Menu

Archiv akcí

FotoarchivTOPlist

Kalendář akcí v roce 2011

Pondělí 26. 12. 2011 od 10:00 hod.
Bohoslužba v Domově důchodců.
Svátek Sv. Štěpána, prvomučedníka.

Neděle 18. 12. 2011 od 16:00 hod.   >>plakát<<
Vánoční koncert u jesliček. Jedná se o koncert chrámového sboru pod vedením Mgr. Ivany Derflerové, který se bude konat při 15. výročí založení tohoto uměleckého tělesa. U zrodu sboru stála tehdejší lounská farářka Mgr. Milena Beranová a sestra varhanice Ivana Derflerová. Chrámový sbor tvoří členové náboženské obce a jejich přátelé. Sbor koná pravidelné zkoušky a vystupuje při bohoslužbách o křesťanských svátcích a při jiných příležitostech (svatby, posvěcení zvonice apod.) Koncert je určen široké lounské veřejnosti, dětem i dospělým, všem, kdo chtějí prožít čas bezprostřední přípravy na vánoční svátky s koledami a duchovní hudbou.

Pátek 16. 12. 2011 od 17:00 hod.   >>plakát<<   >>plakát<<
Staročeské varhanní Vánoce. Varhanní koncert dětí ZUŠ Louny ze tř. Ivany Derflerové, Martiny Podané, Veroniky Studené, Mileny Nečesané.

Sobota 10. 12. 2011 od 15:00 hod. >>plakát<<
Dětská vánoční besídka s vánočním příběhem a koledami.

Vernisáž výstavy s názvem "Madona".
V kostele Církve československé husitské vystavují žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Louny. Vernisáž se koná v neděli 4. prosince 2011 od 10:30 hodin. Těšíme se na Vás.

Středa 19. 10. 2011 od 17:00 hod. - teologická přednáška.
>>plakát<<
Církev československá husitská Louny ve spolupráci s Městskou knihovnou Louny Vás srdečně zvou na historicko-teologickou přednášku ThDr. Martina Chadimy, ThD. s názvem "Skutečné důvody upálení M. Jana Husa". Přednáška se koná v sále MěK Louny ve středu 19. října 2011 od 17. 00. Vstup je volný. Přednášející je duchovním CČSH. V letech 1995-1998 vyučoval na HTF UK v Praze. V letech 1998-1999 byl členem Husovské komise pod záštitou M. kardinála Vlka. V letech 2002-2009 působil jako pedagog na Pedagog. fakultě Univerzity Hradec Králové.

Vernisáž výstavy žáků ZUŠ Louny s názvem "Voda".
Neděle 18. 9. 2011 od 10:30 hod. (po Bohoslužbě) >>plakát<<

Slavnostní boslužby k výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa.
Neděle 3. 7. 2011 od 9:00 hod. ve Sboru CČSH >>plakát<<.
Středa 6. 7. 2011 od 17:00 hod. u Husovy zvonice v Lenešicích >>plakát<<.

Sobota 25. 6. 2011 od 18:00 hod. v kostele. >>plakát<<
Varhanní koncert Jany Marcinkové. Interpretka Jana Marcinková (*1979) pochází z Klatov, kde získala své hudební základy. Studovala na konzervatoři v Plzni obor hra na klavír a hra na varhany. Vysokoškolská studia absolvovala na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve varhanní třídě prof. Kamily Klugarové. Aktivně se zúčastnila několika mistrovských interpretačních kurzů pod vedením evropských varhaníků. V ak. roce 2006/2007 absolvovala roční stipendijní pobyt na Staatliche Hochschule für Musik v Trossingenu (SRN). Své vzdělání rozšířila dálkovým studiem na Katolické teologické fakultě UK v Praze. Dnes se věnuje pedagogické činnosti, uplatňuje se jako sólový, komorní a liturgický hráč. Podílí se na kulturním životě města Klatov. V Lounech již vystupovala v roce 2010. Její koncert je určen opět široké lounské veřejnosti, zájemcům a duchovní hudbu a varhanní tvorbu. Na koncertu zaznějí skladby Balbastera, J. Kličky, Dupré, Schumanna a dalších autorů. Program bude upřesněn.

Čtvrtek 2. 6. 2011 od 17:00 hod. varhanní koncert.
Vystoupí děti ze ZUŠ Louny ze třídy p. uč. Mgr. Derflerové, Bc. Nečesané, Studené a Podané s názvem: "Já umím hráti...A to na varhany".
Vstup volný.

Pátek 27. 5. 2011 od 18:00 hod. - Noc kostelů. >>plakát<<
Do Noci kostelů je na Lounsku zapojena také Husova zvonice v Lenešicích a Kostel CČSH v Chožově >>plakát<<.

Čtvrtek 12. 5. 2011 od 17:00 hod. - Májový koncert v kostele.
Na koncertě vystoupí žáci z flétnové třídy p.uč. Jany Sečanské.
Zároveň zde proběhne 5. ročník soutěže o vrbovou píšťalku.

Středa 4. 5. 2011 od 17:30 hod. - MK Louny
Literárně-hudební pásmo „Kyrie eleison“ (…modlitby z podzemí) se spisovatelem, písničkářem a duchovním Církve československé husitské v Hodoníně Jurajem J. Dovalou.
Juraj J. Dovala zde představí svou novou básnickou sbírku „Kyrie eleison“ (modlitby z podzemí). Autor je v Lounech velmi dobře znám, protože zde působil jako farář CČSH v letech 2002-2004. Od roku 2004 je farářem v Hodoníně, je také předsedou České křesťanské akademie v Hodoníně a předsedou Literárního kruhu autorů Hodonínska. Organizuje přednášky, výstavy, besedy, literární večery a jiné kulturní akce. Na Slovensku publikuje hlavně v časopisech Týždeň a Zrno, ale také v periodikách SME, Domino, Fórum aj. Doposud mu vyšly čtyři knihy: Korkar, Ticho, Katedrála a Kyrie Eleison.

Velký pátek 22. 4. 2011 od 18:00 hod.
Koncert „Stabat Mater“ od J. B. Pergolesiho
Účinkují: Veronika Studená (soprán), Dagmar Čemusová (alt), Marie Červová (varhany). Koncert je určen široké veřejnosti, naváže na velkopáteční bohoslužbu, kdy si církev připomíná ukřižování Krista. Koncert chápeme jako doplnění tohoto velkého křesťanského svátku a jako příležitost připomenout si také J. B. Pergolesiho, který zkomponoval toto své vrcholné dílo prakticky na smrtelném loži a vtiskl do něj svůj hudební odkaz.

Pondělí 18. 4. 2011 od 17:00 hod. v kostele
ZUŠ Louny a ZUŠ Postoloprty pořádají 5. kolo oblastního festivalu pěveckých sborů.

Neděle, dne 6. 3. 2011 od 10:15 hod. v kostele
Výstava prací žáků ZUŠ Louny ze třídy p. uč. Jany Marešové s názvem „Máme rádi zvířata“ – vernisáž . Při vernisáži vystoupí žáci ZUŠ Louny z pěvecké třídy p. uč. Veroniky Studené. Další výstavy budou probíhat po dohodě s paní učitelkou Janou Marešovou.