se bude konat slavnostní předání diplomů a cen vítězům výtvarné soutěže "Moje Noc kostelů v Lounech", kterou vyhlásila náboženská obec Louny o letošní Noci kostelů, v sídle pražského biskupa v Bubenči. Diplomy a ceny předá vítězům bratr biskup David Tonzar s lounskou sestrou farářkou Helenou Smolovou.

Neděle 29. června 2014
Moje Noc kostelů v Lounech
V neděli 29. 6. 2014 se bude konat po bohoslužbě v 10. 15 v lounském Sboru vernisáž výstavy všech prací odevzdaných do soutěže. Tyto obrázky budou instalovány v kostele v průběhu července a srpna.

Výstava žáků ZUŠ Louny
V neděli 29. 6. 2014 proběhla v kostele CČSH v Lounech vernisáž výstavy "Moje Noc kostelů v Lounech". Všechny obrázky zařazené do soutěže bude možné zhlédnout po celé léto v úředních hodinách farního úřadu nebo po dohodě jindy.Neděle 6. července 2014
Bohoslužba k uctění památky M. Jana Husa u Husovy zvonice v Lenešicích
V neděli 6. 7. připomene náboženská obec 599. výročí úmrtí kostnického mučedníka a českého kněze a reformátora církve M. Jana Husa při bohoslužbě v lounském Sboru, která se bude konat od 9. 00. Po bohoslužbě uctíme Husovu památku položením květin u jeho pomníku na náměstí v Lounech.
Odpoledne bude sloužena od 15. 00 bohoslužba pod širým nebem u Husovy zvonice v Lenešicích, při níž vystoupí chrámový sbor z Loun.  >>plakát1<<  >>plakát2<<

V neděli 13. července 2014 vzpomeneme při bohoslužbě na české vojáky, kteří zahynuli při úterním sebevražedném útoku Talibanu v Afghánistánu.

V týdnu od 21. do 25. července 2014 Vás Církev československá husitská v Lounech srdečně zve na "polední zastavení s klasickou hudbou" do Sboru Dr. K. Farského v Lounech. Na varhany hraje MgA. Jana Marcinková. Během koncertu bude zajištěn program pro menší děti ve výtvarné dílně.
Vstup volný.  >>plakát<<

Ve čtvrtek 21. 8. 2014 od 16:00 hod. vzpomeneme výročí srpnové invaze spojeneckých vojsk do Československa v r. 1968 ekumenickou bohoslužbou v lenešickém kostele sv. Šimona
a Judy. >>plakát<<

V sobotu 20. 9. 2014 pořádá náboženská obec Louny zájezd na hrad Krakovec. Do neděle 7. 9. 2014 je možné se přihlásit
v kanceláři farního úřadu v Lounech.

Ve čtvrtek 25. 9. 2014 jsme od 16. 00 pozváni na biblickou hodinu na římskokatolické děkanství do Lenešic. Probírá se 3. a 4. kapitola Janova evangelia.

Neděle 28. 9. 2014 od 15:00 hod.
Pojďte prožít sváteční odpoledne "Ve víru španělských tanců
a argentinského tanga" v provedení Miroslava Žáry (1977) a Soni Vimrové (1978)! Kytarový koncert "Dua Manera", které kombinuje klasické pojetí skladeb s flamencovými prvky, používá vlastní aranže, jež citlivě zvýrazňují harmonické a rytmické cítění, se koná v kostele Církve československé husitské v Lounech.
Vstup volný.  >>pozvánka<<

Čtvrtek 9. října 2014 od 17:00 hod.
Autorské čtení nové knihy brněnského biskupa CČSH
Juraje J. Dovaly "Pankáč v kostele"

Konání v sále Městské knihovny Louny

Středa 15. října 2014 od 16:00 hod.
V kostele CČSH v Lounech se uskuteční ekumenická bohoslužba slova s tématem jednota křesťanů. Hostem naší náboženské obce bude římskokatolická farnost z Lenešic u Loun. >>plakát<<

Pátek 31. října 2014 od 17:00 hod.

Ve sboru Dr. K. Farského v Lounech bude konána vzpomínková bohoslužba za všechny věrné zesnulé. Při bohoslužbě vystoupí chrámový sbor pod vedením sestry Ivany Derflerové.
Jména zesnulých, na které chcete vzpomenout, nahlašujte již nyní
v kanceláři farního úřadu.

  >>plakát<<

Středa 5. listopadu 2014 od 17:00 hod.
"Zachraňte Edwardse!"

Církev československá husitská Louny a Městská knihovna Louny vás zvou na promítání dokumentárního filmu a následnou besedu
s jeho hlavními protagonisty, manželi Sladkowskými ze Zlína, ve středu 5. 11. 2014 od 17. 00 do sálu Městské knihovny Louny.
Film vypráví příběh rodiny, jejíž dlouho očekávané dítě se nemělo narodit, neboť mu byla diagnostikována vážná choroba ještě
v prenatálním stádiu vývoje. Rodiče se přesto rozhodli nevzdat boj o jeho záchranu....Vstup volný.

  >>plakát<<

Neděle 9. listopadu 2014 od 10:15 hod.
Vernisáž výstavy žáků ZUŠ Louny

Srdečně Vás zveme do kostela CČSH v Lounech na vernisáž výstavy žáků ZUŠ Louny ze třídy Jindřišky Riedlové s názvem
"Žáci výtvarného oboru se představují".
Vernisáž doprovodí hrou na varhany Veronika Brecklová, žákyně ZUŠ Louny.

Neděle 7. prosince 2014 od 16:00 hod.
"Vánoční koncert chrámového sboru
"Pojď zpívat o Vánocích!"

V kostele CČSH v Lounech.
>>plakát<<

Úterý 9. prosince 2014 od 14:45 hod.
Adventní setkání žáků ZŠ J. A. Komenského
V kostele CČSH v Lounech.

Pátek 12. prosince 2014 od 17:00 hod.
Půjdem spolu do Betléma
Adventní varhanní koncert žáků I. Derflerové, M. Podané,
V. Studené a M. Syrovátkové v kostele CČSH .
>>plakát<<

Sobota 20. prosince 2014 od 16:00 hod.
Kytarový koncert Slávka Klecandry v kostele CČSH
Vstupné dobrovolné. Kostel bude vytápěn. >>pozvánka<<

Neděle 21. prosince 2014 od 9:00 hod.
4. neděle adventní - bohoslužba
Přijetí Betlémského světla od zástupců skautů.

Středa 24. prosince 2014 od 23:00 hod.
Půlnoční bohoslužba
Vystoupení chrámového sboru pod vedením Ivany Derflerové
s Betlémským světélkem od skautů.

Čtvrtek 25. prosince 2014 od 10:00 hod.
Slavnost narození Páně
Boží hod vánoční - bohoslužba s vystoupením chrámového sboru.

ADVENT A VÁNOCE 2014
>>program<<

Pátek 26. prosince 2014 od 10:00 hod.
Prvomučedníka Štěpána
Bohoslužba v Domově pro seniory v Lounech.

Neděle 28. prosince 2014 od 9:00 hod.
Neděle Rodiny Páně
Bohoslužba.

Středa 31. prosince 2014 od 17:00 hod.
Pobožnost
Poděkování za uplynulý rok.

NOVÁ SVĚTLA V KOSTELE CČSH LOUNY

Letošní svátek M. Jana Husa jsme v lounské obci oslavili
v inovovaném interiéru Sboru. Původní světla byla z části rozbitá
a nebylo možné sehnat náhradu v běžné síti obchodů.
Náboženská obec proto oslovila sklárnu Rückl Crystal z Nižboru, která našemu požadavku ochotně vyšla vstříc a vyrobila pro náš kostel nové osvětlení. Zároveň jsme nechali zhotovit také skleněnou mísu do křtitelnice, která našemu Sboru dosud chyběla. Do lavic jsme pořídili polštáře, které barevně ladí s ostatní výzdobou.
Děkujeme panu starostovi Radovanu Šabatovi a paní místostarostce ing. Editě Hořejší za jejich návštěvu v našem Sboru a za finanční dar na obnovu světel. Velmi si toho vážíme.
Věříme, že se nyní budou věřící při bohoslužbách i posluchači koncertů a návštěvníci kostela cítit v obnoveném interiéru lépe a že budou rádi do našeho kostela přicházet.

- Helena Smolová, farářka NO CČSH LOUNY -


PROTEST K VOLEBNÍMU LETÁKU "ANO 2011"

Náboženská obec Církve československé husitské v Lounech protestuje proti zveřejnění zavádějící informace ve volebním letáku hnutí ANO 2011 >>leták<<, který byl distribuován do lounských domácností v pátek 3. 10. 2014.
Hnutí Ano zde uvádí informaci o pořádání charitativních sbírek ošacení pro Diakonii při kostele Církve československé husitské
v Lounech. Naše náboženská obec pořádá celoroční sbírky šatstva
a obuvi a dalších předmětů pro Diakonii Broumov již několik let. Pořádání těchto sbírek je zcela v režii naší náboženské obce.
Nikdy jsme na jejich pořádání nespolupracovali s politickým hnutím Ano. Informaci uvedenou v jejich letáku pokládáme za nepravdivou a matoucí. Žádáme po politickém hnutí Ano vysvětlení a omluvu.

- Rada starších NO CČSH LOUNY -