Menu

Archiv akcí

FotoarchivTOPlist

Kalendář akcí v roce 2013

Vánoční program roku 2013: program

Církev československá husitská nabízí k pronájmu byt.
Více informací zde: pronájem


Neděle 17. 11. 2013 od 9:00 hod.
17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii

Dnešní den je dnem připomínky 17. listopadu 1989, 24. výročí „Sametové revoluce“, která přinesla zásadní politickou změnu v tehdejším Československu: pád totalitního režimu a vznik demokratického státu. Připomínáme si studenty, herce, další představitele společenského života, kteří k této politické změně přispěli.
S úctou myslíme na ty, kteří byli hlavními aktéry listopadových událostí a už nejsou mezi živými. Patří mezi ně zejména Václav Havel, pozdější první prezident demokratického Československa a první prezident samostatné České republiky.
V tento den si připomínáme také všechny další události a osobnosti našich novodobých dějin, které přispěly k formování svobodného, demokratického státu. Jsou mezi nimi účastníci bojů první světové války, legionáři, prezident „osvoboditel“ T. G. Masaryk, muži a ženy, kteří bojovali doma i v zahraničním odboji proti nacistické okupaci, prezident Edvard Beneš. Myslíme na dr. Miladu Horákovou a politické vězně, mučedníky pracovních táborů 50. let 20. st., které zřizoval tehdejší režim. Připomínáme si Jana Palacha, Jana Zajíce a mnohé studenty, intelektuály, duchovní, dělníky, občany Československa, kteří v době normalizace bojovali proti stávajícímu politickému systému.
Ti všichni a řada dalších lidí dobré vůle a čistého svědomí zasluhují naši úctu, jejich příklad občanské statečnosti nás povzbuzuje a zahanbuje.
„Blaze těm, kteří se drží práva, tomu, kdo si v každém čase vede spravedlivě.“ (Žalm 106, 3)

Helena Smolová
- 17.11.2013 -


V říjnu 2013 kontrola Severočeských vodáren zjistila únik vody pod naším kostelem. Na náš vodoměr se unikající voda nenačítala, nicméně podle platné legislativy je vodovodní přípojka naše, takže jsme museli zaplatit její opravu. Na příkaz vodáren byl vodoměr přemístěn blíže hlavnímu vodovodnímu řadu a museli jsme také zaplatit položení nového rozvodu z plastu. Vzniklé náklady nás netěší, nicméně i s takovou situací musí náboženská obec počítat.
30. 10. 2013 farářka Helena Smolová navštívila nový hrob církve v Dobroměřicích a v modlitbě vzpomenula na zesnulé členy náboženské obce Louny i ostatní pohřbené. Dobroměřický hřbitov je důstojným místem odpočinku, kde zesnulí očekávají zmrtvýchvstání.

Ať odpočívají v pokoji a světlo věčné ať jim svítí!Náboženská obec Církve československé husitské v Lounech zakoupila v obci Dobroměřice u Loun hrobku, kterou nechala opravit. Zřídila tak společný hrob, v němž jsou uloženy ostatky zesnulých z lounského kolumbária, kteří již nemají příbuzné.Pátek 1. 11. 2013 od 17:00 hod.
1. listopadu 2013 vzpomeneme při bohoslužbě konané v 17. 00 na všechny věrné zesnulé z naší náboženské obce a z našich rodin. Bohoslužbu doprovodí zpěvem chrámový sbor pod vedením Ivany Derflerové.
Jména zesnulých, na které chcete vzpomenout, nahlašte v kanceláři farního úřadu.

Sobota 19. 10. 2013
V sobotu 19. října 2013 přijmou ve Sboru CČSH v Lounech křest KATEŘINA ANDREA GUNÁROVÁ, VIKTORIE KATEŘINA VÁŇOVÁ, ZUZANA MARIE HEGROVÁ. Všem třem kandidátkám křtu vyprošujeme Boží požehnání. Modlíme se také za jejich rodiče a kmotry.

Čtvrtek 10. 10. 2013 od 17:00 hod.

Náboženská obec Louny zve na přednášku Mgr. Martina Jindry s názvem "Z milosti trpět pro Krista". Na pozadí životního příběhu faráře Církve československé (husitské) Václava Mikuleckého Mgr. Jindra přiblíží situaci církve v poválečném Československu. Přednáška, která je určena zájemcům o historii, kulturu a politiku, se uskuteční ve čtvrtek 10. 10. 2013 od 17. 00 v kongresovém sále Městské knihovny Louny. Vstup volný.

>>plakát<<

V září 2013 byly dokončeny opravy hrobky, kterou náboženská obec zakoupila v Dobroměřicích na hřbitově. Vznikne tak společný hrob, do něhož budou uloženy ostatky z kolumbária NO CČSH LOUNY, k nimž se už nikdo nehlásí. V současné době máme v sakristii kostela 161 uren, které umístíme do společného hrobu. Náboženská obec koupí hrobky vyřešila problém s urnami, které se hromadily v prostorách kostela. I po uložení uren do hrobu je bude možné vyjmout a předat rodinným příslušníkům, pokud by se takový žadatel objevil.V srpnu a v září 2013 probíhá v nájemním bytě na faře výměna oken. Touto úpravou zamezíme únikům tepla a významně zkvalitníme bydlení.


27. 9. - 29. 9. 2013
Pozvánka na setkání mládeže CČSH a jejich přátel. Více informací naleznete ZDE

Neděle 22. 9. 2013 od 10:30 hod.
V neděli 22. září 2013 se od 10. 30 hod. uskuteční vernisáž výstavy "Moje Noc kostelů v Lounech". Na výstavě budou prezentovány všechny obrázky, které byly doručeny do soutěže vyhlášené náboženskou obcí o Noci kostelů 2013. >>pozvánka<<

- Farářka NO Louny -


Neděle 15. 9. 2013 od 9:00 hod.
V neděli 15. 9. 2013 při bohoslužbě od 9. 00 připomeneme tragické události 11. září 2001, kdy došlo k sebevražedným útokům teroristů z organizace Al - Kajdá na významné budovy USA.
Při útocích 11. září 2001 zemřelo 2996 lidí, včetně 19 atentátníků, dalších 6291 utrpělo zranění. Zřítily se stodesetipatrové budovy Světového obchodního centra, dominanty New Yorku, symboly ekonomické síly USA, kdysi nejvyšší mrakodrapy světa. Jejich ocelovou konstrukci oslabil náraz letadel, především požár z paliva boingů. Na dolním Manhattanu byly zničeny či poškozeny další budovy. Byl poškozen také Pentagon v hlavním městě Washingtonu.

Neděle 8. 9. 2013 od 9:00 hod.

V neděli 8. 9. 2013 se při bohoslužbě od 9. 00 hod. připojíme k modlitbám křesťanů a lidí jiných vyznání za mír pro Sýrii a Egypt.
Více v odkazu: http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=18787


Neděle 1. 9. 2013 od 9:00 hod.
V neděli 1. září 2013 budeme při bohoslužbě od 9. 00 při příležitosti zahájení nového školního roku prosit o požehnání pro školáky, studenty, učitele, vychovatele a rodiče.

- Farářka NO Louny -


Neděle 25. 8. 2013 od 9:00 hod.
Při bohoslužbě 25. 8. 2013 od 9. 00 si připomeneme oběti srpna 1968 a následného období 21 let nesvobody v naší zemi.
Před 45 lety překročily armády 5 států východního bloku hranice Československa bez vědomí zástupců státu. 100 000 vojáků, 2300 tanků, 700 letadel. Postupně se okupační vojsko rozrostlo až na 750 000 vojáků a 6000 tanků.
Po invazi, která se pokusila zastavit tzv. „pražské jaro“ – snahu československých komunistů nastolit „socialismus s lidskou tváří“, začalo v Československu tzv. „období normalizace“. Ukončil ho až listopad 1989….

Oznámení o pronájmu bytu.
Více informací naleznete ZDE

Gratulace k 90. narozeninám.

Dne 22. 8. 2013 se dožívá 90 let sestra Věra Jenčková, členka náboženské obce LOUNY.
Sestra Jenčková je dlouhodobě hospitalizována na Oddělení sociálních lůžek nemocnice sv. Anny v Lounech.
Paměť jí sice neslouží, ale jinak ji fyzicky nic netrápí a nebolí. V současné době je ve vedlejším pokoji ubytována její rodná sestra Libuše Konopásková, také členka naší náboženské obce.
Oběma sestrám je poskytována duchovní péče při pravidelných pátečních návštěvách farářky.
Při příležitosti 90. narozenin sestry Věry Jenčkové prosíme o Boží požehnání pro sestru a pro celou její rodinu!


- Helena Smolová, farářka -


V srpnu se dožívají požehnaných 90 let sestra Jarmila Venclíčková (6. 8.) a sestra Věra Jenčková (22. 8.). Oběma sestrám upřímně blahopřejeme!


"Na návštěvě u sestry Venclíčkové při oslavě narozenin."

„Sestra Jaruška“

Od ledna 2012 docházím jednou týdně na Oddělení sociálních lůžek do nemocnice sv. Anny v Lounech. Na začátku své služby v tomto zařízení jsem od sociální pracovnice dostala seznam lidí, kteří s mou návštěvou souhlasili. Na seznamu byly samé ženy, některé z nich členky husitské církve, jiné katoličky, další bez vyznání. Během roku a půl se seznam obměnil, několik sester zemřelo, jiné do nemocnice nastoupily.
V současné době jsou v nemocnici sv. Anny „tři sestry“ z naší církve, z nichž dvě jsou rodné. Ačkoliv jsem obě dříve potkávala v kostele, teprve v nemocnici jsem zjistila, že patří k sobě. Další sestra „z církve“ je z obce Chraberce a její rodina patřila k zakladatelské generaci chožovské náboženské obce. Tato sestra Jaruška Tomanová oslavila 18. 7. 2013 devadesáté narozeniny.
„Bylo mi devadesát, tak co můžu ještě od života čekat?“ ptala se sestra Jaruška při mé poslední návštěvě, kdy jsme za ní přišly i se sestrou Konopáskovou, s níž se dobře zná. Je nutno dodat, že sestra Tomanová je sice ležící pacientka, ale duševně je čilá, i když si stěžuje na vynechávající paměť….Dokáže živě vzpomínat na své mládí, na válku i na dobu, která přišla potom. Sestra Tomanová byla kdysi výborná studentka lounského gymnázia, ale rodinná situace ji přinutila studia zanechat. Musela se vrátit do rodné obce, aby tam jako nejstarší dcera pomáhala svým rodičům. Její tatínek byl totiž vážně nemocný. Školu už nikdy nedokončila a celý život pracovala v zemědělství.
Sestra Tomanová není navzdory ranám osudu zatrpklá, nestěžuje si, nikomu nic nevyčítá…Život měla vskutku těžký, v Boha přesto věřit nepřestala a na církev také nezapomněla. I když jsem se se sestrou Jaruškou dříve nesetkávala ani v době svého působení v náboženské obci Chožov, jsem ráda, že jsem ji potkala alespoň tady, v lounské nemocnici.
Co bychom Vám, sestro, k té Vaší „90“ popřáli? Snad, abyste, milá sestro, zůstala taková, jaká jste. Pán Ježíš o takových lidech říká: „Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.“
(Mt 5, 8)

- Helena Smolová, farářka -


Vzpomínka na sestru Zdeňku Slámovou
16. 8. 2013 by se sestra Zdeňka Slámová, členka náboženské obce Louny, dožila 85 let. Sestru Slámovou, není potřeba blíže představovat těm, kdo ji znali…Sestra byla součástí života náboženské obce, pravidelně se zúčastňovala všech bohoslužeb a dalších aktivit církve a ve svém okolí horlivě evangelizovala neaktivní členy, kteří se života církve příliš nezúčastňovali. Byla jejich špatným svědomím, nedělní bohoslužbu pokládala za povinnost každého křesťana…
Při nedělní bohoslužbě 18. 8. 2013 chceme vzpomenout na sestru Slámovou v bohoslužebném shromáždění náboženské obce, které se pro sestru Slámovou stalo rodinou.
„Lehké odpočinutí dej Vám, sestro, Hospodin, náš Pán, a světlo věčné ať Vám svítí.“ Amen.

Neděle 4. 8. 2013 od 10:30 hod.
V neděli 4. 8. 2013 přijme v 10. 30 hod. svátost křtu Jan Ševčík. Náboženská obec blahopřeje k přijetí svátosti a k přijetí do církve!

Neděle 7. 7. 2013 od 9:00 hod.
Náboženská obec Církve československé husitské v Lounech si připomene výročí mučednické smrti M.J.Husa při Bohoslužbě v kostele CČSH NO Louny a položením květin u Husova pomníku na náměstí v Lounech. Všichni jsou srdečně zváni. >>pozvánka<<

Čtvrtek 4. 7. 2013 od 17:00 hod.
Náboženská obec Církve československé husitské v Lounech zve na Bohoslužbu k uctění památky M.J.Husa k Husově zvonici v Lenešicích. Bohoslužba se koná pod širým nebem. >>pozvánka<<

Neděle 30. 6. 2013 od 9:00 hod.
V neděli 30. 6. 2013 přijme při bohoslužbě ve Sboru CČSH v Lounech svátost křtu Ivana Marie Anna Čepková. Vyprošujeme Boží požehnání a ochranu!

- Farářka NO Louny -


Výtvarná soutěž - MOJE NOC KOSTELŮ V LOUNECH
Náboženská obec Církve československé husitské v Lounech vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti. Více informací naleznete v příloze: >>plakát<<

Středa 12. 6. 2013 od 18:00 hod.

Církev československá husitská Louny Vás srdečně zve na přednášku PATRIARCHA FOTIOS A CYRILOMETODĚJSKÁ MISIE při příležitosti 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Přednášku prosloví Prof. ThDr. Jan B. LÁŠEK, teolog, církevní historik, děkan HTF UK Praha, duchovní Církve československé husitské. Přednáška se koná ve středu 12. 6. 2013 v 18. 00 v sále lounské radnice na náměstí. Vstup volný.

>>plakát<<

Pátek 7. 6. 2013 od 17:00 hod.

Náboženská obec Církve československé husitské v Lounech zve na dětský varhanní koncert žáků ZUŠ Louny ze tříd Ivany Derflerové, Martiny Podané, Veroniky Studené a Mileny Nečesané. Žákovský koncert s názvem "Prázdninové varhany" se uskuteční v pátek 7. 6. 2013 od 17. 00 hod. v kostele CČSH v Lounech. Vstup volný.


Sobota 24. 5. 2013 od 18:00 hod.
NOC KOSTELŮ
www.nockostelu.cz
program - Louny

Pátek 17. 5. 2013 od 16:30 hod.
V kostele CČSH v Lounech se uskuteční Májový koncert žáků ZUŠ Louny se 7. ročníkem soutěže o vrbovou píšťalku pod vedením paní uč. Jany Sečanské.
Vstup volný. >>pozvánka<<

Neděle 5. 5. 2013 od 16:00 hod.
V kostele CČSH v Lounech se uskuteční Jarní koncert Ročovského pěveckého sboru.
Vstup volný. >>plakát<<

Sobota 20. 4. 2013
Jarní koncert Pěveckého sboru Harmonie pod vedením sbormistra Jiřího Kůrky se uskuteční v sobotu 20. 4. 2013 od 17. 00 v kostele CČSH Louny. Hostem programu bude Duchcovský pěvecký sbor se sbormistryní Janou Boháčkovou.
>>pozvánka<< >>program<<

Neděle 14. 4. 2013 od 9:00 hod.
Výroční shromáždění náboženské obce. >>pozvánka<<

Středa 20. 3. 2013 od 12:00 hod.

Exegetický seminář k velikonočním textům

Ve středu 20. 3. 2013 proběhl v prostorách dejvického sboru exegetický seminář pořádaný církví ve spolupráci s HTF UK. Seminář byl zaměřen na exegezi velikonočních textů pro tento liturgický rok.
Zazněly na něm dva příspěvky. Z časových důvodů nebylo možné ani v jednom případě obsáhnout všechna starozákonní a novozákonní čtení pro velikonoční bohoslužby. Výběr textů byl záležitostí přednášejícího.
Nejprve jsme vyslechli příspěvek starozákoníka doc. Jiřího Beneše, Th. D., který si zvolil text Iz 52, 13 - 53, 12, první čtení liturgie Květné neděle, tzv. IV. ebedskou píseň. Doc. Beneš připravil velice podrobnou exegezi textu, v níž posluchače upozornil na řadu zajímavých detailů, které se dají kazatelsky uplatnit. Pro účastníky semináře je nepochybně pomocí pro jejich službu písemné zpracování exegeze, včetně odkazů na odbornou literaturu, kde lze najít další informace. Jako cenné upozornění se jeví fakt, že naše četba starozákonních textů je často poznamenána křesťanským předporozuměním, kdy jsou právě např. prorocké texty automaticky interpretovány kristologicky. Podrobná exegeze by měla pomáhat předcházet takovému zjednodušení.
Druhý příspěvek přednesl učitel Nového zákona doc. Jiří Lukeš, Th. D. Středem jeho výkladu byla Ježíšova poslední večeře, jak je zaznamenána v synoptických evangeliích (Mk 14, 22-25, Mt 26, 14-20, L 22, 14-30), v 1K 11, 23-26, a s ní související text J 13, 1-20. Při semináři nebyl prostor pro detailní komparaci novozákonních zpráv o Ježíšově poslední večeři, nicméně smyslem přednášky bylo ukázat na starozákonní souvislosti Ježíšovy poslední večeře a prostřednictvím fenoménu „intertextuality“ problematizovat názor zastávaný liberálními teology, kdy je poslední večeře interpretována pouze jako výtvor prvotní církve.
Domnívám se, že oba příspěvky podněcují duchovní a kazatele k novému promýšlení tradičních velikonočních textů, včetně svátosti večeře Páně na pozadí textu jejího ustanovení, jak se zprávám o Ježíšově poslední večeři rozumí.
Pro kazatelskou práci byly užitečné také v tomto příspěvku odkazy na rozšiřující odbornou literaturu, ať jde o práce českých teologů (Františka Kunetky) nebo německých teologů (Joachima Jeremiase, Ernsta Käsemanna aj.).
Exegetický seminář hodnotím jako velice přínosný pro další vzdělávání duchovních. Jde o jednu z nejlepších nabídek, kterou v tomto směru duchovní od církve dostávají.

ThDr. Helena Smolová, farářka náboženské obce LounyNeděle 17. 3. 2013 od 12:00 hod.
Vysluhována Svátost manželství - manželskou lásku, věrnost a oddanost na celý život si slíbí Martin a Milenka z Mostu.

***************************************************
VELIKONOCE 2013 - SVATÝ TÝDEN
>>přehled<<

Neděle 24. 3. 2013 od 9:00 hod.

Květná neděle, připomínka Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma - bohoslužbba s žehnáním ratolestí.


Čtvrtek 28. 3. 2013 od 17:00 hod.
Zelený čtvrtek, připomínka ustanovení Večeře Páně - bohoslužba.

Pátek 29. 3. 2013 od 17:00 hod.
Velký pátek, připomínka utrpení a smrti Páně - čtení Janových pašijí - bohoslužba.

Neděle 31. 3. 2013 od 9:00 hod.
Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční - bohoslužba.


Při všech bohoslužbách Svatého týdne, s výjimkou Květné neděle,
vystoupí chrámový sbor pod vedením Mgr. Ivany Derflerové.

***************************************************

Neděle 10. 2. 2013 od 10:30 hod.
V neděli 10. února 2013 bude v kostele CČSH v Lounech v 10.30h zahájena výstava s názvem "Rostliny". Vystavují žáci ZUŠ Louny ze třídy paní Jany Marešové.
>>plakát<<

Neděle 13. 1. 2013 od 14:00 hod.
V neděli 13. ledna 2013 se v kostele CČSH v Lounech od 14. 00 bude konat koncert Ročovského pěveckého sboru pod vedením sbormistra pana Bc. Vojtěcha Václava Poura. Zaznějí koledy a Motteto pastorale od cítolibského skladatele Lokaje. Srdečně zveme. Vstup volný. >>pozvánka<<