Menu

Archiv akcí

FotoarchivTOPlist

Kalendář akcí v roce 2012

Úterý 25. 12. 2012 od 14:00 hod.
Vánoční bohoslužba v Domově seniorů v Lounech.
>>pozvánka<<
Adventní čas v Náboženské obci CČSH v Lounech.
>>kompletní program<<

Neděle 16. 12. 2012 od 16:00 hod.
Adventní koncert Chrámového sboru CČSH NO Louny.
(koncert se koná v kostele CČSH - kostel je VYTÁPĚN)
>>pozvánka<<

Pátek 14. 12. 2012 od 17:00 hod.
Vánoční varhanní koncert.
(koncert se koná v kostele CČSH - kostel je VYTÁPĚN)
>>pozvánka<<

Sobota 8. 12. 2012 od 15:00 hod.
Vánoční besídka pro děti a rodiče.
(modlitebna Sboru Církve československé husitské NO v Lounech)
>>pozvánka<<

3. neděle adventní 16. 12. 2012 od 16:00 hod.
Adventní koncert chrámového sboru CČSH v Lounech.
Zveme Vás na Adventní koncert chrámového sboru CČSH v Lounech pod vedením Mgr. Ivany Derflerové s názvem "My Vánoce přejem šťastné". Vstup volný.
Chrámový sbor založila Mgr. Ivana Derflerová, varhanice sboru a místopředsedkyně rady starších náboženské obce, spolu s tehdejší místní farářkou Mgr. Milenou Beranovou v r. 1996. Chrámový sbor tvoří členové náboženské obce Louny a jejich přátelé. Sbor vystupuje o církevních svátcích při bohoslužbách a při jiných příležitostech (svatby, posvěcení kaple apod.). Koncert je určen široké lounské veřejnosti, dětem i dospělým, všem, kdo chtějí prožít čas bezprostřední přípravy na vánoční svátky v krásném prostředí kostela a s tradičními adventními a vánočními písněmi z Čech i z jiných evropských zemí.

Čtvrtek 8. 11. 2012 od 17:00 hod.
Slavnostní koncert na počest Eduarda Treglera.
>>plakát<<

Sobota 22. 9. 2012 od 10:00 hod.
Oslavy 80. výročí otevření Sboru Dr. Karla Farského v Lounech (1932-2012).
>>plakát<<

Čtvrtek 13. 9. 2012
Autorské čtení nové knihy Juraje Jordána Dovaly.
>>plakát<<
Zveme Vás do Městské knihovny v Lounech na autorské čtení nové knihy Juraje Jordána Dovaly s názvem "Som Husákovo dieťa". Vstup volný.
Autor Juraj Jordán Dovala (*1974) je kněz Církve československé husitské, spisovatel, publicista a písničkář. Vystudoval Pravoslavnou teologickou fakultu Univerzity v Prešově. Působí jako farář CČSH v Hodoníně, je předsedou České křesťanské akademie v Hodoníně a předsedou Literárního kruhu autorů Hodonínska. Organizuje přednášky, výstavy, besedy, literární večery a jiné kulturní akce. Na Slovensku publikuje hlavně v časopisech Týždeň a Zrno, ale také v periodikách SME, Domino, Fórum a v jiných. Doposud mu vyšly čtyři knihy: Korkar, Ticho, Katedrála a Kyrie eleison.
Juraj Jordán Dovala působil v letech 2002 – 2004 v Lounech jako farář Církve československé husitské. Se svými básněmi, texty a písněmi už v Lounech několikrát vystupoval v Městské knihovně. Jeho texty, básně i hudební vstupy jsou vždy obohacením pro zájemce o literaturu, kulturu i duchovní život. Juraj J. Dovala má již v Lounech své publikum.

Pátek 6. 7. 2012
Bohoslužba k výročí upálení M. Jana Husa.
Bohoslužba se koná u Husovy zvonice v Lenešicích.
>>plakát<<

Neděle 1. 7. 2012 od 9:00 hod.
Bohoslužba v kostele CČSH v Lounech k výročí mučednické smrti M. Jana Husa.
Položením květin u Husova pomníku na náměstí v Lounech po Bohoslužbě uctíme jeho památku.
>>plakát<<

Sobota 30. 6. 2012 od 15:30 hod.
Požehnání zvonu v Úlovicích.
V sobotu 30. 6. 2012 se v Úlovicích u Ročova konalo od 15. 30 hod. slavnostní požehnání zvonu a husitské zvoničky, jejíž rekonstrukci zařídil Spolek pro obnovu Ročova. Opravu zvonice finančně podpořil fond T-mobile a obec Ročov. V r. 2008 byla opravena obecní kaplička a nyní k ní přibyla ještě zvonička.
Husitská zvonice zde byla postavena za první republiky a o její vybudování se zřejmě zasloužilo několik úlovických rodin, které se hlásily k Československé církvi. Bližší informace žel nejsou nikde v archivu dohledatelné.
Slavnost zahájila paní Liptáková z Úlovic, která celou akci organizovala. Seznámila přítomné místní občany i hosty s pravděpodobnou historií zvonice. Poté farářka CČSH Helena Smolová z Loun vykonala pobožnost s požehnáním zvonu. Základem kázání byly texty Ž 29, 3-4, 1K 13, 1, Mt 13, 10-17. Připoměli jsme si zvon jako nástroj, jehož hlas nás svolává k modlitbě a k bohoslužbě, oznamuje důležité události v životě jednotlivce i obce. Zvon nám připomíná, že patříme Bohu a že jsme spolu také propojeni navzájem. Jeho hlas můžeme ignorovat nebo se jím můžeme nechat pozvat. Podobně to je i s evangeliem.
Od zvonice se shromáždění přesunulo do kapličky, kde pěvecký sbor Karla Chlouby z Ročova zazpíval několik lidových písní z Čech a provedl také několik církevních skladeb od různých autorů z celého světa.
Na závěr pan starosta Trylč poděkoval všem, kdo se shromáždění zúčastnili v hojném počtu, a stejně tak všem, kdo se o obnovení zvoničky zasloužili.
Zřejmě velké vedro i začínající prázdniny způsobily, že se slavnosti nezúčastnili také věřící z náboženské obce Louny. Snad bude jindy příležitost zvoničku navštívit, pomodlit se u ní, zastavit se a připomenout si, že zvon je symbol, který spojuje zemi s nebem.
(HS)

Pátek 1. 6. 2012 - NOC KOSTELŮ - od 18:00 hod. v kostele.
Čtvrtek 7. 6. 2012 od 17:00 hod.
Dětský koncert "Prázdninové varhany".
Náboženská obec Církve československé husitské v Lounech ve spolupráci se Základní uměleckou školou Louny zvou příznivce varhanní hudby na dětský koncert s názvem "Prázdninové varhany". Koncert se koná v kostele CČSH v Lounech ve čtvrtek 7. června 2012 od 17. 00. Vystoupí žáci ze tříd Ivany Derflerové, Martiny Podané, Veroniky Studené, Jaroslavy Sejvalové a Mileny Nečesané. Vstup volný.

Pátek 1. 6. 2012 - NOC KOSTELŮ - od 18:00 hod. v kostele.
>>dětský program<< (změna programu vyhrazena!)

Čtvrtek 31. 5. 2012 od 17:00 hod.
Historicko - teologická přednáška na téma "Mistr Jeroným Pražský, mistr svobodných umění a neklidný duch své doby">>plakát<<
Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Lounech Vás srdečně zveme na přednášku ThDr. Martina Chadimy, Th.D.. Vstup volný.
Přednášející je duchovním Církve čsl. husitské v Královéhradecké diecézi. V letech 1995 – 1998 vyučoval na katedře systematické teologie HTF UK v Praze a v letech 1998 – 1999 byl členem Husovské komise pod záštitou M. kardinála Vlka. Od r. 2002 do r. 2009 vyučoval na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Přednáška je určena lounské veřejnosti se zájmem o církevní dějiny a o život a dílo M. Jeronýma Pražského. Zvláště vhodnou cílovou skupinou jsou studenti gymnázia a jiných středních škol, jimž může odborný výklad historika a teologa pomoci v přípravě na maturitní zkoušku z historie a literatury, příp. základů společenských věd. Přednáška Dr. Chadimy na téma „Skutečné důvody upálení M. Jana Husa“ konaná loni v říjnu v prostorách Městské knihovny Louny byla velice dobře přijata zájemci o historii, náboženství i kulturu z řad lounských občanů. Věříme, že také Husův současník M. Jeroným Pražský osloví lounské zájemce o církevní dějiny. Jako datum konání přednášky jsme symbolicky zvolili den jeho upálení.

Čtvrtek 10. 5. 2012 od 17:00 hod.
Májový koncert a soutěž o vrbovou píšťalku.
Církev československá husitská v Lounech se ZUŠ Louny pořádají Májový koncert s 6. ročníkem soutěže o vrbovou píšťalku, který se koná ve čtvrtek 10. května 2012 v kostele CČSH v Lounech od 17. 00. Účinkují flétnové soubory Jany Sečanské, pěvecký sbor Skřivánci ZŠ Louny Školní a ZUŠ Louny Kateřiny Štolové a Renáty Friedlové. Srdečně zveme širokou veřejnost na vítání jara.

Velikonoční bohoslužby:
1. dubna - Květná neděle
- bohoslužba s žehnáním ratolestí - 9:00 hod.
5. dubna - Zelený čtvrtek
- bohoslužba s připomínkou ustanovení Večeře Páně - 17:00 hod.
6. dubna - Velký pátek
- bohoslužba se čtením pašií - památka utrpení a smrti Páně - 17:00 hod.
8. dubna - neděle Zmrtvýchvstání Páně (Boží hod velikonoční)
- bohoslužba - 9:00 hod.
Při všech bohoslužbách vystoupí chrámový sbor pod vedením varhanice sestry Mgr. Ivany Derflerové. V průběhu března - května bude v prostorách kostela instalována výstava žáků ZUŠ Louny s názvem "Plody".

Neděle 25. 3. 2012 od 9:00 hod.
VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ NÁBOŽENSKÉ OBCE LOUNY
>>pozvánka<<
>>dopis<<

Neděle 4. 3. 2012 od 10:30 hod.
Vernisáž výstavy žáků ZUŠ Louny s názvem "PLODY">>plakát_1<<   >>plakát_2<<
Vernisáž výstavy žáků ZUŠ Louny ze třídy Jany Marešové, Kateřiny Pacltové a paní ředitelky Jindřišky Riedlové se koná v kostele CČSH v Lounech. Vstup volný.

Úterý 24. 1. 2012 od 17:00 hod.
Ekumenická bohoslužba.
Koná se v kostele Sv. Petra v Lounech za účasti věřících Církve římskokatolické, Českobratrské evangelické a Československé husitské z Loun.